STATSRÅD: Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne møtte VG på sitt kontor forrige uke. Foto: Gøran Bohlin VG

Bufdir varsler gjennomgang etter VG-avsløring

Allerede før den eksterne granskingen av Stiftelsen Fyrlykta er klar, varsler direktoratet en gjennomgang av hvordan de følger opp ideelle aktører.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Tirsdag denne uken møtte toppledelsen i Barne-, ungdoms – og familiedirektoratet opp hos barneminister Solveig Horne.

Horne kalte inn til møtet etter VGs avsløring om Stiftelsen Fyrlykta, som har fått nærmere en halv milliard kroner fra det offentlige for å tilby fosterhjem.

– Jeg er fornøyd med møtet med Bufdir i dag. De ga en grundig gjennomgang av bakgrunnen for saken, hvilke tiltak direktoratet har satt i verk og om sine vurderinger så langt, sier statsråden i en skriftlig kommentar til VG.

– Riktig tiltak

VG 9. mai

Direktoratet bestilte i februar en ekstern gransking av hvorvidt Stiftelsen Fyrlykta har seilt under falskt flagg. Dette skjedde halvannet år etter at direktoratet sendte en bekymringsmelding til Stiftelsestilsynet, og flere måneder etter at VG først tok kontakt om saken.

Horne om avsløringen:Det gjorde inntrykk

Rapporten skulle være klar 12. mai, men er ifølge direktoratet forsinket fordi saken er kompleks.

– Bufdir skal nå gå gjennom rutinene for vurdering og oppfølging av de ideelle tilbyderne. Det er jeg glad for, sier Horne.

På spørsmål om det er noe statsråden har bedt om, svarer hun:

– Direktoratet presenterte dette på møtet som en oppfølging av saken, og jeg deler deres syn på at dette er et riktig tiltak.

Assisterende direktør Aud Lysenstøen sier følgende i en kommentar:

– Vi jobber kontinuerlig med rutinene, og ser om det er behov for ekstra tiltak på bakgrunn av denne saken og det som har kommet frem i VG. Dette er ikke ferdigstilt ennå.

VG mener: Uklare rammer gir rom for aktører som Fyrlykta

Ber om etterforskning

Advokat Nils Jørgen Vordahl mener at stiftelsen også bør etterforskes av politiet.

– Basert på omtalen i VG bør det etterforskes om det har skjedd et misbruk av fellesskapets midler. Det bør være i alle involverte parters interesse at politiet åpner etterforskning for å avklare om det har skjedd noe straffbart.

Ekspert: Fyrlyktens hundremillionersavtale var ulovlig

Vordahl er partner i Aurlien Vordahl & Co og har spesialisert seg på blant annet forretningsjus og kontraktsrett. Han mener saken kan reise to strafferettslige problemstillinger. Den ene er eventuelle underslag av stiftelsens midler.

– En ideell organisasjon kjennetegnes ved at midlene går til oppfylling av allmennyttige formål. Dersom det er laget avtaler med nærstående som ikke er inngått på markedsmessige vilkår skjer dette normalt for å begunstige nærstående. Der slik begunstigelse skjer i strid med formålet til organisasjonen kan dette rammes av underlagsbestemmelsen i straffeloven, sier Vordahl, som understreker at han kun kjenner saken fra VGs omtale.

Kan innebære grovt bedrageri

Den andre problemstillingen er knyttet til tildelingen av fosterrhjemsavtalen. Dersom det ligger klart til grunn for tildelingen at Fyrlykta skal være ideell og at betalingen skal gå til oppfyllingen av allmennyttige formål, er det grunn til å stille spørsmål om Fyrlykta oppfyller kravene, mener Vordahl.

– Basert på omtalen i VG kan det virke som om det er valgt en struktur som gjør det lettere å få tildelingen samtidig som organisasjonen blir belastet kostnader på en slik måte at pengene kommer personer som står bak organisasjonen til gode. Staten har for tilfellet fått uriktige opplysninger og tildelingen har skjedd på feilaktig grunnlag. Forholdet vil kunne innebære et grovt bedrageri, sier Vordahl, og viser til straffelovens §§ 371 og 372.

Barne-, likestillings – og inkluderingsdepartementet viser til at det er opp til Bufdir å vurdere hvordan saken skal følges opp. På spørsmål om direktoratet har vurdert en anmeldelse, viser Lysenstøen til rapporten fra Deloitte.

– Når resultatene fra rapporten foreligger vil vi ta en vurdering på hva som blir konsekvensene av funnene.

Les også

 1. VG mener: Uklare rammer gir rom for aktører som Fyrlykta

  VG har i det siste beskrevet hvordan den private stiftelsen Fyrlykta har mottatt nær en halv milliard kroner fra det…
 2. Faren er at det rammer barna

  Akkurat i det vi trodde barnevernets rykte ikke kunne bli verre, kom avsløringene om stiftelsen som har tjent seg rik…
 3. Fyrlykta-leder: – Ansatte føler seg lurt

  Ansatte i den private fosterhjemsstiftelsen har ikke visst noen ting om barnevernsmillionene som har forsvunnet ut av…
 4. Fyrlykta-stiftelsen lokker med vervebonus

  Den private stiftelsen, som har tjent store penger på norske fosterbarn, frister med vervepremier til de som kan skaffe…
 5. Horne om Fyrlykta: – Virker
  som de bevisst har gått inn for å lure til seg midler

  Barneminister Solveig Horne (Frp) vil ha svar på om Stiftelsen Fyrlykta har tatt ut ulovlig utbytte, men vil ikke svare…
 6. Rapport om barnevernet: Gir enorme profittmuligheter, liten kontroll med pengebruken

  I en rapport regjeringen selv bestilte, fikk det statlige barnevernet kraftig refs for manglende kontroll med…
 7. Ekspert: Fyrlyktas hundremillioners-avtale var ulovlig

  Det statlige barnevernet manglet grunnlag for å gi Stiftelsen Fyrlykta tilgang til en milliardpott, ifølge en av landets…
 8. Horne kaller inn Bufdir på teppet etter VG-avsløring

  Barneminister Solveig Horne (Frp) vil ha alle kortene på bordet etter avsløringen om den ukjente stiftelsen som har…
 9. «Fyrlykta forteller oss om menneskelig grådighet. Men den forteller også om statlig inkompetanse»

  Det er ikke overraskende at noen strekker seg langt for å melke staten for penger.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder