BRYR SEG: VG og VG Netts Facebookgruppe mot mobbing har over 95.000 medlemmer. Her er noen av dem. Du kan lese hvordan du også kan bry deg i denne saken. Foto: VG Nett

Slik vil partiene slåss mot mobbingen

Her er partienes viktigste medisin mot mobbing blant barn og unge.

ARTIKKELEN ER OVER ÅTTE ÅR GAMMEL
Kjøp Bry Deg-produkter her

VG har spurt de ulike partiene på Stortinget hva de mener skal til for å bekjempe mobbingen.

Bakgrunn: Disse stortingspolitikerne ble mobbet

Ap

- Man må både forebygge mobbing, og gripe resolutt inn når det skjer. I begge situasjoner er det viktig med god kontakt skolehjem og økt bevisstgjøring av foreldreansvaret. - Dessuten bør det ha følger for skoleeier og ledelse om barn over lang tid blir utsatt for mobbing uten at noe gjøres for å stoppe det.

Bli medlem av vår Bry Deg-gruppe på Facebook: Avlegg mobbeløftet!

Høyre

- Slå fast nulltoleranse for mobbing - og mobilisere alle voksne til å gå foran med gode eksempler!

- Det bør også innføres sanksjoner for brudd på «mobbeloven», eksempelvis bøter som i barnevernet. Altfor mange skoleeiere og skoler unnlater å foreta seg noe.

Frp

- I tillegg til at lærerne og rektorer må slå ned på mobbing så tror jeg det er viktig at elevene lærer seg høflighet og å respektere hverandre.

Elevene må ikke tolerere at noen av medelevene driver med mobbing.

KrF

- Aktivisere folk til å bry seg. Bevisstgjøre om mobbing. Innføre mobbeombud. Og få fag i skolen som tar for seg samhandling mellom oss mennesker.

Sp

- Gjøre alt vi kan for et godt læringsmiljø - og bruke antimobbeprogram på alle skoler. Vi må videre innføre konfliktråd på alle skoler og bringe alvorlig saker inn for et mobbeombud under barneombudet.

SV

- Få barnehager, skoler, fritidsmiljøer og andre steder barn og unge oppholder seg til å bli mobbefrie soner. Barnehager og skoler må jobbe aktivt forebyggende ved å styrke barn og unges sosiale kompetanse og motarbeide alle former for mobbing og utestengning.

- Det skal finnes planer, kompetanse og etablerte rutiner for forebygging og håndtering av mobbing ved alle skoler.

Venstre

- Det viktigste er gode, trygge lærere med respekt i klasserommet, trygge på sine avgjørelser, og klare ledere i klasserommet. Trygge kloke lærere mobber ikke og tør gripe inn ovenfor elevene.

Kilder: Partienes medlemmer i Stortingets utdanningskomité

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder