VISJON: - Det er ikke tungt utstyr som vil fange opp dem som faller utenfor, sier justisminister Grete Faremo. Foto: Thomas Grabka/VG

VISJON: - Det er ikke tungt utstyr som vil fange opp dem som faller utenfor, sier justisminister Grete Faremo. Foto: Thomas Grabka/VG

Faremo vil bruke nærpoliti mot ekstremistene

MOLDE (VG) Faremos visjon for politiet: Nærpolitiet skal styrkes - voldelig ekstremisme skal svekkes.

Terje Helsingeng
ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Dette er hovedpunktene i justisminister Grete Faremos nye visjon for hvordan Politi-Norge skal endres for å gi økt trygghet, rettssikkerhet og tilgjengelighet.

I ettermiddag vil hun presentere sine planer for et forventningsfullt landsmøte i Politiets Fellesforbund. Overfor VG letter hun litt på sløret:

Forebygging

- Lensmannskontorer, lokale politistasjoner og politipostene skal bestå og være ryggraden, nervetråden om du vil, for å få til et godt forebyggende arbeid. Vi vil bevare og styrke nærpolitiet. Det er ikke tungt utstyr som vil hjelpe oss med å fange opp de som faller utenfor.

Et viktig element for fremtidens politi er lokale reformer med satsing på mer på forebyggende arbeid, både blant dem som faller utenfor og starter med kriminalitet, og de som utvikler ekstremistiske holdninger.

Et annet område som Faremo vil styrke er samarbeidsløsninger mellom politi- og lensmannsetaten og kommunale myndigheter som lokale politiråd, og det som kalles for «Samordna Lokale Tiltak».

- Bedre tjenester

- Dette er lokalt samarbeid som har vist seg å virke i arbeidet med å forebygge kriminalitet. Forliksrådene, som nærmest er å betrakte som lekmannsdomstoler, behandler årlig rundt 130 000 saker, mens konfliktrådene har 9000 saker. Til dels overlapper de hverandre og vi ønsker derfor et bredere samarbeid og styrking av de lokale konfliktløsningene.

Justisministeren sier at hun også har som mål å levere bedre tjenester der folk bor.

- Vi trenger å rydde i oppgavene til politi og domstol. Domstolene skal fokusere på kjerneoppgavene sine - å dømme i tvistesaker og straffesaker. Og tjenestene må leveres på en måte som man forventer i 2012.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder