DØMT: Tidligere Frp-topp Trond Birkedal ble dømt for seksuelt misbruk i lagmannsretten, etter å ha blitt frikjent i tingretten. Foto: Marie von Krogh

Trond Birkedal dømt til sju måneders fengsel

Straffen skjerpet - dømt for overgrep

Birkedal anker: - Jeg er uskyldig dømt

Tidligere Frp-topp Trond Birkedal er i lagmannsretten funnet skyldig i seksuelt misbruk av en 15 år gammel gutt

Straffen på syv måneders fengsel er ubetinget, skriver Rogalands avis.

Lagmannsretten har dermed skjerpet inn straffen som Birkedal fikk i Stavanger tingrett 16. februar i år. Der ble han frikjent for punktet om seksuelt misbruk.

Birkedal vil anke dommen til Høyesterett på saksbehandlingsfeil.

- Jeg er uskyldig dømt, sier Birkedal til VG via en pressetalsmann.

BAKGRUNN: Birkedal nekter for seksuell omgang med 15-åring

Anker

«Det foreligger ingen tekniske bevis som kan belyse saken. Deres forklaringer står således sentralt i bevisbildet. Lagmannsretten har ved sin bevisvurdering funnet grunn til å legge avgjørende vekt på fornærmedes forklaring», skriver Gulating lagmannsrett om det mest alvorlige punktet Birkedal er dømt for, seksuell omgang med mindreårig.

Han er også dømt for snikfilming og for å ha utgitt seg for å være jente for å få kontakt med og bilder av unge gutter.

Birkedals forsvarer Arvid Sjødin sier til VG Nett at Birkedal ble overrasket da han fikk høre om dommen, som var enstemmig hos de syv dommerne.

- Han reagerte med vantro. Han har blitt fullstendig frikjent i Stavanger tingrett med samme bevis og samme bevisføring. Det mente det heller ikke var grunnlag for erstatning, og så blir han dømt i Gulating lagmannsrett, sier han.

De fikk oversendt dommen onsdag ettermiddag.

Birkedal kan ikke anke på skyldspørsmålet, men har muligheten til å anke saksbehandlingsfeil videre til Høyesterett.

- Det er feil i dommen når det gjelder domsgrunnene. Rettens saksbehandling er feil fordi man har vurdert fornærmedes troverdighet, og ikke tiltaltes troverdighet. Det er i strid med uskyldspresumsjonen, sier Sjødin.

Dermed må Høyesteretts ankeutvalg vurdere om de mener saken bør behandles i Høyesterett. Birkedal har også valgt å bytte advokat, til den anerkjente strafferettsadvokaten John Christian Elden.

- Jeg tror ikke dette hadde skjedd hvis jeg ikke var FrP's Trond Birkedal. Det hadde ikke engang blitt en sak hvis jeg ikke var en kjent person. Det er vanskelig å forholde seg til dette og det er selvsagt en fortvilende situasjon å være i. Dommen er etter vår mening full av selvmotsigelser og bare den ene part er blitt hørt. Det kan synes som om bevisbyrden er snudd helt på hode, sier Birkedal til VG via sin pressetalsmann.

LETTET: Bistandsadvokat Hege Salomon sier hennes klient er fornøyd med dommen. Her er hun under først runde i tingretten. Foto: Marie von Krogh

Guttens bistandsadvokat: - Gledelig

Bistandsadvokat Hege Salomon representerer gutten som Birkedal nå er dømt for å ha seksuelt misbrukt.

- Det er et veldig gledelig resultat. Det var også som forventet, for jeg synes vi fikk en god og grundig behandling i lagmannsretten. At dommen er enstemmig blant syv dommere betyr mye for min klient, mer enn lengden på straffen, sier Salomon.

Hun sier den nå 19 år gamle gutten reagerte med lettelse over dommen.

- Min klient er veldig glad og lettet over å ha blitt trodd. I første runde ble det en annen bevisvurdering og han følte at det ikke var den samme grundige vurderingen i første runde som det ble i lagmannsretten, sier bistandsadvokaten.

- Hvordan reagerer dere på at Birkedal anker til Høyesterett?

- Han kan ikke anke skyldspørsmålet, det er endelig avgjort.

Skjerpet straff

Dommen på syv måneders fengsel er ubetinget, men to måneder lavere enn det påtalemyndigheten la ned påstand om. Bistandsadvokaten ba om 75.000 kroner i erstatning, men fikk 60.000.

Den seksuelle omgangen Birkedal nå er dømt for skal ha funnet sted på et hotellrom i Oslo. Birkedal var avtroppende leder i FpU, der gutten var medlem.

Birkedal ble først dømt til 60 dagers fengsel, hvorav 40 betinget, i Stavanger tingrett. Han ble der frifunnet for seksuell omgang med 15-åringen.

Med fradrag av tiden han satt i varetekt, slapp han å sone. Det var påtalemyndigheten som anket saken til lagmannsretten.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder