D-DAG: Storstreiken i Kommune-Norge gjør at det er minimal bemanning på sykehjem, eldresentre og i hjemmepleien i flere kommuner. Flere kommuner sier nå at grensen er nådd med den varslede opptrappingen. Foto: Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix

Streiken trappes opp i morgen: Kommunene frykter for liv og helse

Skien må stenge sykehjem ** I Lillehammer er sykehjemsansatte så utslitt at de sykmeldes

(VG Nett) I morgen vil til sammen 44.000 streike i Kommune-Norge. Flere kommuner varsler at opptrappingen vil gå på liv og helse løs.

ARTIKKELEN ER OVER SYV ÅR GAMMEL

Storstreiken i Kommune-Norge fortsetter med uforminsket styrke til tross for at partene tirsdag møttes til frivillig mekling. Dersom det ikke blir enighet innen onsdag vil LO Kommune ta ut 6500 flere streikende, slik at over 31.000 medlemmer vil være i streik. Opptrappingen gjelder Fagforbundet, SL, Mfo og FO.

YS Kommune har 919 medlemmer i streik og tar ut ytterligere 290 9. juni. I tillegg har Unio drøyt 12.000 medlemmer som streiker i kommunene. Fra onsdag vil dermed over 44.000 være i streik i kommunal sektor.

Flere kommuner har allerede varslet at streiken blant annet går utover dusjingen til de eldre, i tillegg til at noen ikke kommer seg opp av sengen. Med en ny opptrapping er grensen nådd, sier Skien og Lillehammer kommune.

Hvordan rammes du av streiken? Fortell her!

- Opptrappingen blir alvorlig

I Skien kommune er allerede 450 kommuneansatte i streik, men med morgendagens opptrapping stiger tallet til 650.

- Opptrappingen med 196 nye årsverk er alvorlig for oss. I løpet av et par dager må vi sannsynligvis stenge alle sykehjemmene fordi renholdere og vaskeri er tatt ut i streik, sier rådmann Knut Wille i Skien kommune.

Rådmannen vil varsle fylkeslegen om at de ikke kan sørge for en forsvarlig drift i kommunen i mer enn maksimalt tre dager med et slikt streikenivå.

- Manglende renhold på sykehjem og manglende mulighet for å skifte sengetøy gir infeksjonsfare og fare for smitte, som gjør at vi ikke kan holde forsvarlig drift i mer enn tre dager. Vi vil melde fra til fylkeslegen at dette er alvorlig i forhold til liv og helse, og det blir et statlig ansvar å følge det opp, sier Wille.

Og det er bekymring flere steder i landet. I Tønsberg er 550 ansatte tatt ut i streik, og selv om helse- og omsorgstjenestene ikke er verst rammet, er blant annet barnevernstjenesten for tiden helt uten sentralbord. Det bekymrer personalsjefen i kommunen.

- Dette er veldig alvorlig. Det innebærer at alt av bekymrings-og akuttelefoner til barnevernet ikke når frem. Vi er såpass bekymret at vi har sendt et brev til KS om saken, sier personalsjef Aase Hellan Volle.

Dersom streiken opprettholdes vil det til helgen bli tatt ut ytterligere 24 ansatte i streik i Tønsberg. Disse vil ta i hovedsak bli tatt fra hjemmetjenesten og tiltak for funksjonshemmede.

- Veldig anstrengt

Rådmannen i Lillehammer, Christian Fotland, beskriver situasjonen som svært anstrengt. Nesten 700 ansatte i kommunen streiker, nesten halvparten av dem innenfor helsesektoren.

- Jeg tror Lillehammer er den kommunen som er hardest rammet. Vi har ikke mer å gå på, og de ansatte vi fortsatt har i arbeid er utslitt. Dette fører til at mange av dem vi fortsatt har i jobb sykemelder seg, så bildet er nok verre enn det fagforeningen kanskje er klar over. Nå jobber vi fortløpende for å finne vikarer, men det er en utfordring å finne folk med kompetanse, sier Fotland.

Både sykepleiere, omsorgsarbeidere og fagarbeidere er tatt ut i streiken.

- Vi har svært mange ansatte fra helsevesenet ute i streik nå. Situasjonen er veldig anstrengt, men dagene går fremdeles uten at det er fare for liv og helse.

- Lørdag er absolutt siste dag, da er det varslet at 79 nye går ut i streik. Da klarer vi ikke mer og må melde inn til departementet at her stopper det, sier Fotland.

Artikkelen fortsetter under bildet

KJEMPER FOR HØYERE LØNN: Streikende YS-medlemmenr demonstrerte untenfor UD i Oslo sentrum i forrige uke. Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix


- Det røyner på

I Trondheim er en tredel av de kommuneansatte i streik, og flere helse - og velferdssenter har lavere bemanning. I tillegg er en lang rekke skoler og barnehager stengt.

- Det begynner å røyne på en del tjenester hvor det har vært redusert bemanning over lengre tid. Vi følger situasjonen dag for dag og er bekymret for at personell begynner å bli slitne, slik at vi ikke kan gi så gode tjenester som vi burde, sier kommunaldirektør Helge Garåsen i Trondheim kommune til VG Nett.

- På hvilke områder er det mest kritisk?

- På sykehjem og i hjemmesykepleien begynner vi å merke at det går på stumpene løs, sier Garåsen.

Han understreker imidlertid at kommunen ivaretar de mest nødvendige oppgavene og at det per nå ikke er fare for liv og helse.

Artikkelen fortsetter under bildet

SØPPEL FLYTER: Streiken gjør at søppel flyter i Trondheims gater og her på Marinen i skyggen av Nidarosdomen. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

- Vi balanserer på en knivsegg

Kommuneoverlegen i Tromsø, Trond Brattland, sier det er like før situasjonen tipper over til å bli kritisk. Pasientstellet er redusert og de ansatte er slitne.

- Det blir sjeldnere dusjing og stell blir generelt forsinka nå mens det er streik. Jeg vil ikke si situasjonen er kritisk og helsefarlig enda, men vi balanserer på en knivsegg her og på et tidspunkt vil det bli for mye. Situasjonen er ikke gunstig på noen måte, sier Brattland.

Kommunen har søkt om dispensasjoner for ansatte med spesialkompetanse som hjelper enkeltbrukere.

- Ofte opplever vi å få avslag på disse dispensasjonene, men ved ankene har vi fått dem gjennom.

- Mer og mer utfordrende

Også i Bergen er slitasjen stor etter tolv dager med storstreik. Hjemmetjenesten og flere kommunale sykehjem har redusert bemanning, innsamling av restavfall har ikke blitt gjort på én uke og en rekke skoler barnehager, SFOer og idrettsbygg er stengt.

- Opptrappingen vil ramme skoler og barnehager, men utgjør ikke en dramatisk forskjell. Utfordringen er at streiken går over så lang tid, noe som gjør situasjonen mer og mer utfordrende, sier Eva Hille, informasjonsdirektør i Bergen kommune.

Hun sier driften er forsvarlig, men at de følger situasjonen tett.

- Vi merker slitasje i form at det har vært streik lenge, det er færre til å gi omsorg. Både personell og brukere blir slitne av å få hverdagen til å gå rundt, sier Hille.

- Belastende

I Stavanger er ti skoler og syv barnehager stengt, men manglende renhold vil raskt føre til flere nedstenginger. Sykehjemmene er hittil ikke berørt av streiken og rammes heller ikke av opptrappingen.

- Vi gjør fortløpende vurderinger på om streiken rammer liv og helse. De med spesielle behov som må ivaretas i barnehager, har vi fått dispensasjonsordninger for. Men jo lenger streiker varer, jo mer belastende er det for foreldre og andre som bruker våre tjenester, sier direktør personal og organisasjon i Stavanger kommune, Olve Molvik.

I Ålesund har streiken blant annet ført til at pasienter blitt liggende i ti dager og vente på å få den rehabiliteringen de trenger.

- Ikke uforsvarlig

FORSVARER BEMANNINGEN: Forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By, sier bemanningen under streiken er lik som ved helger og ferier resten av året. Foto: Norsk Sykepleierforbund

Forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By, er derimot ikke enig i at streiken ikke er forsvarlig. Tvert i mot mener hun bemanningen slik den er per i dag, ikke er til fare for liv og helse.

- Hele året har arbeidsgiver ansvar for å ha en riktig grunnbemanning slik at det er faglig forsvarlig, det samme ansvaret har de i alle helger og ferier. Erfaringen vår er at nå som det er streik vanskeliggjør arbeidsgiver dette. Grunnbemanningen under streiken er helt lik som i alle helger og ferier, og det har aldri vært noe uforsvarlig ved det, sier hun.

By understreker at hun har forståelse for at de ansatte som fortsatt er i jobb er slitne, og oppfordrer arbeidsgiver til å leie inn vikarer slik som ved andre anledninger dersom ansatte er sykemeldt.

- Det er fult mulig å søke om dispensasjon og vi har et stort apparat som vurderer disse søknadene 24 timer i døgnet. Ved sykdom er det helt vanlig å leie inn vikarer, slik er det også nå, sier By.

Les også

 1. Starter frivillig mekling i Kommune-Norge

  (VG Nett) Det er en ny tone mellom partene i kommunestreiken. Både partene i Oslo-streiken og Kommune-Norge møtes til…
 2. Kommunestreik-partene møtes hos Riksmekleren

  Partene i kommunesektor-streiken møtes søndag ettermiddag til samtale med Riksmekleren.
 3. Ingen forhandlinger i kommunstreiken - samtalene brøt sammen

  (VG Nett) Det ser ikke ut til å bli en snarlig løsning på kommunestreiken.
 4. Unio tror det blir vanskelig å vinne frem

  (VG Nett) Unio er nå eneste part igjen i streiken, men ser på det som viktig å ikke kaste inn håndkleet.
 5. Streiken trappes opp - politietaten rammes hardest

  (VG Nett) Neste uke blir det færre politifolk på jobb i Oslo. De skal ut i streik sammen med skatterevisorer, forskere…
 6. Vekterstreiken: Vurderer å stenge Oslo S

  (VG Nett) Rom Eiendom vurderer fortløpende å stenge lokalene på Oslo sentralbanestasjon som følge av streiken blant…
 7. Partene i Oslo-streiken gikk fra hverandre

  Partene i streiken i Oslo gikk fra hverandre søndag ettermiddag uten å ha funnet grunn til å innlede ny mekling.
 8. Fortvilet over streiken: Pasienter får ikke rehabilitering

  (VG Nett) I Ålesund har noen pasienter ligget i ti dager og ventet på å få den rehabiliteringen de trenger.
 9. Johannessen tviler på at det er mer å hente

  Streikegeneral i staten, Arne Johannessen i Unio, innrømmer at det neppe er mer å hente på å fortsette streiken.
 10. Offshore-arbeidere streikefast i Nordsjøen

  (VG Nett) Vekterstreiken stanser all Nordsjø-trafikk fra Florø og Kristiansund. 2000 Statoil-ansatte er berørt.
 11. Streiken fortsetter: - Det begynner å bli søppelkrise

  (VG Nett) Smekkfulle søppelbøtter og stinkende matavafall begynner å plage innbyggerne i Norges største byer.
 12. Renholderene streiker - her vasker ordføreren dassen

  (VG Nett) Vanligvis svinger han med klubba, nå svinger han dassbørsten.
 13. Streikegeneraler tror streiken smerter regjeringen

  Streikegeneralene i staten håper å finne en løsning på den drøyt en uke lange konflikten.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder