- Ekstreme meninger alene er ikke psykiatri

OSLO TINGRETT (VG Nett) Det må mer enn ekstreme politiske meninger til, for å vurdere Anders Behring Breivik som sinnssyk. Det mener de sakkyndige Agnar Aspaas og Terje Tørrissen.

 • Eva-Therese Loo Grøttum
 • Ole N. Olsen
 • Marianne Vikås
 • Jarle Grivi Brenna
 • Eric B. Utheim
 • Morten S. Hopperstad

Artikkelen er over syv år gammel

- Det er slik vi ser det ikke tradisjon for å bruke psykiatriske diagnoser på personer med tilknytning til ekstreme politiske miljøer, med mindre de også har andre symptomer på en diagnostiserbar psykisk lidelse, sa Agnar Aspaas fra vitneboksen.

Sammen med kollega Terje Tørrissen legger han i dag fram deres psykiatriske erklæring på Anders Behring Breivik. De mener terroristen er strafferettslig tilregnelig, og at han kan fengsles.

De to første sakkyndige, Torgeir Husby og Synne Sørheim, som la fram sin erklæring før helgen, mener det motsatte.

VG DIREKTE: Følg dagens rettsdag

Politikk eller galskap?

Aspaas nevnte AKP (ML)-bevegelsen i Norge på 60- og 70-tallet som et eksempel på en organisasjon som åpnet for vold som politisk virkemiddel.

Han sa på spørsmål fra dommer Wenche Arntzen at det imidlertid ikke var vanlig med den voldsforherligelsen som Breivik har vist, men at også det er kjent.

Hvorvidt Breiviks holdning til at de 77 drapene han utførte 22. juli var «legitime», og en del av kampen mellom det gode og det onde, er tegn på psykisk sykdom er det store stridsspørsmålet og spenningsmomentet i rettssakens site uke,

De to første sakkyndige, Torgeir Husby og Synne Sørheim, mener retten Breivik har gitt seg selv til å bestemme hvem som skal dø eller ikke, er et tegn på psykose.

Det andre sakkyndigparet ser det som ekstrem, revolusjonær politisk tenkning.

Husby og Sørheim som forklarte seg før helgen sa tydelig at de hverken er historikere, religionshistorikere eller terroreksperter.

De har derfor ikke tatt stilling til Breiviks ideologi og politiske ståsted.

Også Aspaas og Tørrisen understreker dette i sin rapport, men skriver at de måtte forholde seg til historie, politiske ideologier og terrorisme for å besvare mandatet fra retten.

Får mange støttebrev

I rapporten skriver de at det finnes subkulturer som deler de ekstreme politiske ideene som Breivik forfekter. Aspaas ramser opp «Gates of Vienna», «blaat.net» og «document.no».

VGTV: Vitnet Gule: - Breivik en av mange

Aspaas la også til at Breivik i fengsel, etter at brevforbudet ble opphevet, har mottatt en jevn strøm av sympatierklæringer fra meningsfeller i brevs form.

I gjennomgang av sin erkæring, la Aspaas og Tørrissen fram uttalelser fra Breivik:

Blant annet at han i et av fengslingsmøte sa at han burde løslates og tildeles krigskorset med to sverd.

- Han forklarte oss at han spilte et skuespill, og at hans uttalelser ikke var ment alvorlig, sa Aspaas.

- Hans radikale ytringer er myntet på noen få, mens de fleste ikke skjønner det. Han sammenligner seg med folk som Krekar, som snakker til en liten gruppe når de er i retten, «de shower».

Kun Husby/Sørheim fant psykose

For å underbygge det de mener er en mangel på psykose, la Aspaas og Tørrissen også fram oppsummerende konklusjoner fra fagpersonell som undersøkte Breivik tidlig.

Av alle som undersøkte Breivik i starten, er det kun Synne Sørheim og Torgeir Husby som har funnet funnet tegn på psykose.

LES OGSÅ: Mener Breivik er frisk, må kanskje behandle ham

Blant de Aspaas og Tørrissen refererte til, og som ikke fant psykose, var fengselslegen på Ila.

I rapporter fra 27. juli og 8. august i fjor, noterte han og kollegaene følgende:

- Det er ingen tegn til depresjon eller psykose. Faren for selvmord vurderes lav.

Tørrissen oppsummerte at de fengselsansatte har vært konsistente, og lite påfallende i det de fant hos Breivik.

- Det er ikke rapport om psykoser eller depressivitet i fengselstjenestens notater.

De to sakkyndige la også fram det psykiater Arnhild Flikke, som har vitnet i retten, og Distriktspsykiatrisk senter i Bærum fant da de undersøkte Breivik på henvisning fra fengselslegen:

- Suicidalfaren er lav, ingen tegn til psykose. Det er ikke grunn til å legge ham inn i psykiatrien, rapporterte Flikke.

- Han har perspektiv på flere tiår, og tror han vil få større aksept for sine handlinger med tiden. Det vil nok beskytte ham i forhold til suicidialitet. Hans politiske meninger er ekstreme, men ikke vurdert som realitetsbristende i psykotisk forstand. Han virker i stand til å forstå at hans tanker kan virke ekstreme på andre.

Aspaas og Tørrissen la i retten også fram hva psykiater Randi Rosenquist, som undersøkte ham på oppdrag for fengselsledelsen på Ila, samt Dikemark-teamet som utførte den rettslig pålagte døgnkontinuerlige observasjonen av ham i vår.

Ingen fant tegn på psykose.

Mer om

 1. Terrorangrepet 22. juli - Rettssaken

Flere artikler

 1. Psykiatriens kampuke i retten

 2. «Vesentlige mangler» ved Breivik-rapport

 3. Dommeren om rapportvurderingene: - Er ikke dette forskjellsbehandling?

 4. Psykiatri-nestor antyder at Torgeir Husby (61) har påvirket Synne Sørheim (46)

 5. «Helt usannsynlig» at Breivik er psykotisk

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder