RYDDER OPP: Statssekretær Julie Brodtkorb mener regjeringen sikrer kvinners rettigheter ved abort ved å innføre reservasjonsadgang for fastleger. Her er hun fotografert under Høyres landsmøte på Gardermoen i mai 2013. Foto: STIAN LYSBERG SOLUM, NTB SCANPIX

Høyre-Julie om dagens abort-ordning: - Et overgrep

Erna Solbergs statssekretær Julie Brodtkorb (H) sier landets legekapasitet er en årsak til at regjeringen vil la fastleger reservere seg mot abort.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Brodtkorb, som også er leder i Høyres kvinneforum, sier Helsedepartementets forslag til reservasjonsrett for fastleger vil styrke kvinners rett til å ta abort.

- Unge kvinner som er usikre på om de skal ta abort eller ikke skal ikke lenger risikere å sette seg ned med fastlege som er mot abort uten å vite det, sier Brodtkorb.

Hun mener det er reservasjonsordningen i dag som setter kvinner som vurderer abort i en vanskelig situasjon.

- Dagens system hvor det kan skje er et overgrep mot disse kvinnene. Jeg vil forvente at hvis en av mine døtre skulle trenge slike samtaler, så skal det være en åpen samtale som utfra hennes situasjon kommer med råd, ikke basert på hva legen personlig måtte mene.

LES OGSÅ: Legeforeningen støtter reservasjon knyttet til liv og død

Hun erkjenner at spørsmålet om legers rett til å reservere seg mot å henvise kvinner til abort har vært et vanskelig spørsmål, også for henne personlig.

- Dette handler ikke om hva som er prinsipielt eller ikke for meg. For meg handler politikk om det å tenke på å løse problemene mennesker har.

- Men hva er grunnlaget for at du mener fastleger skal få reservere seg?

- Jeg forstår ikke hvorfor vi skal nekte leger som kan utføre andre oppgaver enn henvisninger til abort å gjøre nettopp det. Det er ikke slik at vi har for mange leger i Norge. Derfor bør vi utnytte den kapasiteten som finnes i dag på en praktisk best mulig måte, sier Brodtkorb og viser til at de fleste fastlege-oppgaver ikke består i å henvise til abort.

- Så dette har vært en avveiing mellom behovet for legekapasitet og at kvinner skal sikres rett til abort?

- Nei, hensynet til kvinnene er viktigst. Retten til å ta abort og retten til å bli møtt med respekt skal stå fast. Det gjør den selv om noen leger i en kommune med flere reserverer seg.

- Men hvis hensynet til kvinnene er viktigst, hvorfor vil dere ikke da nekte alle fastleger å reservere seg mot abort?

- Det er like idiotisk som om jeg skulle ha vært redaktør i VG og sagt at dersom en journalist motsetter seg å skrive om et tema av samvittighetshensyn, så kan ikke den journalisten jobbe i VG. Det er da helt sikkert andre som kan skrive om det i stedet, sier Brodtkorb.

LES OGSÅ: Dette er Høies krav til reservasjonslegene

Regjeringspartienes avtale med Kristelig Folkeparti om å innføre en lovfestet reservasjonsrett for fastleger har skapt stor debatt - også internt i Høyre.

- Flere kvinner, også i Høyre, har vært mot dette forslaget. Vi hadde også en samling for Høyres kvinneforum i helgen, hvor vi fikk presentert innholdet i dette forslaget på en god måte. Da var reaksjonene at vi hadde fått budskapet dårlig frem.

Hun innrømmer at regjeringen har kommet dårlig ut av debatten om reservasjonsrett.

- Vi har helt tydelig ikke fått frem budskapet om hva dette egentlig handler om.

- Hva mener du?

- Vi har kommet for sent på banen og ikke sett hvordan denne saken har blitt vinklet i mediene, og hvordan den har utviklet seg.

- Hvorfor?

- Det er alltid vanskelig å kommunisere et komplekst budskap som dette på en enkel og tydelig måte, og det har vi ikke klart her.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder