Må samtidig endre ny «mobbelov» etter tøff kritikk

SANG OM MOBBING: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) fikk høre elevenes sang mot mobbing da han presenterte regjeringens nye tiltak på Ila skole i Oslo tidligere i år. Foto: Frode Hansen VG

Budsjettlekkasje: Regjeringen dobler million-satsing mot mobbing

Regjeringen bevilger 35 millioner mer til arbeidet mot mobbing i 2017. Det er en dobling av årlig sum de siste årene.

Artikkelen er over tre år gammel

I forslaget til statsbudsjett for 2017, som presenteres 6. oktober, foreslår regjeringen å øke innsatsen mot mobbing med 35 millioner kroner sammenlignet med i år.

Det innebærer at bevilgningene til å forebygge og håndtere mobbing blir mer enn doblet siden 2015, da årlig pengebruk lå på 30 millioner kroner.

Giske vil gå lenger: Steng mobbeskoler

De nye antimobbe-midlene på 75 mill. i 2017 blir også med inn i 2018 og årene fremover, ifølge kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Historien om Odin: Hjelper ikke å si ifra, de gjør ikke noe uansett

Han har fått skjenn fra flere hold for at Barneombudet ikke blir den nye klageinstansen i mobbesaker, som Djupedalutvalget gikk inn for.

Røe Isaksen mener at en styrking av Fylkesmannens kapasitet som fortsatt klageinstans og – kompetanse i mobbesaker, vil være minst like bra.

Lest dette? Offisielt er det rekordlite mobbing i skolen – ikke alle tror på det

Skal behandle klager

** Fylkesmannens kompetanse og kapasitet som klageinstans skal styrkes med 17 millioner ekstra for 2017.

** Barneombudet gir i dag råd og støtte til familier som står i vanskelige mobbesaker. Barneombudets kapasitet til dette arbeidet skal styrkes med en dobling av midlene fra 2016-nivået.

– For det første er dette en kompetansesatsing til skolene, i første rekke skal den komme kommuner til del som har høye mobbetall. I tillegg skal klageadgangen forbedres. Vi må ansette flere folk hos Fylkesmannsembetene. Og Barneombudet må styrkes for å bli enda bedre til å gi råd og støtte i mobbesaker, oppsummerer kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Tidligere skolestatsråder: Vi har mislyktes

– Uegnet lovforslag

Nettopp Barneombudet er en av høringsinstansene som har bedt om en betydelig skjerping av lovverket i regjeringens høringsrunde om et nytt kapittel i lovverket om elevenes skolemiljø.

– Lovforslaget er, etter vår mening, ikke egnet til å gi elever det rettsvernet de har behov for, skriver Barneombudet blant annet.

Barneombudet anbefaler at det utarbeides en nasjonal veileder for hvordan skolene skal håndtere saker der elever ikke har et trygt og godt skolemiljø. Med andre ord: Hvordan den nye aktivitetsplikten skal følges opp – eller skolenes plikt til å handle i mobbesaker.

Vil endre «ganske mye»

Lignende signaler i høringen har fått kunnskapsministeren til å endre på lovformuleringene i den nye, skjerpede «mobbeloven».

– Vi har fått mange gode innspill i høringsrunden. Vi kommer nå til å endre ganske mye på det vi sendte ut på høring, Blant annet har vi ikke funnet en god nok måte å sikre mobbeofres rettssikkerhet på, erkjenner Røe Isaksen.

Han vil nå styrke kontakten med Barneombudet i det videre arbeidet med det nye kapittelet i opplæringsloven om et bedre skolemiljø for elevene.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder