SKISSE: Dette er en skisse som er lagd av arkitektfirmaet Nordic - tidligere Narud Stokke Wiig. Rikshospitalet ligger til høyre i bildet.

Planlegger sykehus for 40 milliarder

Slik kan kjempesykehuset Oslo Universitetssykehus bli hvis direktøren får drømmen oppfylt. Prislapp: 40 milliarder kroner.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Torsdag får styret ved sykehuset presentert en foreløpig rapport fra prosjektgruppen som i halvannet år har jobbet med planene om et felles nybygg for de eksisterende sykehusene Ullevål, Aker og Radiumhospitalet, de psykiatriske sykehusene på Dikemark og Gaustad og epilepsisenteret i Sandvika.

Vegg i vegg med Riksen

Bygget planlegges vegg i vegg med Rikshospitalet på Gaustad.
Ingen i ledelsen ved Oslo Universitetssykehus vil svare på spørsmål om prosjektet nå.

- Dette er det ingen som svarer på før styret har behandlet saken, sier kommunikasjonsrådgiver Alf Bøhler.

I redegjørelsen sykehusets direktør Bjørn Erikstein skal gi styret torsdag, skriver han at prosjektarbeidet i hovedsak går som planlagt og at det vil kunne ferdigstilles innenfor tids- og budsjettrammer. Det vil si gruppens rapport blir ferdig i juni.

Prosjekteringen har hittil hatt en ramme på 36 millioner kroner.

Erikstein skriver i styrepapirene at det er jobbet med tre forskjellige modeller: En videreføring av dagens sykehusmodell med flere lokaliteter, en såkalt todelt modell mellom Ullevål og Gaustad-området og en klyngemodell der alt samles på Gaustad, vegg i vegg med Rikshospitalet.

Langt perspektiv

Ideen «Campus Oslo» ble lansert av OUS-direktøren i 2012 og har et tidsperspektiv fram mot 2030. I idearbeidet er det lagt inn en befolkningsøkning på 200.000 personer i sykehusets nedslagsfelt.

DRØM: Sykehusdirektør Bjørn Erikstein ønsker seg nytt storsykehus.Foto: Heiko Junge, NTB Scanpix

- Min visjon er å legge Ringveien i tunnel ved Rikshospitalet og samle hele Oslo universitetssykehus på Gaustad og å integrere sykehuset mot universitetet. Dette er noe jeg har tenkt på i fire-fem år, og jeg fikk ikke fred før jeg fikk avklart om det er mulig. Når det nå viser seg at dette kan være det, er dette noe vi må se nærmere på, fortalte Erikstein til Dagens Medisin etter å ha redegjort for styrene ved OUS og Helse Sør-Øst i oktober 2012.

Den svært trafikkerte Ringveien passerer i dag forbi UIlevaal stadion nedenfor Rikshospitalet. I møtereferater på OUS hjemmeside, går det frem at gruppen ser for seg en tunell på 1,1 kilometer under sykehusområdet.

Flere eksisterende bygg må rives for at nye bygg skal kunne bre seg utover et område som strekker seg over to kilometer fra den ene enden til den andre.

Høring

Oslos befolkning, ansatte og samarbeidspartnere skal innvies i Campus-planene i mai og kan gi innspill. Deretter skal planen revideres og presenteres for sykehusets styre til endelig behandling i juni.

Hvis tidsplanen holder sendes planen ut på høringsrunde 1. juli. Frist for tilbakemelding er 1. november.

Styret ved Oslo Universitetssykehus vedtok i desember 2012 å starte en utredning om fremtidig lokalisering av det sammenslåtte kjempesykehuset. Erikstein leder selv styringsgruppen. Også viseadministrerende direktør Cathrine Lofthus deltar i utvalget sammen med sentrale medarbeidere ved sykehuset, Oslo kommune, Universitetet i Oslo og tillitsvalgte.

Kjempestort

Som bildet viser er det ikke smått det som planlegges: Sykehuset skal bli kjempestort med 20.000 ansatte.

Prosjektgruppen har vært på flere befaringer til sykehus i Europa og USA. Ingen er så store som det som planlegges i Oslo.

Illustrasjonen over er hentet fra en redegjørelse sykehusets prosjektdirektør Andreas Moan holdt i fjor høst. Den er lagd av arkitektfirmaet Nordic - tidligere Narud Stokke Wiig.

Luftslott

KRITISK: Jan Bøhler(AP) mener kjempeprosjektet Campus Oslo tar for mye oppmerksomhet og savner løsninger på problemene pasientene står i nå. Foto: Frode Hansen

Oslo-politiker Jan Bøhler har ingen tro på at kjempeprosjektet vil bli realisert. Han frykter at OUS-ledelsen nå har jobber med et luftslott som renner ut i ingenting.

- Kom dere ned på jorda ta en en realitetssjekk i forhold til hva Stortinget og politiske partier mener om milliardprosjektet, er Bøhlers oppfordring til OUS-ledelsen.

- Jeg er redd de bruker masse ressurser og bygger forventninger mot mange ting som blir hengende i løse lufta, sier Bøhler.

Han mener Campus Oslo totalt mangler politisk forankring i Stortinget.

Må inn i Helse Sør-Øst planer

Helseminister Bent Høie sier en kjempeutbygning til 40 milliarder kroner i Oslo, må innfases i Helse Sør-Østs øvrige investeringsprosjekter. Han vil ikke si hva han mener om prosjektet i dag.

- Denne saken skal styrebehandles i OUS i juni og eventuelle beslutninger ligger langt fram i tid.

- Oslo OL 2022 har en ramme på 35 milliarder kroner. Sykehusprosjektet opererer med en ramme på 40 milliarder og utbygging i omtrent samme tidsrom. Vil disse prosjektene konkurrere med hverandre?

- Det vil det ikke. Sykehusutbygginger skjer gjennom lån fra staten som helseforetakene må betale tilbake. Det er altfor tidlig å si noe om finansieringen av dette prosjektet nå, sier helseministeren.

Jan Bøhler(AP) mener gigantprosjektet tar så mye av OUS-ledelsens fokus at det stanser helt nødvendige utbedringer som befolkningen trenger nå.

- Akkurat nå sendes befolkningen i Groruddalen som skulle hatt Akershus Universitetssykehus som sitt lokalsykehus, enten til Lovisenberg, Diakonhjemmet eller Oslo Universitetssykehus fordi Ahus ikke har plass. Det er kaos for befolkningen samtidig som fokuset er på et prosjekt til flere titalls milliarder som ligger langt fram i tid, sier Bøhler

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder