Regjeringsadvokaten: – Breivik skal behandles med respekt

BORGARTING (VG) Regjeringsadvokaten mener det er både nødvendig og riktig at Breivik soner under strenge forhold.

 • Dennis Ravndal
 • Nanna Johannessen

Artikkelen er over tre år gammel

I Oslo tingrett gikk Regjeringsadvokaten på et sviende nederlag, da retten fant at Norge bryter Breiviks menneskerettigheter på ett av de to punktene i søksmålet.

I lagmannsretten har Regjeringsadvokaten gått langt mer systematisk til verks, og gått inn på flere av detaljene rundt Breiviks soningsforhold og hverdag i fengselet.

I dag skal Regjeringsadvokaten komme med sin prosedyre, før Breiviks advokat Øystein Storrvik avslutter med sin prosedyre i morgen.

– Selv en som er så dømt for så grusomme handlinger som Breivik skal behandles humant og med respekt, sa Marius Emberland ved Regjeringsadvokaten.

Bakgrunn: Dette er ankesaken om Breiviks soningsforhold

Ikke krenket

– Staten mener bevisene klart viser at Breivik ikke har vært utsatt for krenkelse av EMK artikkel 3, eller artikkel 8, innledet advokat Marius Emberland ved regjeringsadvokaten.

Samtidig understreket Emberland at Staten tar innover seg at tingretten fikk fremlagt det meste av den samme dokumentasjonen, og hørt flesteparten av de samme vitnene:

– Tingretten var på den samme befaringen som lagmannsretten, og jussen er den samme nå som i fjor. Likevel kom tingretten frem til at Breiviks soningsforhold på enkeltpunkter havner under umenneskelig og nedverdigende behandling, uttalte Emberland.

– Staten mener tingrettens bevisvurdering var uriktig på mange måter, og at de har tolket terskelen for EMK for lavt. Det kan selvsagt være enkelttiltak, enkeltepisoder og enkeltperioder som kan nå den terskelen, men det skal mye til. Det er en helhetsvurdering som skal legges til grunn, det er en vurdering av det totale trykket som er avgjørende, uttalte Emberland

Les også: Han er Breiviks eneste medfange

- Unik sak

Emberland sier at Breiviks sak er unik på to måter: Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen har ikke tidligere vurdert et fengselsregime som det norske, og EMD har ikke tidligere vurdert en person som Breivik:

- EMD har aldri prøvd konvensjonen for en person som er så avsondret fra andre mennesker etisk, og som har vært så utspekulert og som har vist et slikt forsett som han, så utspekulert i planleggingen og med så stor grusomhet i de straffbare handlingene som Breivik, sier Emberland.

– Mange av sakene EMD har vurdert, må med respekt å melde sies å gjelder forhold i stater hvor kriminalomsorgen ser annerledes ut, sier han.

SLUTTPROSEDYRE: I sin sluttprosedyre vil regjeringsadvokat Fredrik Sejersted konkludere med at Anders Behring Breivik tar grunnleggende feil i at soningsforholdene hans er ulovlige. Her i rettssalen i Skien fengsel tirsdag. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Nakenransakinger og brevkontroll

Ankesaken som nå går i Skien handler om at Breivik mener seg utsatt for «nedverdigende og umenneskelig behandling» under soningen. Dette gjelder blant annet at han i perioder har blitt utsatt for nakensjekk daglig og at kroppen hans har blitt gått over med metalldetektor.

Breivik mener også at han blir fratatt muligheten til å skape relasjoner til andre mennesker, fordi brevene hans blir kontrollert, sensurert og i mange tilfeller stanset.

Les også: Breiviks besøksvenn: – Alle trenger noen å snakke med

Det er over fem år siden Breivik ble fengslet. I alle disse årene har han sonet på det som kalles «særlig høyt sikkerhetsnivå». Dette er Norges strengeste soningsnivå.

Det benyttes i ytterst få tilfeller, og bare dersom man regner faren som ekstra stor for at fangen skal rømme, få hjelp til å rømme, ta gisler eller begå alvorlig kriminalitet på nytt.

Les også: Randi Rosenqvist: – Breivik ville samarbeide med Høyre og Fremskrittspartiet

Fikk medhold i tingretten

Staten, som i retten er representert ved Regjeringsadvokaten, mener at sikkerhetstiltakene rundt Breivik er nødvendige, og at menneskerettighetene hans ikke brytes.

Da søksmålet ble behandlet i Oslo tingrett, ga retten Breivik medhold i at han var blitt behandlet på en inhuman og nedverdigende måte, og at artikkel 3 i Menneskerettighetskonvensjonen var blitt krenket. Tingretten kom derimot til at den svært reduserte muligheten han har til å kommunisere med omverdenen ikke er i strid med artikkel 8, slik Breivik hevder.

Kommentar: Ekstremisme som isolasjonsskade

Les også: Ti spørsmål og svar om Breiviks søksmål mot staten

Les også

 1. Breiviks besøksvenn: – Alle trenger noen å snakke med

  SKIEN (VG) Tormod Klovning (48) følte han fikk stor frihet da han skulle være Anders Behring Breiviks besøksvenn.
 2. Tormod er Breiviks ukjente besøksvenn

  SKIEN (VG) Prest og major Tormod Klovning (48) er mannen som besøker terroristen Anders Behring Breivik hver uke.
 3. Fengselsdirektøren: – Breivik hadde eksamensnerver

  SKIEN (VG) Fengselsdirektør Knut Bjarkeid mener Anders Behring Breivik var mer preget av eksamensnerver enn drapet på 77…
 4. Randi Rosenqvist: – Breivik ville samarbeide med Høyre og Fremskrittspartiet

  SKIEN (VG) Psykiatrispesialist Randi Rosenqvist mener terrordømte Anders Behring Breivik har endret sine teorier av…
 5. Breivik presses av regjeringsadvokaten

  SKIEN (VG) Anders Behring Breivik ble presset på kontakten han har med andre i fengselet, og om han angrer…
 6. En annerledes Breivik i retten: – Jeg har løyet for meg selv

  SKIEN (VG) Anders Behring Breivik uttrykker ingen anger for massedrapet 22.

Mer om

 1. Anders Behring Breivik

Flere artikler

 1. Staten får medhold i anken mot Breivik

 2. Høyesterett: Breivik får ikke anke

 3. Breiviks anke avvist i menneskerettsdomstolen

 4. Staten sterkt kritisk til tingrettens Breivik-dom

 5. Pluss content

  Breivik tapte på alle hold

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder