VIL IKKE ØREMERKE: – Hvis alle pengene øremerkes, ødelegger vi politikerne muligheten til å la politiet selv avgjøre hva som er viktig, mener justisminister Anders Anundsen (FrP). Foto: HELGE MIKALSEN, VG

Anundsen om VGs avsløring av direktesendte overgrep: – Kriminaliteten på nett har utviklet seg mye raskere enn hva vi har klart å følge med på

Justismyndighetene er bakpå i kampen mot overgrep på nett, mener justisministeren. Likevel vil han ikke øke midlene til bekjempelse av nettrelaterte overgrep.

Artikkelen er over tre år gammel

Presset øker på justismyndighetene om å få gjort noe med den store økningen av nettrelaterte overgrep mot barn.

Tirsdag instruerte Riksadvokaten Kripos om å undersøke informasjonen fra VGs avsløring om nordmenn som bestiller direktesendte overgrep.

Laila Søndrol, leder for Kripos’ seksjon for seksuallovbrudd, svarte at «Vi gjør det vi kan, med de verktøyene og ressursene vi har.»

I dag blir regjeringen kritisert av Kjell Ingolf Ropstad (KrF) i Stortingets justiskomité og Kaja Hegg i Redd Barna for ikke å gi nok penger til bekjempelse av nettrelaterte overgrep.

VG avslører: Rektor bestilte nettmisbruk av 15-åring

Justisminister Anders Anundsen svarer at arbeidet mot nettrelaterte overgrep må gjøres innenfor politiets ordinære rammer.

– I år øker vi midlene til politidistriktene med 300 millioner kroner. Det er i tillegg til at vi øker antall politistillinger med 350. I tillegg har vi vært tydelige på at disse sakene må prioriteres, sier han.

Rask utvikling

Likevel erkjenner han at myndighetene han leder, ligger bakpå i utviklingen.

– Kriminalitet på nett har utviklet seg mye raskere enn hva justismyndighetene har klart å følge med på. Det betyr at vi fremover må tenke annerledes når det gjelder å bekjempe kriminaliteten på dette feltet. Det er ingenting vi gjør i dag som ikke har en digital dimensjon.

HENGER ETTER: – Det er altfor lite. Jeg er meget bekymret over utviklingen, og mener vi dessverre henger etter, sier Kjell Ingolf Ropstad (KrF) i Stortingets justiskomite om ressursene til etterforskning av nettrelaterte overgrep. FOTO: FRODE HANSEN/VG

Kripos får hvert år en viss sum som er øremerket til etterforskning av overgrep mot barn på nett. Dette bruker de blant annet til å etterforske menn som bestiller direktesendte overgrep.

I fjor var første gang midlene ble økt siden 2008 – fra seks til åtte millioner kroner. Redd Barna mener midlene bør økes med ti millioner kroner.

Justisministeren vil ikke love noen økning i år.

– Hvis alle pengene øremerkes, ødelegger vi politikerne muligheten til å la politiet selv avgjøre hva som er viktig. Politiet er en rammefinansiert virksomhet, hvor de selv er satt til å prioritere sakene, svarer Anundsen til VG.

Dobbelt så mye til nettundersøkelse

Regjeringen skal i løpet av høsten legge fram en opptrappingsplan mot vold og overgrep. De har satt av 176 millioner kroner til tiltak rundt opptrappingsplanen. Ingen av tiltakene handler om å øke politiets bekjempelse av overgrep på nett.

Ett av punktene som Justisdepartementet velger å prioritere, er deltagelse i undersøkelsen «EU Kids Online».

Undersøkelsen får fire millioner kroner fra Justisdepartementet. Det er dobbelt så mye som Kripos fikk i fjor for å bekjempe overgrep på nett.

– Det er en sammenblanding av tall, det du gjør nå. Du tar ikke høyde for de 350 ekstra politistillingene som ligger i statsbudsjettet. Dette er første del av opptrappingsplanen. Politiets del av den er at de får en generell ressursvekst, sier Anundsen.

Les også: Slik vet du at du snakker med en nettovergriper

Anundsen mener at politireformen, hvor de tidligere 27 politidistriktene samles til 12 større, vil gjøre politiet bedre styrket til å bekjempe nettkriminalitet.

VIL HA INFO: Tirsdag instruerte Riksadvokat Tor-Aksel Busch Kripos om å undersøke informasjonen som kom fram i VGs artikkel på lørdag, om nordmenn som er tilknyttet Filippinske overgrepsgrupper. FOTO: JAN PETTER LYNAU/VG

– Samtidig med reformen skal det bygges sentrale kompetansemiljøer, blant annet på seksuelle overgrep og kriminalitet på nett. Alle politidistriktene kommer til å ha bedre kompetanse på dette etter nærpolitireformen, lover justisministeren.

– Viktigste sak

Anundsen er glad for at Riksadvokaten har bedt Kripos om å undersøke informasjonen i VGs artikkel på lørdag, om direktesendte overgrep. Her ble blant annet en rektor konfrontert med å ha bestilt nettmisbruk av en 15-årig Filippiner.

– Når det dukker opp konkrete opplysninger er det bra at Riksadvokaten tar tak i det. Dette er en sakstype som er prioritert, sier han.

Politiets prioriteringer styres blant annet av Riksadvokatens årlige prioriteringsskriv, hvor denne setter opp en prioritert liste over hvilke lovbrudd som er viktigst å forfølge. I årets liste var "Alvorlige seksuallovbrudd, herunder misbruk og overgrep mot barn på nettet" punkt to, etter drap og alvorlig vold.

Anundsen mener at det er en riktig prioritering.

– Å bekjempe mot overgrep mot barn er det viktigste. Om det skjer hjemme, på nett eller i utlandet, så er dette noe av det aller, aller viktigste vi kan arbeide mot. Vi kan ikke mislykkes med det, sier han.

Norsk ansvar

På tirsdag sa Kripos’ seksjonsleder Søndrol at det er viktig for norsk politi å hindre at nordmenn begår overgrep mot utenlandske barn, og at de har krav på samme rettsvern som norske barn.

Justisministeren er enig i at disse barna er Norges ansvar.

– Det er jeg helt enig. Barn skal ha det samme rettsvernet overalt.

– Så disse barna er det norske politiets ansvar?

– Ja, gjennom å etterforske kriminalitet begått av nordmenn, sier Anundsen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder