VIL UNDERSØKE: Jan Egil Presthus leder Spesialenheten for politisaker. Foto: Terje Bringedal VG

Spesialenheten vil undersøke om politiet har opptrådt straffbart

BERGEN (VG) Spesialenheten for politisaker vil undersøke om politiet i Bergen kan ha begått straffbare handlinger.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

– Foreløpig er det for tidlig å begi seg inn på vurderinger av om politiet har opptrådt straffbart eller ikke, sier leder i Spesialenheten, Jan Egil Presthus, til VG.

VG kunne lørdag fortelle at en høyt betrodd tjenestemann i Vest politidistrikt i vår slo alarm om kritkkverdige forhold i Vest politidistrikt.

I det 52 sider lange varselet som ble levert til politimester Kaare Songstad 21. april, hevder den erfarne politimannen at spanerne ved seksjon for bekjempelse av organisert kriminalitet i flere år har hatt en stående ordre om ikke å gripe inn mot grove narkotikalovbrudd.

I varslelsdokumentet rettes det knallhard kritikk mot politiledelsen:

• Mannskaper blir pålagt ikke å gripe inn mot personer som mistenkes for grove narkotikaforbrytelser, og å avdekke disse personenes narkotikalagre.

• Tjenestemenn som ønsker å følge opp saker som kan ende i en større etterforskning, blir møtt med kritikk og påstander om illojalitet mot ledelsens føringer.

• Tips og etterretningsinformasjon som legges inn i politiets etterretningsregister Indicia, blir ikke vurdert og fulgt opp.

• Dette skjer til tross for at politiet mottar en betydelig mengde til dels svært spesifikk etterretningsinformasjon som omhandler grov narkotikakriminalitet og ulovlig våpenbesittelse i narkotikamiljøet.

• Utenlandske narkotikanettverk får operere mer eller mindre fritt i distriktet.

Presthus sier at det i utgangspunket er politiets ledelse og den sentrale påtalemyndigheten som skal følge opp spørsmål om prioriteringer og vurdere om oppfølgingen av straffesaker har skjedd i tråd med regelverket.

I sommer ba Riksadvokaten statsadvokatembetet i Hordaland undersøke påstandene i varselet.

Kommentar: Politiet svikter Bergen

Førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nilsen har i et svar til Riksadvokaten konkludert med at svaret fra politidistriktet så langt ikke gir grunn til bekymring. Samtidig varsler han at det vil bli foretatt en inspeksjon ved seksjon for bekjempelse av organisert kriminalitet, for å kunne gå dypere inn i materien.

Spesialenheten vil nå innhente dokumentasjon fra Riksadvokaten for å vurdere hvordan saken er fulgt opp. Spesialenheten vil også vurdere enkeltepisoder som er omtalt i varselet, sier Presthus.

– I varselet er det fremsatt påstander om at politidistriktet ikke følger opp saker, i strid med Riksadvokatens prioriteringsskriv. Vi vil be om å få oversendt materialet fra Riksadvokaten og foreta en vurdering ut fra det. Det vil vi gjøre på mandag, sier Presthus.

Visepolitimester Olav Valland: – Fullstendig overarbeidet

Politidirektøren har vært i Bergen

Politidirektør Odd Reidar Humlegård opplyser til VG at han personlig har vært i Bergen for å få en orientering om saken.

– Vi har mottatt et varsel fra Vest politidistrikt som vi har fulgt opp i henhold til gjeldende instrukser. Vi tar dette på alvor, og har nylig oversendt et brev med åtte oppfølgingspunkter omforent med politimesteren, sier Humlegård.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård og justis- og beredskapsminister Anders Anundsen deltok under åpningen av årets utdanningskonferanse for Norsk Narkotikapolitiforening i Bergen i oktober. Her i samtale utenfor konferansesalen. Foto: Hallgeir Vågenes VG

– Alvorlig narkotikakriminalitet er et prioritert område. Samtidig har distriktet vært i en krevende situasjon med knappe ressurser til etterforskning og påtale. De har hatt store restanser i straffesaksbehandlingen, som i det siste er gitt prioritet. Restansene går nå nedover.

Humlegård påpeker i likhet med visepolitimester Olav Valland at politidistriktet også har flyttet ressurser til saker som omhandler seksuelle overgrep mot barn. Han sier at dette har gitt positive resultatet.

– Jeg har selv nettopp besøkt Vest politidistrikt blant annet for å få en gjennomgang av varslersaken og straffesaksporteføljen.

– Det vil fortsatt være behov for å gjøre tøffe prioriteringer, og jeg skjønner at både medarbeidere og borgere reagerer på enkeltutslag av slike vurderinger, slik det fremkommer i VG. Det er nettopp derfor vi tar situasjonen og varselet på alvor.

NYTT VARSEL: En høyt betrodd polititjenestemann hevder at spanerne i bergenspolitiet i flere år har hatt en stående ordre om ikke å gripe inn mot alvorlig narkotikakriminalitet. Foto: Hallgeir Vågenes VG

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder