RETTEN TIL Å VITE: Barn bør få vite hvem som er deres far uavyengig av tidsaspektet, mener barneminister Solveig Horne. Foto: Frank May NTB scanpix

Regjeringen vil oppheve tidsfrister i farskapssaker

Barneministeren mener barnet bør vite hvem som er faren

Regjeringen foreslår å oppheve tidsfristene for å reise sak om å endre farskap.

NTB
ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

I barneloven paragraf 6 ble det fra 1. januar 2014 innført tidsfrister for å reise sak for domstolen om endring av farskap, dersom vedkommende legger fram opplysninger om at en annen mann kan være faren til barnet.

Nå vil regjeringen endre paragrafen og oppheve tidsfristene.

Les også: Stadig flere tar private DNA-prøver

Horne: Barnet bør få vite hvem som er far

– Hvem som er de biologiske foreldrene til et barn er grunnleggende for hvordan barnet forstår seg selv. Dersom det er tvil om hvem som er far til et barn, vil det være til det beste for barnet å få avklart tvilen uavhengig av tidsfrister. Dette hensynet veier så tungt at det bør være avgjørende, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp).

Les også: Tettet lovhull om farskap ved surrogati

Årlig blir det født ca. 60.000 barn her i landet. Der det er tvil om det juridiske farskapet er i samsvar med den biologiske, trengs det regler som gir anledning til å få prøvd og eventuelt endret farskapet, påpeker departementet.

– Barn bør i større grad enn i dag få kjennskap til, og eventuelt kontakt med, sin biologiske far så tidlig som mulig, sier Horne.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder