Kan bli redusert med 30 prosent

Lekkasjer fra rapporten: Slår fast sannsynlighet for at oppvarmingen er menneskeskapt

SMELTER: Grønlandsisen krymper i raskt tempo. Foto: Stein Bjørge/Aftenposten

Skjebnerapport om Grønlandsisen

Grønlandsisen kommer til å bli kraftig redusert, med fare for vedvarende havstigning i flere hundre år.

  • Harald Vikøyr

Artikkelen er over seks år gammel

Klimaforsker og geolog Eystein Jansen, som er direktør for Bjerknessenteret for klimaforskning i Bergen, er en av 11 forskere fra ulike land som har skrevet IPCC-rapportens kapittel om fortidsklima. Rapporten fra FNs klimapanel blir lagt frem i Stockholm den 27. september.

- Vi har allerede satellitt-data som viser at isen nå minker både i Antarktis og på Grønland. Men disse målingene er ganske nye, og gir ikke forståelse av hvordan dette svinger, sier Jansen.

Presise anslag

Han sier at beregninger viser at Grønlandsisen ble redusert med 30 prosent sist man så en global temperaturstigning på et par grader. Dette skjedde i forrige mellomistid.

- For om lag 125.000 år siden steg havet med mellom fire og ti meter. Beregninger viser at fastlandsisen på Grønland ble redusert med 30 prosent. Det ga alene en havstigning på to-tre meter. I tillegg må isen i Antarktis ha vært sterkt redusert - som har bidratt til den øvrige havstigningen.

Rapporten som skal legges frem i slutten av september er den første rapporten siden IPCC-rapporten som ble lagt fram i Paris i 2007.

Mener det er menneskeskapt

I slutten av august i år kom de første lekkasjene fra rapporten. Ifølge lekkasjene som er gjengitt i blant annet New York Times, skal rapporten konkludere med at det er svært sannsynlig at menneskelig påvirkning på klimaet er årsaken til over halvparten av temperaturøkningene de siste 50 årene.

«Det er stor sannsynlighet for at dette har varmet opp havene, smeltet snø og is, hevet havnivået og ført til endringer i ekstreme værtyper i siste halvpart av forrige århundre,» heter det videre i rapporten, som New York Times refererer.

BEKYMRET: Eystein Jansen, klimaforsker og direktør ved Bjerknessenteret. Foto: HALLGEIR VÅGENES/VG


Rapporten handler om vår forståelse av klimaet - hva som har skjedd, hva som skjer nå, og hvordan klimaet vil endre seg i framtiden.
Jansen er forhindret fra å fortelle detaljer fra den nye rapporten, men viser til at nyere forskning gir mer presise anslag blant annet for klodens klimafølsomhet - altså hvor mye temperaturen vil øke ved stadig mer CO2 og andre klimagasser i atmosfæren.

Begrense økningen

- Det eneste positive - for å bruke et slikt begrep - er at nyere forskning viser at kloden er litt mindre følsom enn de verste anslagene for 7 år siden. I dag er anslaget at kloden kan bli inntil fire grader varmere, hvis CO2-innholdet i atomsfæren dobles. I forrige rapport ga ikke forskningen god nok innsikt i dette, og anslaget lød da på mellom 1 og 6 grader varmere, sier Jansen til VG.

Dagens kunnskap om klimaendringene tilsier at vi kan begrense temperaturøkningen til bare to grader hvis vi reduserer CO2-utslippene nokså umiddelbart:

- Vi er veldig nær det tidspunktet hvor vi må stoppe for å nå målet om bare to grader stigning. Beregninger foretatt av blant annet Verdensbanken viser at økningen i utslipp må stanse innen år 2020 og deretter avta bratt. I dag øker utslippene med tre prosent årlig.

Klima-pause

Klimarapporten ser mørkt på framtiden - om vi fortsette utslippene i samme tempo:

- Vi vet allerede fra forrige rapport fra IPCC at scenarioene som kan gi fire graders økning - vil gi oss en helt annen planet, bare om hundre år. Blant annet vil store områder hvor vi i dag dyrker mat til store deler av klodens befolkning, bli for varme til matvareproduksjon, både i Afrika, Asia og i USA og Sør-Amerika, sier Eystein Jansen.

Tre rapporter

Verden venter nå på tre oppdaterte forsker-rapporter om klodens klima og klimautslipp. Disse skrives av mer enn 800 forskere fra hele verden. Disse tre rapportene skal neste høst samles og utgjøre FNs klimapanels femte hovedrapport. Den forrige kom i 2007.

* Den første legges fram i Stockholm 27. september, og handler om det vitenskapelige grunnlaget for å konkludere med at vi har alvorlige klimaendringer på gang - hvordan de gir seg utslag, og hvorfor.

* Den andre handler om effekten dette har på mennesker og natur, og legges fram i mars 2014.

* Den tredje og siste legges fram høsten 2014, og dreier seg om tiltak og virkemidler for å redusere klimautslipp.

Les også

Mer om

  1. Miljøvern

Flere artikler

  1. Verden lytter ikke til FNs klimapanel

  2. FNs klimapanel: Klimaendringene truer vår planet, vårt eneste hjem.

  3. FN la frem dyster klimarapport

  4. FN-rapport: Havnivået stiger 2,5 ganger så raskt som på 1900-tallet

  5. Ekstremvær krever handling

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder