SAMLIVSBRUDD: Trude Brenna Aasen (38) ble i april i år drept av sin tidligere ektemann da hun reiste til ham for å få signert papirer knyttet til det ferske samlivsbruddet. Foto: Tor Erik H. Mathiesen/VG

150 partnerdrap siden 2000: Fremdeles like mange partnerdrap

Antall drap har de siste 15 årene gått ned. Likevel drepes like mange kvinner og menn av sin partner eller ekspartner.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

– Det har vært en kraftig nedgang i drap i Norge de senere årene, men når vi ser på partnerdrap har ikke bildet endret seg stort. Vi skal aldri være fornøyde før vi er nede i null, slår Kripos-sjef Ketil Haukaas fast.

150 mennesker har blitt drept av sin partner eller ekspartner de siste 16 årene. Etter som drapsraten i Norge stadig blir lavere, utgjør partnerdrap en økende andel av drapene som blir begått i landet.

De dystre tallene: 150 mennesker drept av sin partner siden 2000

Tidligere utgjorde partnerdrap om lag en fjerdel av alle drap, mens det i fjor stod for hele 38 prosent, ifølge VGs kartlegging av partnerdrap. Til nå i år er sju av 18 drap begått av offerets partner eller ekspartner, en andel på 40 prosent.

– Den generelle drapsraten i Norge har trolig gått ned fordi man gjennom flere år bevisst har forsøkt å jobbe med forebygging og sikring av det offentlige rom. Risikoen for å bli overfalt og drept er lavere i dag enn den var tidligere, sier Haukaas.

UTFORDRENDE: Kripos-sjef Ketil Haukaas innrømmer at politiet har en større utfordring knyttet til partnerdrap enn «ordinære» drap. Foto: Jan Petter Lynau/ VG

Det har de senere årene blitt innført en rekke påbud og regler for vern av det offentlige rom. I 1993 ble det blant annet forbudt å bære kniv på offentlig sted, og i 2010 ble alle som eier skytevåpen pålagt å oppbevare disse i godkjente våpenskap.

Færre etniske nordmenn dreper: – Vi har et mindre voldelig samfunn

Antall anmeldte voldslovbrudd har også blitt redusert de senere årene, og ifølge politiets statistikk er nedgangen siden 2010 i underkant av fire prosent.

Ikke lyktes med forebygging av partnerdrap

Politiet har derimot ikke lyktes godt nok i sitt forebyggende arbeid når det kommer til partnerdrap. Det har siden år 2000 ikke vært nedgang i antall kvinner og menn som blir drept av den de har hatt kjærest, og antallet har vært tilnærmet konstant de siste 16 årene, hvor det gjennomsnittlig har blitt begått 9,6 partnerdrap i året.

Fremdeles en gåte: Norges uløste drapssaker

Haukaas innrømmer at politiet og hjelpeapparat står overfor en større utfordring når volden begås i de lukkede rom. På tross av at anmeldelsene av vold i nære relasjoner øker jevnt og trutt for hvert år, anslås mørketallene fremdeles å være store.

Skam, frykt og manglende tillit til politiet gjør at mange ofre ikke tør å melde fra. Ifølge Solveig Vatnans forskning på partnerdrap i Norge er det flere ofre og pårørende som ikke opplever å bli tatt tilstrekkelig på alvor om de først tar kontakt med politiet for å melde sin bekymring.

– Det er mer utfordrende å jobbe forebyggende i de lukkede rom. Partnerdrap dreier seg om forhold som bygger seg opp over tid, og det er tyngre å jobbe forebyggende når det kommer til sikringstiltak og holdninger, mener Kripos-sjefen.

– Mest opptatt av straffesaker

I politiinstruksen står det eksplisitt at politiet i ethvert tilfelle gjør best nytte for seg hvis de på forhånd lykkes i å forebygge eller avverge lovbrudd eller ordensforstyrrelser.

Kvinne forteller: – Jeg ble voldtatt av min eksmann

– Arbeid for å forebygge lovbrudd har gjennomgående hatt lav status i politiet, og kan kanskje sies å ha vært for spesielt interesserte politifolk. Det kan også sies å ha vært tilfellet når det gjelder å forhindre gjentatt vold som sådan. Politiet har utvilsomt hatt mest interesse for saker som kan sies å ha en «fremtid» i straffesakskjeden. Rent forebyggende arbeid gir hverken særlig prestisje eller umiddelbare tall i statistikken, sier forsker og kriminolog Yngvil Grøvdal ved Nasjonalt Kompetansesenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

SKAMBELAGT: Skam er en av årsakene til at mange ofre for partnervold ikke oppsøker hjelp, forteller forsker Yngvil Grøvdal. Foto: NKVTS

I en rapport utgitt av NKVTS i 2014 kom det frem at drøye 20 prosent av de spurte kvinnene oppga at de hadde vært utsatt for fysisk vold eller seksuelle overgrep fra sin partnere.

Av alle kvinnene som ble utsatt for vold, var det omtrent en fjerdel av som hadde anmeldt dette til politiet. Kun 5,3 prosent av gjerningspersonene ble i disse tilfellene dømt i retten.

Likevel mener hun at bildet av politiet ikke må tegnes svart/hvitt, da det også gjøres mye bra politiarbeid med vold mot kvinner i nære relasjoner.

Grøvdal arbeider ikke med partnerdrap, men hun har ingen tro på at det finnes noen enkel løsning når det gjelder å forhindre alvorlig vold og drap. Hun mener imidlertid at åpenhet om vold er viktig, og skulle ønske at det ble lett å snakke om for alle.

Kostbar vold: Familievold koster samfunnet seks milliarder årlig

– Dessuten trenger vi åpentbart også at flere mennesker bryr seg. Vi trenger flere som tør å ringe på naboens dør eller spørre om hvordan det går, sier hun.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder