Her er regjeringens asylinnstramminger

Etter massivt press gir innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) og regjeringen noe etter, og reduserer kravene til familiegjenforening.

 • Ingeborg Huse Amundsen
 • Alf Bjarne Johnsen
 • Lars Joakim Skarvøy

Artikkelen er over fire år gammel

I romjulen la Frp-statsråden frem et høringsutkast på 150 sider med forslag til innstramminger i utlendingsloven. Intensjonen var at Norge skulle bli mindre attraktivt for asylsøkere.

Listen på 40 forslag ble kraftig debattert (se oversikt nederst i saken). Venstre skrotet alt, mens KrF motsatt seg flere av punktene. FNs høykommisær for flyktninger pekte på mulige brudd på menneskerettighetene, og under høringen påpekte Justisdepartementets egne faggrupper flere faktafeil.

Nå reduserer Høyre/Frp-regjeringen sitt opprinnelige krav om fire års arbeid eller utdanning i Norge for familiegjenforening til tre år. I tillegg må den som ber om familiegjenforening ha en bruttoinntekt på drøye 300.000 kroner. Lovforslaget ble presentert tirsdag formiddag ved Statsministerens kontor i Oslo.

Myker opp

I tillegg går regjeringen markant tilbake på sitt tidligere krav om tre års selvforsørgelse for å få permanent opphold. Nå krever Listhaug i stedet 12 måneder.

I utkastet foreslo regjeringen at alle enslige, mindreårige asylsøkere skulle få midlertidig opphold frem til de var 18 år, og deretter ny vurdering. Nå justerer de forslaget til å gjelde kun asylbarna som som ikke får forsvarlig omsorg ved retur. Resten får ordinært opphold.

– Mange sier: Hvorfor i all verden skal det stramme inn nå? Det har ikke kommet færre siden 1993. Vi har en kunstig lav tilstrømming grunnet grensekontrollen i Europa. I løpet av året kan situasjonen være annerledes, sa Listhaug under pressekonferansen.

Bakgrunn: Dette er dagens asylsituasjon

– Den som kunne ha spådd ankomsttallene for 2016, den ville ha vært en rik person. Det er veldig usikkert. Det er ingen som vet, sier Listhaug.

Listhaug-listen

LISTET OPP: Statsminister Erna Solberg (H), innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) og statssekretær Sigbjørn Aanes (H) på vei inn til pressekonferansen på Statsministerens kontor ved Akershus festning i Oslo tirsdag formiddag. Foto: Cornelius Poppe NTB scanpix

I tillegg foreslår Høyre/Frp-regjeringen dette:

• En asylsøker kan bli nektet familiegjenforening dersom familien «kan leve trygt i et tredjeland» som de har sterkere tilknytning til enn Norge. Dette gjelder ikke dem med flyktningstatus, men de som risikerer alvorlig skade hvis de blir sendt hjem.

• Asylsøkeren må ha forsørget seg selv de siste tolv månedene, må beherske et minimum av norsk muntlig og bestå prøven i samfunnskunnskap for å kunne søke om permanent opphold.

• Vedkommende må dessuten ha bodd i Norge i fem år, mot for dagens krav om fem års botid.

• Klagefristen for såkalte grunnløse asylsøknader går ned fra tre til én uke.

• Det skal innhentes og lagres enda mer ansiktsfoto og fingeravtrykk, såkalt biometrisk personinformasjon, for å sikre en effektiv ID-kontroll.

• Visumfriheten for asylsøkere oppheves og erstattes med visumfrie innreiser, der grensepoliti og andre myndigheter i praksis vil kunne nekte personer uten beskyttelsesgrunnlag å slippe inn.

• Det innføres 24-årsaldersgrense for familieetablering for å bekjempe tvangsekteskap.

• Asylsøkere fra land som regnes som trygge skal i større grad kunne pågripes og fengsles i 48 timer, som i dag er en gjeldende prosedyre for å unngå at utlendinger forsvinner.

Disse forslagene vakte størst debatt i forrige runde:

• Enslige, mindreårige asylsøkere får kun midlertidig opphold til de har fylt 18 år, og vil etter dette få en ny beskyttelsesvurdering.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Utlendingsdirektoratet (UDI), Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Kommunenes interesseorganisasjon KS og flere er kritiske fordi barna utsettes for usikkerhet.

Les også: Vil sende ut asylbarna så snart de fyller 18

• En flyktning må ha jobbet eller utdannet seg i Norge i minst fire år, og ha tjent over 305.200 kroner før vedkommende kan søke om familiegjenforening.

Bare to av ti flyktninger med fire års oppholdstid i Norge i dag. Blant annet UDI, IMDi og Bufdir er kritiske, og UDI har påpekt at forslaget kan virke mot sin hensikt ved at hele familier legger ut på flukt fordi det er så vanskelig å bli gjenforent.

• En asylsøker må ha bodd i Norge i minst fem år for å få permanent opphold (i dag er det tre år) og forsørget seg selv i de siste tre, samt bestått prøve i norsk og samfunnsfag.

Over halvparten vil ikke nå opp til disse kravene. Bufdir, IMDi og andre er kritiske, og Likestillingsombudet mener endringen vil diskriminere kvinner fordi de har lavere yrkesdeltakelse.

Bakgrunn: Listhaug står knallhardt på omstridte asylforslag

Mer om

 1. Flyktningkrisen i Europa
 2. Innvandring

Flere artikler

 1. Imdi-ansatte protesterer
  mot Listhaug-forslag

 2. I høst var det 1000 asylsøkere i Råde. Nå er det åtte.

 3. Utlendingsloven: Listhaug får ikke flertall for innstramninger

 4. Ap avviser Listhaugs
  familie-innstramninger

 5. Venstre-lederen om asylforslaget: Skuffende og arrogant

Fra andre aviser

 1. Slik plukker faginstanser fra hverandre Regjeringens innvandringspakke, punkt for punkt

  Aftenposten
 2. Regjeringen avviser 90 høringsinstanser

  Aftenposten
 3. - Listhaug truer det borgerlige samarbeidet

  Aftenposten
 4. Disse fem Listhaug-forslagene blir stoppet av Stortinget

  Aftenposten
 5. Venstre-fylkesleder mener fortsatt samarbeid avhenger av asylgjennomslag

  Aftenposten
 6. Grande om Listhaugs asylforslag: Slikt som kommer fra regimer vi vanligvis ikke sammenligner oss med

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no