Bygningen til UD, Utenriksdepratementet. Foto: Mattis Sandblad/VG Foto: Mattis Sandblad VG

Ambassadør-saken: Statsadvokaten vil ha svar fra UD

Utenriksdepartementet (UD) har på egen hånd og i hemmelighet behandlet saken med eks-ambassadør Stig Traavik. Nå må de orientere påtalemyndigheten.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Førstestatsadvokat Jørn Maurud, som leder Oslo Statsadvokatembeter, sier at han har vært i kontakt med UD om ambassadør-saken:

– Jeg avventer en orientering derfra før jeg konkluderer hva vi eventuelt vil gjøre i denne saken, sier førstestatsadvokat Jørn Maurud til VG.

I mai i fjor ble ledelsen i UD varslet om ambassadør Stig Traaviks hemmelige forhold til en kvinne som mottok 1,4 bistandsmillioner til sitt kulturprosjekt i Indonesia.

VG mener: Hemmeligholdet kan skade Traavik

UD opplyser at de brukte tiden på å undersøke påstandene, blant annet ved å koble inn Sentral kontrollenhet. Kontrollenheten har ansvar for å undersøke saker hvor det varsles om og behandles mistanke om økonomiske misligheter.

BER OM SVAR: Førstestatsadvokat Jørn Maurud i Oslo statsadvokatembeter. Foto: Thor Benjamin Brekken VG

Konklusjonen på UDs gransking var at Traavik ble hjemkalt fra sin stilling og måtte frasi seg sin ambassadørtittel. Han fikk en stilling som seniorrådgiver i UD – og beholdt lønn og sikkerhetsklarering.

UD har ikke varslet politiet.

– Dersom man gjennomfører undersøkelser i en offentlig etat og kommer frem til at det er rimelig grunn til mistanke om at det har skjedd noe straffbart, så bør forholdet anmeldes, sier jusprofessor Jon Petter Rui som er ekspert på økonomisk kriminalitet.

– Anmeldelse kan være et gode

Jusprofessoren sier at det er vanskelig å uttale seg om den konkrete saken da han ikke kjenner detaljene i hva UD har undersøkt eller hvordan. Det har UD valgt å holde hemmelig.

Les også: Diplomater fant kjærligheten – ble sendt hjem

– Hvis du har en privat bedrift så er det ingen plikt å anmelde. Det er det i utgangspunktet ikke i det offentlige heller, men tilliten til det offentlige organet tilsier at man bør anmelde dersom det er rimelig grunn til mistanke. Særlig gjelder det dersom man avdekker at det straffbare forholdet kan dreie seg om bruk av offentlige midler i utlandet, sier Rui.

– En anmeldelse kan også være et gode for den som omfattes av en mistanke. Hvis man får en grundig og ekstern gjennomgang og blir renvasket, vil man slippe snakk og spekulasjoner. Man slipper at mistanken hefter ved, og det vil være gunstig både for departementet og personen det hefter en mistanke ved, legger han til.

Artikkelen fortsetter under bildet.

– BØR UNDERSØKES GRUNDIG: Jusprofessor Jon Petter Rui ved Universitetet i Bergen er ekspert på økonomisk kriminalitet. Foto: Hallgeir Vågenes VG

– Bør påtalemyndigheten vurdere å gå inn i en slik sak?

– Påtalemyndigheten bør gå inn i saker dersom de mener det er rimelig grunn til å tro at det er begått en straffbar handling.

– Bør de vurdere denne saken?

– Nå vet vi ikke konkret hva som er gjort, men det ligger i sakens natur at i slike tilfeller hvor offentlige midler kan ha blitt brukt i strid med retningslinjene så er det naturlig å vurdere om det er rimelig grunn til mistanke, sier Rui.

Vil ikke kommentere

Etter at VG har presentert dokumentasjonen på Traaviks personlige involvering i tildelingen overfor UD, svarer kommunikasjonsdirektør Frode O. Andersen at påstander om kritikkverdige forhold knyttet til et kulturprosjekt i Indonesia inngikk i deres gjennomgang og vurderinger:

– Konklusjonen ble at ambassadøren ble hjemkalt fra sin stilling og måtte frasi seg sin tittel. En slik hjemkalling er en streng reaksjon og er i tråd med UDs syn på alvoret i saken, skriver Andersen i en e-post.

VG har bedt om intervju med utenriksråd Wegger Chr. Strømmen og utenriksminister Børge Brende (H) om saken, men de vil ikke stille til intervju.

UD har ikke ønsket å kommentere hvilke vurderinger de har gjort med tanke på å kontakte politiet – utover at det ikke er gjort.

Les også: Fikk advarsel – kalt hjem først fire måneder senere

– Offentlige midler

Jon Petter Rui sier at det er naturlig at UD gjør egne undersøkelser, og selv avgjør hva de anmelder.

– Men når det er snakk om utøvende makt og utøvende makts bruk av offentlige midler, så taler hensynet til den offentlige tilliten til at dette undersøkes grundig, sier jusprofessoren.

– Hva vil du anbefale UD å gjøre i denne saken?

– Det er ikke min rolle å komme med anbefalinger til UD, sier Rui.

Stig Traavik innrømmer å ha gjort feil, men mener VGs fremstilling av saken er gal og at avisen velger en fremstilling som mistenkeliggjør og trekker i tvil motiver. Traavik understreker at ingen offentlige midler er misbrukt og ingen har blitt gitt urettferdige fordeler.

Les hele Traaviks uttalelse nederst i denne saken.

TAUS: Utenriksminister Børge Brende (H) har så langt ikke ønsket å stille til intervju. Foto: Hallgeir Vagenes VG

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder