Regjeringen: Forbud mot nikab i alle skoler og høyskoler

Regjeringen vil gjøre det ulovlig å gå med ansiktsdekkende plagg på alle skoler, høyskoler og universiteter. Men det blir skolene selv som må håndheve forbudet.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Mandag holdt kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (Frp) pressekonferanse om lovforslaget.

– For å få den gode undervisningen er vi avhengig av at elever og lærere kommuniserer godt sammen. Plaggene hindrer god kommunikasjon som er avgjørende for at elever og studenter skal kunne lære godt, sier Røe Isaksen.

Han er trygg på at det er flertall på Stortinget for lovforslaget, ettersom blant andre Arbeiderpartiet har gått ut og understreket betydningen av et slikt forbud i skole- og høgskolesektoren.

Men Norsk studentorganisasjon (NSO) er uenig med regjeringen.

– Lik rett til utdanning skal gjelde for alle, også de som tar personlige valg politikerne synes det er vanskelig å forstå eller ikke liker, sier Marianne K. Andenæs, leder av NSO.

Studentene mener det må ligge en faglig vurdering til grunn dersom enkeltpersoner skal hindres fra å kle seg som de selv ønsker ved høyere utdanningsinstitusjoner.

Bakgrunn: Frp-Sylvi sa nei til nasjonalt niqab-forbud

– Hører ikke hjemme i norsk skole

Fungerende innvandringsminister Per Sandberg mener bruk av et plagg som nikab representerer verdier som er kvinneundertrykkende - i tillegg til å være et hinder for kommunikasjon.

SAMMEN OM FORBUD: Konstituert integreringsminister Per Sandberg og utdanningsminister Torbjørn Røe Isaksen på vei inn til pressekonferansen i Kunnskapsdepartementet for å legge frem nytt lovforslag om plagg som dekker ansiktet. Foto: Tore Meek NTB scanpix

– Ansiktsdekkende plagg som for eksempel nikab og burka hører ikke hjemme i norsk skole. Det er en helt grunnleggende verdi at man skal kunne kommunisere med hverandre, spesielt i skolen og barnehagen, sier Per Sandberg (FrP).

Han legger til:

– Dette er et påtvunget plagg av folk med verdier som ikke hører hjemme i det norske samfunnet.

Reagerte: Leyla Hasic studerte med nikab: Forbud vil ødelegge for mange

Idag har et forbud kunnet vært innført lokalt, men et sentralt forbud vil gi større forutsigbarhet for skoler og høgskoler, legger Røe Isaksen til. Det skolene og høyskolene selv som må håndheve forbudet.

Han sier et slikt forbud er en uvanlig regulering i Norge, og at det ikke er vanlig å regulere folks klesplagg. Ettersom det allerede er anledning til å ha lokale forbud, mener regjeringen dette burde være forankret i nasjonal lov.

Lest denne? Holdt foredrag i niqab for skoleklasser

– Sikrer likebehandling

Lovforslaget sendes ut på høring mandag.

STO FREM: Leyla Hasic var revisorstudent og bruker av sin nikab på Høgskolen i Østfold. Nå er hun ansatt i Islamsk råd. Bildet ble tatt i forbindelse med et VG-intervju med henne høsten 2016. Foto: Privat

I tillegg til å gjelde alle utdanningsinstitusjoner, skal det også gjelde i introduksjonsprogram for flyktninger og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Det skal gjelde for både elever og ansatte.

– Lovforslaget sikrer like regler og likebehandling over hele landet, sier Røe Isaksen.

Islamsk råd: Nikab-kledte Leyla skal ikke være ansikt utad

Lovforslaget skal nå ut på en tre måneders høringsrunde, og begge statsrådene regner med at det vil kune tre i kraft i januar 2018.

MOT NIKAB-FORBUD: Leder for Norsk studentorganisasjon (NSO) Marianne Andenæs. Foto: Skjalg Bøhmer Vold NSO

– Innebærer det da at en høgskoleansatt eller student som neste år ifører seg sin niqab, enten må vise ansikt eller slutte?

– Ja, det eller utvisning, karantene eller dialog. Hvis det å iføre seg et heldekkende ansiktsplagg i utdanning eller arbeid - enn å bidra i det nmorske samfunnet, ja da er dette lovforslaget meget viktig, svarer Per Sandberg.

Noen land i Europa har innført forbud mot ansiktsdekkende plagg. Den europeiske menneskerettsdomstolen har fastslått at det franske forbudet i det offentlige rom fra 2011 ikke strider med menneskerettighetene.

Les også: Studenten Alla hevder hun må slutte på HiOA pga niqab-bruk

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder