KOSTNADSØKNING I VEIEN: I en fersk rapport står det at store kostnadsoverskridelser kan sette flere av veiprosjektene i Nasjonal transportplan i fare. Illustrasjonen viser E18 fra Slependen til Drengsund. Foto: Illustrasjon: Statens vegvesen

Rapport: Disse veiprosjektene kan ryke

15 prosjekter i regjeringens prestisjeplan står i fare for
ikke å bli realisert hvis kostnadsrammen på 1064 milliarder i skal overholdes, viser ny rapport.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

– Vi er bekymret. Det er viktig å få fram at kostnadsøkningene ikke skyldes økte lønnskostnader eller lavere effektivitet, men at det skyldes andre krav i prosjektene enn hva som er planlagt, sier direktør Kari Sandberg i Entreprenørforeningen for bygg og anlegg til VG.

Stortingsmeldingen Nasjonal transportplan (NTP) ble lagt fram med brask og bram 5. april i år.

Planen har vært en av regjeringens og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsens store prestisjesaker, og ble presentert som tidenes satsing på samferdsel.

Men i en rapport laget av Oslo Economics på bestilling fra Entreprenørforeningen for bygg og anlegg og Veidekke, står det at store kostnadstap på prosjektene kan sette flere av dem i fare.

Presentasjonen: Nær 1000 milliarder til vei og bane

15 prosjekter i fare

Rapporten viser til at prislappen på veiprosjekter i snitt har blitt 40 prosent dyrere gjennom planleggingsfasen.

15 prosjekter står i fare for ikke å bli realisert dersom man skal holde seg til kostnadsrammen i Nasjonal transportpan. E18 i Asker, E39 Ålesund-Molde og E6 Levanger-Steinkjer er blant disse prosjektene.

En annen mulighet er at skattebetalerne må punge ut betydelig mer penger for å realisert prosjektene.

Nyheten om at transportplanen inkluderer en ny ferjefri E39 mellom Adland og Svegatjørn, ble lekket av regjeringen før fremleggelsen av planen. Dette prosjektet står også i fare for ikke å bli realisert, ifølge rapporten.

I Nasjonal transportplan er det nevnt i en bisetning at prislappen på veiprosjekter i snitt har blitt 40 prosent dyrere. I juni skrev VG at mange av de dyreste prosjektene i transportplanen går med stortap.

Varsellampene på: Oljefesten er slutt – Ap frykter oppvasken

Bekymret bransje

«Selv om NTP skulle bli tidenes satsing på samferdsel målt i nominelle kroner, er det usikkert om midlene vil gi de planlagte kilometer vei, eller om deler av planen vil spises opp av kostnadsøkninger», heter det i rapporten.

Nå er Entreprenørforeningen bekymret for at mange veier aldri vil bli bygget, og at mange lokalsamfunn som nå tror de vil få ny vei, vil bli skuffet.

– Det er viktig å få ned tiden som brukes på planlegging og omkamper, og vi ønsker en tidligere tydeligere involvering av entreprenørene, sier Sandberg i Entreprenørforeningen.

Astrid Meland kommenterer: Det var ikke bare valgflesk

– Politikerne har muligheten

Sandberg trekker fram at det gir mer standardisert og industrialisert veibygging hvis Statens vegvesen bruker kontrakter der man får tydelig involvering av entreprenørene tidlig i prosessen.

– Her har politikerne muligheten til å ta legge klare føringer og ta tydeligere beslutninger, sier Sandberg.

Sandberg tror det er mulig å bygge veiene billigere ved å velge nye modeller for veibygging og viser til at Nye Veier AS har klart å redusere kostnadene i sine prosjekter med 20 prosent.

– Vi er helt avhengig av forutsigbarhet. Frykten for oss er at mange av prosjektene står i fare for å ikke bli bygd, sier hun.

VILLE VEIER: Statsminister Erna Solberg (H) besøkte Arna stasjon sammen med Terje Breivik fra Venstre (tv), Helge Andre Njåstad (Frp) og Knut Arild Hareide (KrF) 28. februar. Under besøket ble det lekket nyheter om en ny ferjefri E39 mellom Ådland og Svegatjørn. Veien er blant prosjektene som står i faresonen for ikke å bli gjennomført, ifølge rapporten fra Oslo Economics. Foto: Marit Hommedal NTB scanpix

Risiko størst ved prosjekter sent i perioden

Økonomen bak rapporten, Eirik Nøren Stenersen, sier at flere prosjekter som er ment å starte opp i planperioden til Nasjonal transportplan, står i fare for å bli utsatt.

– Det vi har gjort er å se på bevilgningene som ligger i transportplanen, og hvordan de 1000 milliardene fordeler seg. Vi påpeker at en gjentagelse av historien med store kostnadsøkninger i startfasen av prosjektene vil umuliggjøre gjennomføring av transportplanen om ikke rammene øker, sier han til VG.

Han viser til at det inngår to perioder i Nasjonal transportplan, en fra 2018 til 2023 og en fra 2024-2029.

– I transportplanen er det listet opp i hvilken periode pengene til prosjektene skal komme, og om pengene er nok til å fullfinansiere prosjektene. For prosjektene som kommer sent i planperioden og som ikke prioriteres fullfinansiert, er muligens risikoen for utsettelser størst, sier Stenersen.

Det presiseres i rapporten at de ikke har grunnlag til å anslå akkurat hvilke prosjekter som står i fare for å ikke bli realisert, men at det kan antas at de som har kommet kortest i utredningsprosessen står i fare, i tillegg til de som havner utenfor planperioden.

Samferdselsministeren: Håper å få alle realisert

VEIVALG: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Foto: Stella Bugge VG

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier han over lang tid har vært bekymret for kostnadsøkningen i veiprosjekter.

– Rapporten viser en stor kostnadsvekst. Men det er flere faser i et prosjekt. Fra man begynner å utrede et prosjekt, ser man en kostnadsøkning på rundt 40 prosent. Men der man blir ferdig på plansiden, er kostnadene under kontroll. Kostnadsøkningene skyldes blant annet lokale krav og at prosjektene utvikler seg i en mer ambisiøs retning, sier han til VG.

Solvik-Olsen nevner tre tiltak han vil gjøre for å få ned kostnadsnivået. Han vil endre kontraktsform så man får tidlig involvering av entreprenører, endre holdning overfor lokalpolitikere og opprette en ekspertgruppe bestående av Nye Veier og Statens vegvesen.

– Kan du garantere at veiprosjektene vil bli realisert?

– Målet vårt er å få alle realisert, sier Solvik-Olsen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder