BEKYMRET: – Uten fosfor kan ingen planter eller dyr eksistere, sier forfatter Gert Nygårdshaug som er svært engasjert i fosfatproblematikken. Her er han hjemme i hagen i Lier. FOTO: Helge Mikalsen / VG Foto: ,

Frykter økologisk kollaps

Fosformangel kan utløse matkrise

Reservene tømmes

Yara avviser mangel

LIER (VG) Kloden er i ferd med å tømmes for fosfatstein. Det kan utløse en global matkrise før vi aner, ifølge forskermiljøer.

Publisert:

– Kan vi ikke gjødsle avlingene, blir det ekstrem reduksjon i matvareproduksjonen, sier biologiprofessor Dag O. Hessen ved Universitetet i Oslo.

Han er en av flere forskere som frykter konsekvensene av en fremtidig fosforkrise.

Stoffet er nemlig en avgjørende byggestein i DNA-et i alt liv på planeten, og fosfor er også en av de viktigste bestanddelene i kunstgjødsel.

- Fosfattoppen

Men nå går verden tom for utvinnbare fosforforekomster:

– Vi nærmer oss fosfattoppen, og reservene er i ferd med å tømmes. Det er veldig beklagelig, for i motsetning til olje kan ikke fosfat erstattes. For å produsere mat, er vi avhengige kunstgjødsel, og da må vi ha fosfor, sier forfatter Gert Nygårdshaug (68) til VG.

I Norge er den prisbelønte forfatteren ganske alene om å peke på denne globale utfordringen. Men i internasjonale forskningsmiljøer får den mer og mer oppmerksomhet: Hva skjer når verden går tom for fosfat?

TØMMES: De utvinnbare fosfatforekomstene minker fra år til år, og i 2013 ble det produsert 228 millioner tonn. Gruven South Fort Meade i Florida (bildet) er en større produsent av fosfatstein. Foto: Scott Audette , REUTERS

Frykter kollaps

– Dette er et tabuområde, for politikerne snakker bare om økonomisk vekst. De siste tallene viser at det kan være tomt for fosfat om 60 til 90 år. Uten drivverdige fosforforekomster kan vi ikke produsere nok mat til 7 til 11 milliarder mennesker, sier Gert Nygårdshaug som har satt seg inn i forskningen på området.

Han frykter økologisk kollaps og global sultkatastofe dersom kloden ikke endrer kurs.

Frykter for matproduksjonen

Yara-sjef Jørgen Ole Haslestad uttalte nylig til VG at han frykter for verdensmatproduksjon som følge av befolkningsveksten.

Men blir det tomt for fosfatstein, kan heller ikke Yara produsere kunstgjødsel som er helt avgjørende for verdens matproduksjon.

– Kan vi ikke gjødsle avlingene, blir det ekstrem reduksjon i matvareproduksjonen med de konsekvensene det vil ha. Blir det tomt for fosfat, er det veldig alvorlig, for vi har ikke noe annet stoff som kan erstatte fosfor, sier biologiprofessor Dag O. Hessen ved Universitetet i Oslo.

Geopolitisk side

ROPER VARSKU: – Kan vi ikke gjødsle avlingene, blir det ekstrem reduksjon i matvareproduksjonen, sier biologiprofessor Dag O. Hessen ved Universitetet i Oslo. Foto: Scanpix Foto: ,

Dag O. Hessen sier amerikanske forskerkolleger er spesielt opptatt av tematikken.

– Dette har også en geopolitisk side, for områdene i verden som har store fosfatreserver sitter på en enorm ressurs etter hvert. Det er nok Yara oppmerksomme på, og det er mange posisjonerer seg for å sikre seg tilgang på de gjenværende fosfatreservene, sier Hessen.

De største reservene finnes i Kina, Marokko, Algerie og Syria. Vest-Sahara, som kontrolleres av Marokko, sitter også på store reserver.

– Marokko kontrollerer den klart største andelen. Det er skummelt at de får så stor markedsmakt, og det har EU også sett. Hele EUs landbruk er avhengig av importert fosforgjødsel, og det skjer nå et arbeid for å bli mer uavhengig og selvforsynt gjennom resirkulering av fosfor, sier forsker Ola S. Hanserud ved Bioforsk.

Opptøyer

– I 2008 så vi mange hundre prosents økning i fosforprisen på verdensmarkedet på grunn av blant annet økt oljepris og økt etterspørsel etter gjødsel. Det førte til opptøyer i flere fattige land, for bøndene hadde ikke råd til å kjøpe gjødselen de trenger, sier Ola S. Hanserud.

Forskeren sier det er forventet gjeldende reserver er brukt opp innen 2100 med dagens regime.

– Samtidig vil etterspørselen fortsette oppover på grunn av blant annet befolkningsvekst, og vi vil få betydelig utslag på tilgjengelighet og pris. Det vil også kunne ha alvorlige fordelingseffekter mellom nord og sør, sier Hanserud.

- Vil bli mangel

Den amerikanske forskningsorganisasjonen USGS anslår at klodens fosforreserver summerer seg til 67 milliarder tonn. I 2013 ble det produsert 228 millioner tonn, mens de i 2017 stiger til 260 millioner tonn.

EU ENDRER: - Hele EUs landbruk er avhengig av importert fosforgjødsel, og det skjer nå et arbeid for å bli mer uavhengig og selvforsynt gjennom resirkulering av fosfor, sier forsker Ola S. Hanserud ved Bioforsk. Foto:Kathrine Torday Gulden,Bioforsk

– I løpet av overskuelig fremtid vil vi få fosfatmangel, sier Dag O. Hessen.

Det samme sier professor Petter D. Jenssen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

– I verste fall er det noen tiår, i beste fall tar det 100 år, før det er slutt. Men begge deler er korte perspektiv, sier Petter D. Jenssen.

Forfatter Gert Nygårdshaug er bekymret for hva en overbefolket klode – og mangel på fosfat – kan føre til:

– Fosfor er like avgjørende for liv som karbon eller oksygen: Uten fosfor kan ingen planter eller dyr eksistere. Vi kan ikke ha en grønn klode med 11 milliarder mennesker. Da er den ikke grønn, men for lengst død, sier Nygårdshaug.

Yara avviser mangel

Gjødselgiganten Yara er ikke bekymret for klodens fosforreserver.

– Anslaget på reservene som i dag er funnet drivverdige, vil dekke forbruket i tre til fire hundre år. Det er ikke grunn til å slå alarm rundt fosforsituasjonen, sier kommunikasjonssjef Bernhard Stormyr i Yara til VG.

– Tar forskerne feil når de sier det er tomt om 50 til 100 år?

– Ifølge rapporten til IFDC (amerikansk forskningsorganisasjon) og oppdaterte tall fra USGS, kan jeg ikke se at det er riktig. Men jeg tror likevel at alle er enige om at det er grunnleggende å håndtere ressursen på en så bærekraftig måte som mulig, sier Bernhard Stormyr.

Yara betviler imidlertid ikke USGS sine tall om at verdens reserver består av 67 milliarder tonn fosfat.

– Det finnes tilleggsressurser som er mangelfullt kartlagt, men som vil la seg kunne bruke dersom prisen er høyere og teknologien bedre, sier Bernhard Stormyr og viser til at tilleggsressursene kan være på oppimot 460 milliarder tonn.

Yara er i dag verdens tredje største kjøper av fosfor.

Her kan du lese mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder