HØSTER STORM I NORD: Kommunalminister Monica Mæland (H) får kritikk for arrogant saksbehandling av partikollega Paul Rosenmeyer, gruppeleder for Høyre i Narvik. Foto: Hallgeir Vågenes

Mæland får knallhard kritikk av sine egne

Det foregår et opprør i nord, mot kommunalminister Monica Mæland. Årsaken er strid om kommunegrenser. Hun får knallhard kritikk fra sitt eget parti.

Tre kommuner rundt Narvik stanset i dag med øyeblikkelig virkning sammenslåingsprosessen de har vært positive til.

Narvik-regionen har frem til nå fremstått som et glansbilde for regjeringens kommunereform, hvor kommuner slår seg sammen.

– Protest

Alt lå til rette for en fredfull enighet om at Narvik, Ballangen og deler av Tysfjord frivillig skulle slås sammen.

Men fredag la Mæland frem et forslag i statsråd, hvor anbefalingene både til fylkesmannen og fellesnemda for nye Narvik kommune, blir feid til side:

Striden står om Tysfjord.

Mæland gikk inn for det såkalte ekstreme alternativet, hvor det omstridte er at hun deler Tysfjord på en måte som gjør at mesteparten av kraftinntektene kommer til å ende opp i Hamarøy, hvor den andre delen av Tysfjord skal innlemmes.

Det betyr at hun ikke har lyttet til flertallet i den nye Narvik-kommunen, men til Sametinget.

Ordførerne i Tysfjord, Ballangen og Narvik har alle advart mot en slik løsning.

Mandag formiddag tok de affære. I protest mot regjeringens vedtak, legger de ned sine verv i protest og sier nei til sammenslåing.

– Det er riktig at det er en protest. Vi innstiller nå jobben med kommunesammensling, sier Narvik-ordfører Rune Edvardsen (Ap) til VG.

– Betyr det at eneste mulighet nå er at regjeringen bruker tvang?

– Ja, vil de ha gjennom sitt forslag og sin løsning, mot de involverte kommunenes ønske, så må de bruke tvang. Vi mener det er forhold knyttet til sakbehandlingen, som gjør at vi håper Stortinget vil gå inn i saken, sier Narvik-ordføreren.

Også Høyres representanter stemte for å nedlegge det videre arbeidet med sammenslåingen.

– Det blir opp til kommunestyrene å avgjøre, men et stort flertall i fellesnemda, hvor politikere fra de tre kommunene sitter, er innstilt på å avslutte sammenslåingsprosessen, sier Paul Rosenmeyer, gruppeleder for Høyre i Narvik.

– Vi gjør det fordi vi reagerer sterkt både på vedtaket i regjeringen og behandlingen fra regjeringens side, hvor vi mener de både har brutt inndelingsloven, gått mot Fylkesmannens anbefaling og mot flertallet i de tre kommune. Vi har opplevd en urovekkende arroganse fra Kommunaldepartementet, hvor vi ikke har fått innsyn i saksbehandlingen. Vi håper Stortinget nå griper fatt i denne saken, sier Rosenmeyer til VG.

– Ikke i samsvar med forutsetningene

Her er vedtaket, gjengitt i Fremover:

a)Fellesnemnda for nye Narvik kommune vurderer at regjeringens vedtak av 20.4. 2018 om grensefastsettelse av deling av Tysfjord kommune, samt prosess som har ledet fram til vedtaket, ikke er i samsvar med de forutsetninger St. tinget har lagt til grunn for sitt vedtak av kommuneproposisjon Prop. 96 S, 2016-2017, (kommunereformproposisjonen).

b) Fellesnemnda for nye Narvik kommune vurderer at regjeringens vedtak om grensefastsettelsen, ikke er i henhold til inndelinglovens bestemmelser med tilhørende rundskriv.

c) Fellesnemnda for nye Narvik kommune viser til at regjeringens vedtak om grensefastsettelsen, ikke er i samsvar med kommunestyrenes vedtak om forslag til grensefastsettelse for deling av Tysfjord kommune.

d) Fellesnemnda for nye Narvik kommune viser til at regjeringens vedtak om grensefastsettelsen, ikke er i samsvar med Fylkesmannens innstilling til grensefastsettelse for deling av Tysfjord kommune.

e) Med dette som grunnlag vurderer Fellesnemnda for nye Narvik kommune at nemnda ikke kan fortsette sitt arbeid.

f) Alt politisk og administrativ arbeid stanser.

– Skal bygge noe helt nytt

Mæland har ikke vært tilgjengelig, men hennes statssekretær, Aase Marthe Horrigmo, kommenterer for henne:

– Dette er ikke et brudd på inndelingsloven. Denne saken dreier seg ikke om en grensejustering. Vi snakker om å dele Tysfjord, legge ned kommuner og å bygge noe helt nytt, sier Aase Marthe Horrigmo:

– Stortinget har vedtatt at Narvik, Ballangen og del av Tysfjord kommuner skal slås sammen, og jeg forventer at kommunene følger opp Stortingets vedtak, sier hun.

– Vi har valgt det alternativet vi mener på best mulig måte legger til rette for to sterke, framtidsretta kommuner som kan sikre gode tjenester til innbyggere sine, sier Aase Marthe Horrigmo, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Vi har offentliggjort dokumentene som lå til grunn for konsultasjonen. Dokumentene viser at både departementet og Sametinget hadde kommet frem til samme løsning, i forkant av konsultasjonen, sier Aase Marthe Horrigmo.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder