Kommentar av Frithjof Jacobsen: Julen tvinger oss til fysisk nærhet

Ingenting varer lenger enn den norske julen. Den er en årlig øvelse i å oppheve tid og rom.

Den begynner med årviss klaging på slippdatoen for griseformet marsipan og utsetting av pakkedisk i butikkene, og slutter med en musserende rap i norsk sprengkulde foran bakkebasert fyrverkeri.