Å finne det åpne og ekte

Et virkelig møte oppstår når to vender interessen mot hverandre. Når vi vinker hverandre frem, rygger litt, gir hverandre plass.

Jeg husker de smale veiene på Vestlandet. På den ene siden, fjellveggen nær nok til at vi kunne ha rullet ned ruten og rørt den. På den andre, stupet ned i en blågrønn fjord.