VIL HA TILBAKE JOBBEN: En politivarsler i Bergen har varslet at han vil saksøke staten ved Justisdepartementet etter at han ble omplassert i fjor vinter. Foto: Hallgeir Vågenes

Spesialenheten: Henla sak etter at politimann slo alarm

Politimannen i Bergen varslet om manglende etterforskning av menneskehandelsaker. Nå har Spesialenheten for politisaker henlagt saken.

Høsten 2017 leverte politimannen et varsel der han hevdet at politiet i Bergen hadde mottatt informasjon om alvorlige straffbare forhold, uten å foreta seg noe.

Sakene politimannen varslet om, dreide seg blant annet om grov vold og voldtekt av kvinner i en sårbar situasjon.

Spesialenheten mener hverken tjenestepersoner eller Vest politidistrikt som foretak opptrådte straffbart da sakene ble håndtert.

Fagforeningstopp: – Fraråder politifolk å varsle

Spesialenheten viser blant annet til at påtalemyndigheten har en viss skjønnsmessig adgang til å unnlate å igangsette straffeforfølgning, selv om de rettslige og faktiske betingelsene for forfølgning er til stede.

Spesialenheten peker også på at avgjørelsene som ble tatt i sakene blant annet var begrunnet i prioriteringer, behov for å styrke mistankegrunnlag og
behov for koordinering med annet tjenestested.

De aller fleste sakene ble også etterforsket, dog ikke
i det tempoet politimannen ønsker, heter det i avgjørelsen.

Politimann varsler sak mot staten etter tvangsflytting

I flere tilfeller skal politiledere ifølge varsleren ha gitt ordre om at sakene ikke skulle etterforskes. Han hevdet også at det ikke var blitt grepet inn for å stanse pågående kriminalitet der liv og helse kunne være var i fare.

– Denne saken handler om kvinner som blir krenket på det groveste og som er ofre for grov kriminalitet. Jeg er mest bekymret for de nye ofrene som vil bli rammet av politiets unnfallenhet, har varsleren tidligere uttalt til VG via sin advokat.

Politimannen varslet om kritikkverdige forhold – fire måneder senere ble han tvangsflyttet

Politimester Kaare Songstad i Vest politidistrikt. Foto: Frode Hansen

Noen måneder etter at varselet ble levert høsten 2017, ble politimannen omplassert til en annen avdeling i politidistriktet. Varsleren hevder at han er blitt utsatt for gjengjeldelse, men fredag i forrige uke konkluderte en rapport som Politidirektoratet hadde bestilt, med at det ikke forelå gjengjeldelse.

Politimannen har varslet søksmål mot staten for å få tilbake sin opprinnelige stilling.

Varslerens advokat Birthe Eriksen sier at hun ikke er overrasket over konklusjonen til spesialenheten.

- Varselet gjaldt kritikkverdige forhold,  Ikke straffbare forhold - noe som skal ligge høyt. Faren er at en konklusjon om manglende straffbare forhold bidrar til å pulverisere alvoret i saken, sier Eriksen.

Ifølge Eriksen vil de nå gå grundig gjennom saken og vurdere grunnlaget for klage til Riksadvokaten.

Politimester Kaare Songstad sier dette om Spesialenhetens avgjørelse i menneskehandel-saken:

- Jeg er fornøyd med at det nå er kommet en avgjørelse fra Spesialenheten. Det har vært krevende for de involverte at det har tatt så lang tid. Så får vi avvente den videre behandlingen av varselet i Politidirektoratet.

Varslet om systemsvikt og konflikter i Bergen-politiet: – Det var ren krig på husetNy varslersak: Bergenspolitiet får kritikk etter å ha hyret inn tidligere politimesterNarkovarselet

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder