BOR I USA: Her kommer Johannes Flø (41) ut av en bygning i Newport på USAs østkyst der han eier flere enheter. Foto: Thomas Nilsson / VG

Hevdet å sitte på filmrettigheter til 125 millioner kroner

Johannes Flø (41) solgte seg inn som grunnlegger og største eier av et amerikansk filmselskap. Det norske datterselskapet påsto å sitte på filmrettigheter for 125 millioner kroner. Året etter ble rettighetene verdsatt til 0 kroner.

Begrunnelsen skal ha vært at det ikke var mulig å få bekreftet verdien på filmrettighetene.

Det fremgår av sluttinnberetningen i konkursboet til det norske datterselskapet.

For snart tre uker siden kunne VG fortelle hvordan Johannes Flø har levd et liv i luksus etter at han utvandret til USA i 2013.

Nordmannen var mistenkt for grovt heleri, etter at Frogner-enken Grace Hesselberg Meyer (94) ble svindlet for 17,1 millioner. Han nekter selv for å ha vært involvert i svindelen – og saken ble henlagt av politiet.

Naboen til enken, Vidar Neverdal, ble dømt til nesten fire års fengsel for bedrageri av den rike enken.

Bakgrunn: Grace (94) ble svindlet for 17 millioner

ENKEN: Gjennom nesten to år forsvant 17,1 millioner kroner fra kontoen til Grace Hesselberg-Meyer (94). Foto: Tore Kristiansen

Opprettet norsk datterselskap

Naboen ble varetektsfengslet 16. mai 2014. En drøy måned senere ble det etablert et nytt selskap i USA.

Den 19. juni 2014 ble selskapet TFPF Holdings LLC registrert i den amerikanske delstaten Delaware. Grunnlegger og største eier var Johannes Flø, ifølge et brev hans daværende advokat skrev på Fløs vegne og som VG har en kopi av.

Noen måneder senere ville Flø opprette et norsk datterselskap.

I en e-post datert 8. oktober 2014 beskrev Flø hvordan han skulle omgjøre et firma som het Fjordland fakturaservice til TFPF Norge AS.

I e-posten som VG har kopi av gir han detaljert beskrivelse av hvordan datterselskapet skulle etableres. Den 23. oktober 2014 ble selskapet registrert i Foretaksregisteret.

DAGLIG LEDER: Atle Jørgensen sammen med advokat John Christian Elden foran Stortinget i september 2014. De to hadde en mappe med medlemslister og informasjon om hvem av disse som har vært straffet de siste 5 årene. Mappen skulle overleveres Stortinget for å tilbakevise hva som synes å være en gjengs oppfatning; at alle "bikere" er kriminelle eller potensielt kriminelle. Foto: Løchen, Per / NTB scanpix

“Cash-ku”

Daglig leder i datterselskapet var Atle Jørgensen. Han var også leder av organisasjonen Payback Norge, en sammenslutning av MC-klubber i Norge.

VG har e-poster som viser at Johannes Flø og Jørgensen sammen utformet innholdet i reklamemateriell for det norske datterselskapet. I materialet som de skulle gi til de som var interessert, het det blant annet:

– Selskapet vil fungere som en «cash-ku».

Styreleder i det norske datterselskapet var bedriftslederen Arne Søberg fra Hamar. Overfor VG beskriver Søberg seg som en meget god og personlig venn av Johannes Flø de siste 12 årene.

Les også: Varslet politiet om Fløs telefonsamtaler: – Ba om at «gamlemor» skulle kjøres til banken

Flø-venn hadde begrenset kunnskap

Etter et år ble selskapet begjært tvangsoppløst og senere slått konkurs.

Bobestyrer, advokat Thomas Berg Nordahl, opplyser til VG at konkursboet til TFPF Norge AS var uoversiktlig.

– Det var et relativt uoversiktlig bo å jobbe med. Arne Søberg som hadde fratrådt som styreleder forklarte at han hadde begrenset kunnskap om selskapet og virksomheten utover at det var planer om filmproduksjon, sier bobestyreren.

Planene om å lage film kom aldri lenger enn planleggingsstadiet. Begrunnelsen var at det ikke hadde vært mulig å finansiere selskapets prosjekter angivelig på grunn av spesielle amerikanske rettsregler, heter det i sluttinnberetningen.

Bobestyreren opplyser at navnet til Johannes Flø dukket opp under bobehandlingen.

BOBESTYRER: Advokat Thomas Berg Nordahl var bobestyrer i konkursboet til TFPF Norge AS. Foto: Tore Kristiansen

- Svært usikker

I 2013 hadde datterselskapet oppgitt i regnskapet å ha eiendeler for hele 125 millioner kroner. I regnskapet for 2014 var posten verdsatt til 0 kroner.

Bobestyreren fikk av selskapets regnskapsfører opplyst at dette var filmrettigheter som aldri ble verifisert.

«Filmrettighetenes eventuelle eksistens i dag og eventuell verdi er svært usikker.», slo bobestyreren fast.

Advokat John Christian Elden representerer både Johannes Flø og Arne Søberg. På vegne av Johannes Flø, skriver Elden:

– Filmrettigheter og spørsmål vedrørende selskapet må rettes til selskapets styre eller ledelse, og ikke til Flø.

Bobestyrer fikk ikke kontrakter

Bobestyrer, advokat Thomas Berg Nordahl, ba om å få oversendt alle kontrakter som gjaldt virksomheten til TFPF Norge AS, men tross for gjentatte purringer mottok han ikke en eneste avtale, heter det i sluttinnberetningen

Det norske datterselskapet hadde en ubetalt kredittkortregning på 319.000 kroner til Diners Club Norge.

«Når det gjelder belastninger på selskapets kredittkort, så har ikke bobehandlingen kunnet avdekke tilstrekkelig faktisk informasjon for om belastningene var virksomhetsrelaterte og hvem som har forestått bruken av kredittkort. Det er vurdert anmeldelse av styreleder for forholdet, men boet har under tvil unnlatt å anmelde forholdet.», heter det i sluttinnberetningen.

FLØ-VENN: Forretningsmannen Arne Søberg på Hamar beskriver seg som en nær venn av Johannes Flø. Han var styreleder i selskapet TFPF Norge AS. Foto: Stein Berg/Østlendingen

– Meget god og personlig venn

Arne Søberg var registrert styreleder i TFPF Norge AS fra selskapet ble etablert 23. oktober 2014 til 15. april 2015.

Han opplyser at han har hatt et tett forhold til Flø i en årrekke.

– Johannes Flø er en meget god og personlig venn som jeg har kjent i snaue 12 år. Våre familier er også godt spleiset i sosiale sammenhenger, sier han og legger til:

– Vi har gjort noen forretninger sammen, men detaljer vedrørende våre private forretningsaffærer utenom hva som er offentlig tilgjengelig i firmaregisteret er en privatsak og angår ikke VG.

Legger skylden på naboen

Søberg sier at han så ingen annen mulighet enn å legge ned TFPF Norge AS. Han legger skylden på Vidar Neverdal.

– Det var ingen annen løsning enn å legge ned hele selskapet og fjerne aksjekapitalen da vi ble kjent med fakta rundt Neverdal. Han lovet oss en investering på i overkant av 100 millioner kroner, samt tilgang på flere filmmanuskripter han også hadde arvet. Selvsagt vet jeg nå at alt var bare tull, skriver Søberg til VG.

– Penger kom aldri, det var kun snakk om reiser, dyre hoteller og storslåtte middager med celebre mennesker og masse tomme løfter. Bare tull, alt var bare løgn, skriver Søberg.

Legger også skyld på naboen

Atle Jørgensen, som var daglig leder i TFPF Norge AS, mener Vidar Neverdal har skylden for at selskapet ble nedlagt.

– Neverdal påsto seg status som «en hittil ukjent arving av det svenske Lindgren-dynastiet, med bl.a. rettigheter til et hittil ukjent Pippi Langstrømpe-manuskript». Etter hvert som vi ble kjent med diverse forhold rundt Neverdal, tok vi fullstendig avstand fra denne mannen, skriver han i en SMS til VG.

Vidar Neverdal avviser beskyldningene.

Styret i TFPF Norge AS besto av styreleder Arne Søberg, styremedlem Tore Sæthersmoen, samt varamedlem og daglig leder Atle Jørgensen. De har sendt følgende innlegg til VG:

Tvilsom kildebruk fra VG

En svindeldømt nordmann og en amerikansk tvilsom forretningsmann benytter VG som et våpen for å oppnå sin agenda. VG tar villig imot og publiserer ukritisk det de kommer med uten å ta hensyn til de bevis og uttalelser vi kommer med.

Hele VG sin artikkelserie blir et oppgulp av rykter, løgner og sammenhenger som ikke er dokumentert eller riktige.

Det overrasker oss at VG velger å bruke som sannhetsvitne en som akkurat har sluppet ut av fengsel etter en lengre svindel dom og som har behov for å legge skylden på alle andre. Og en amerikansk forretningsmann som benytter mafialignende metoder som inkluderer drapstrusler, trakassering og fabrikkering av bevis for å erverve seg eiendom og store penger.– I tillegg besitter VG ulovlig ervervede dokumenter som ikke er offentliggjort eller godkjent for publisering.

Styret har blitt bedt om forløpende å svare på spørsmål helt uten å vite i hvilken kontekst, vi har ikke på noen måte hverken fortjent eller bedt om spalteplass, når man i tillegg blir bedt om å svare på intern kommunikasjon om drift tilbake i 2014 blir det bare for drøyt.

VG har gått kraftig ut mot medaksjonær i SKS/TFPF Johannes Flø som er påført betydelige økonomiske tap som følge av Neverdals svindel og stor uro privat. VG velger ukritisk å hvitvaske bedrageridømte Vidar Neverdal, samt fremme Michael DellaGrotta som et offer, en person styret er godt kjent med. Med VG sin aktive hjelp er han i ferd med å tilta seg verdier til mange millioner dollar nok en gang.

Michael DellaGrotta er politianmeldt i USA for blant annet trakassering og drapstrusler. The Bard Group LLC har fremmet motsøksmål mot Kendell Seafoods Imports INC (Et selskap Michael DellaGrotta er medeier i) på grunn av sine forsøk på å tilta seg verdier. VG har unnlatt å nevne i sine omtaler hva slags person Michael DellaGrotta er til tross for at vi har informert om de mange truslene han har fremsatt. 

Det stopper ikke der

Vidar Neverdal er nylig politianmeldt av styrets leder for å ha truet og forsøkt å påvirke styrets leder de siste ukene til å ikke uttale seg negativt om han overfor VG i forbindelse med VGs omtale av «Flø selskaper». Dette er andre gang styrets leder og hans familie trues og terroriseres av Vidar Neverdal og hans tvilsomme partnere, sist gang var under hans rettshøring i 2015.

Styret vurderer nå ytterligere anmeldelser mot Neverdal. Særdeles kritikkverdige forhold rundt VGs kilder og deres troverdighet som VG er kjent med, men velger å unnlate sine lesere.

TFPF Norge AS var en videreføring av SKS, hvorav styret i TFPF Norge AS var tidligere medaksjonærer og medinvestorer.

SKS ble etablert i januar 2010. Dette var ikke et Flø selskap slik VG antyder.

Neverdal ble i 2012 medaksjonær i SKS etter å ha signert en investerings avtale verdt 100 millioner norske kroner. Neverdal presenterte seg overfor aksjonærene i SKS i 2012, (senere styret i TFPF) som hittil ukjent arving av Astrid Lindgren dynastiet, med flere upubliserte manus i ermet. 100 millioner norske kroner kom aldri som lovet fra Neverdal.

Styret arbeidet i nærmere et år med organiseringen av TFPF Norge AS, planer som egentlig var besluttet lagt bort grunnet Neverdals gjentatte lovnader og kontraktsbrudd vinteren 2013/14. Grunnet den enorme nedlagte investeringen i SKS siden 2010 gav aksjonærene i SKS (senere styret i TFPF) Neverdal en siste mulighet i April 2014. Dette viste seg å være nok en feilvurdering. Vi forstod at vi hadde tapt alt når Neverdal begynte å brukte TFPF kynisk som en unnskyldning for sin svindel og vårt selskap TFPF og våre samarbeidspartnere ble feilaktig og urettmessig uthengt i norske medier.

Over 100 millioner norske kroner i private midler er tapt som følge av Neverdals svindel.

I overkant av 100 millioner norske kroner ble regnskapsmessig tilført TFPF Norge AS gjennom å konvertere tidligere utlegg- investeringer i SKS Tandem (gjennom gjeld til egenkapital i TFPF) da SKS ble konsolidert. Denne kapitalen var nedlagt i forbindelse med utarbeidelse av film prosjekter og dannet grunnlaget for TFPFs planlagte fremtid. Vi hadde mange flinke og positive mennesker rundt oss.

Film prosjektene krevde selvsagt ytterligere investeringer og økonomiske forpliktelser for å realiseres i tillegg til den nedlagte og bokførte egenkapitalen.

I et ledd i å redusere ytterligere tap etter avviklingen av TFPF, samt å forhindre ytterligere søksmål og krav i etterkant måtte alt nedskrives og aksjonærene tok alle tap personlig som følge av Neverdals svindel. Ikke alle søker omtale og eller sympati i medier, vi tok lærdom og ønskte kun å gå videre.

Vår drøm og investering over flere år var ødelagt. Gjennom våre partnere og vårt omfattende internasjonale nettverk er vi overbevist om at norsk film har blitt frarøvet det som kunne blitt en positiv samarbeidspartner og en god investor.

Vi ble «rundlurte» av Neverdal for å bruke tabloiden VGs egne ord.

Vinteren 2014/15 og etter organiseringen av TFPF dukket det opp en ukjent restskatt på tidligere Fjordland Fakturaservice AS, noe som gjorde at aksjonærene nektet å betale ytterligere 100,000 norske kroner for Fjordland Fakturaservice AS. Selskapet hadde en ukjent skattegjeld på over 250,000 norske kroner fra tidligere eiere. Tilliten til de tidligere eierne av Fjordland var nå tapt.

Selskapet var besluttet nedlagt på det tidspunktet revisor trakk seg, styret trakk seg like etter. Styret samarbeidet med bobestyrer. Styreleder overførte selv 50,000 norske kroner til bobehandlingen.

Aksjonærene i SKS Tandem, sammen med styret hadde aldri trodd i sine villeste fantasier at det lå en nabo bak Neverdals sporadiske overføringer mellom 2012 - 2014. Dette ble aldri kommunisert fra Neverdal sin side til hverken styret eller noen i selskapet.

Selv etter varetektsfengslingen av Neverdal benektet han dette på det sterkeste overfor styrets leder.

VGs fokusering og voldsomme sympati for denne bedrageren som har lurt en eldre nabo for nærmere 18 millioner norske kroner, hvorav 12 millioner norske kroner gikk til eget forbruk er for styret nærmest ufattelig. Tabloiden VG har med dette kunststykket klart å oppnå et hittil norsk lavmål.

VGs håndtering av dette er mildt sagt uspiselig, spesielt ettersom vi i styret har forsøkt å samarbeide konstruktivt med VG i over tre uker, uten å ha blitt gjengitt i VG. Av Neverdals investering på ca. 7 millioner norske kroner tilsvarer dette 6 – 7 % av det totale tapet aksjonærene i SKS Tandem/ og styret i TFPF har lidt av Neverdals svindel. Ubegripelig.

Vi i styret anser oss selv som meget respekterte norske forretningsaktører og som eiere av norske bedrifter som omsetter for mer enn 500 millioner norske kroner. Vi driver ikke med tull, men dessverre av ulike grunner går ikke alt her i verden som planlagt. Det betyr ikke at vi skal måtte gjenoppleve slike mareritt flere år i ettertid kun fordi en ferdig sonet bedrageridømt svindler forsøker å renvaske seg gjennom tabloiden VG.

Neverdal burde ikke tilegnes noe som helst av sympati, tvert imot.

Som skriftlig kommunisert overfor VG de siste tre ukene er styret for lengst ferdig med Neverdal, og har heller ikke noe ønske om omtale i VG, men grunnet VGs direkte misvisende og direkte ensidige artikler vedrørende SKS/TFPF, samt det faktum at VG bevisst har unnlatt å skrive våre tilsvar på spørsmål i sine tidligere omtaler angående SKS/TFPF og våre økonomiske tap må vi stå frem med et passelig tilsvar. Rett og rimelig.

Vi er en god sammensveiset gjeng investorer med lang fartstid som kun ønsker å få legge denne fryktelige tragedien og økonomiske belastningen bak oss. Noe vi faktisk trodde vi kunne etter at Neverdal alene ble dømt for sin svindel i 2015, og etter et godt stykke norsk politietterforskning. VG burde skamme seg.

Flere kommentarer blir ikke gitt angående TFPF fra styret som ble avviklet i 2015.

Et samlet styre.

Vidar Neverdal avviser påstandene fra Arne Søberg og de andre styremedlemmene.

– Jeg har aldri hatt noe å gjøre med TFPF Norge AS. Jeg satt jo i varetekt hele tiden selskapet eksisterte. Det kan Kriminalomsorgen bekrefte, sier han.

Han avviser også å ha truet Søberg.

– Det hele blir for dumt, sier Neverdal.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder