PROVOSERT: Helseminister Bent Høie (H) er provosert etter VGs predikant-avsløringer, og sier han vil se på lovverket med nye øyne. Foto: Frode Hansen

Høie rystet etter VGs predikant-avsløring: Skal se på loven med nye øyne

Helseminister Bent Høie (H) tar grep etter VGs avsløringer om mirakelpredikantene. Nå skal flere departementer gjennomgå lovverket.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Lørdag kunne VG, etter 16 skjulte telefonopptak, avsløre arbeidsmetodene til mirakelpredikantene Svein-Magne Pedersen og Tom Roger Edvardsen, som selger Guds helbredelse over telefon til 14 kroner i minuttet.

SPESIAL: Les hele historien om mirakelpredikantene her

Helseminister Bent Høie (H) sier at han blir provosert av måten predikantene opererer på, og at han tar dette alvorlig.

– Det predikantene driver med er selvfølgelig ikke greit. Jeg reagerer sterkt på at de utnytter mennesker som er i nød for å tjene penger. Nå kommer vi til å se om det er behov for å gjøre justeringer i dagens regelverk - for å eventuelt gjøre det tydeligere at denne typen virksomhet ikke er ønsket, sier Høie til VG.

Jurist: Systematiske lovbrudd

Basert på VGs dokumentasjon mener jurist Anne Kjersti Befring at Pedersens og Edvardsens virksomheter innebærer «systematiske lovbrudd». Predikantene på sin side, forsvarer seg med religionsfriheten.

les også

Miraklenes ventetid er ikke forbi

Befring sier dette om predikant Svein-Magne Pedersen:

– Han tjener nok betydelige summer på denne aktiviteten og påberoper seg samtidig at det er alminnelig religionsvirksomhet for å unngå at noen stanser virksomheten.

Predikantenes advokater mener at virksomheten ikke bryter med norsk lov.

Les Pedersens tilsvar her.

Les Edvardsens tilsvar her.

MENER HAN IKKE BRYTER LOVEN: Svein-Magne Pedersen har engasjert advokat John Christian Elden. Han mener at Pedersens virksomhet ikke bryter med norsk lov. Foto: Nicolai Prebensen

Helsetilsynet: Kan gjemme seg bak Gud

Juristene VG har snakket med, mener at Pedersen og Edvardsen driver med så utpreget salgsvirksomhet, at virksomhetene deres vil kunne rammes av dagens lovverk.

Men en unntaksbestemmelse i Lov om alternativ behandling kan gi predikantene anledning til å gjemme seg bak religionsfriheten - mener Helsetilsynet. I loven heter det at «alminnelig religiøs virksomhet faller utenfor behandlingsbegrepet i loven, også forbønn for syke og lignende».

– Det er et for stort gråsone-rom i loven. Hvis regelverket blir endret, kan denne gråsonen blir mer begrenset, slik at vi får fanget opp mer av denne typen virksomhet, sier direktør i Helsetilsynet, Jan Fredrik Andresen etter VGs avsløringer.

Se dokumentaren: VGs skjulte opptak avslører predikantene

TAR GREP: Helseminister Bent Høie har blitt forelagt VGs dokumentasjon om mirakelpredikantene, og mener at deres praksis ikke er greit. Foto: Annemor Larsen / VG

Etter VGs avsløringer sier Høie at de vil se på lovverket med nye øyne sammen med Helsedepartementet- og omsorgsdepartementet, barne- og likestillingsdepartementet og justistdepartementet.

– Det er viktig å se på dette fordi vi igjen opplever at personer som er i en sårbar situasjon ikke bare blir utnyttet økonomisk - men også får råd som kan få alvorlige helsekonsekvenser, sier helseminister Høie.

Pedersen skriver i en e-post til VG at han aldri har frarådet noen å benytte seg av medisinsk behandling eller cellegift. Her kan du lese hele predikantens tilsvar.

Høie: – Kan få livstruende konsekvenser

Han sier at det må vernes ved at lovverket skal gi mennesker anledning til å gå i forbønn for hverandre.

– Bønn og forbønn er viktig for mange mennesker og en grunnleggende og naturlig del av deres trosutøvelse. Mange mennesker føler trøst og støtte når andre ber for dem. Alvorlig sykdom og vanskelige livssituasjoner blir lettere å bære når de vet at andre tenker på dem, føler med dem og ber for dem. Dette skal selvfølgelig ikke være forbudt, sier Høie.

Han fortsetter:

– Men den delen av det vi må se på, er at det i denne saken er mye som går i retning av at predikantene har en veldig tydelig kommersiell forankring, og at de også gir potensielt farlige helseråd.

Virksomhetene til mirakelpredikantene, kaller han for «ukristelig». Helseministeren blir rystet over hvordan predikant Svein-Magne Pedersen omtaler cellegift i VGs skjulte opptak.

– Jeg reagerer sterkt på kombinasjonen av så tydelig kommersiell utnyttelse og det å antyde overfor alvorlig syke at de ikke bør ta imot den behandlingen som faktisk kan hjelpe. Det kan få livstruende konsekvenser, sier Høie.

Både Edvardsen og Pedersen har blitt forelagt kritikken fra Høie, men har ikke svart på denne.

Les Edvardsens tilsvar her.

Les Pedersens tilsvar her.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder