MER STØY: I løpet av de siste årene har Bergens-politiet vært rysttet av en rekke varslingssaker. Mest kjent er den såkalte Monika-saken fra 2014 og narkovarselet i 2016. Nå ulmer det på nytt. Foto: HALLGEIR VÅGENES

Nytt politivarsel i Bergen: Derfor ble det slått alarm

BERGEN/OSLO (VG) I januar i fjor ble en utenlandsk kvinne med blødninger i underlivet fulgt inn på Haukeland universitetssykehus av en mann med blodige klær.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Mannen fremsto kontrollerende, utålmodig og stresset. Han sa kvinnen kunne få behandling kun dersom hun slapp å oppgi navnet sitt. Personalet ved kvinneklinikken fikk også klar beskjed om ikke å kontakte politiet.

Etter behandlingen forlot de to sykehuset. Dagen etter ble en politibetjent ved Seksjonen for bekjempelse av organisert kriminalitet i Vest politidistrikt varslet om hendelsen.

«Jeg tolket det dit hen at skadene på kvinnen kunne være påført av miljøet eller mannen som fulgte henne.»

Varsleren skriver at politiledelsen mente at det ikke var grunnlag for pågripelse, slik saken stod, fordi skadene kunne ha en naturlig forklaring.

– Min klare subjektive oppfatning der og da var at fokuset her var å få saken ryddet av veien på enklest mulig måte, skriver han.

Beskrivelsen fra kvinneklinikken i Bergen er nå en del av et 46 sider langt varslingsnotat, som politimannen ved Seksjonen for bekjempelse av organisert kriminalitet i Vest politidistrikt leverte i den nasjonale varslingskanalen i november i fjor.

les også

Politimann i Bergen: - Motarbeidet, mistenkeliggjort og kneblet av ledelsen

Vil saksøke staten

Tirsdag omtalte VG hvordan politivarsleren ble tvangsflyttet til en annen avdeling mot sin vilje, fire måneder etter at han hadde slått alarm om manglende innsats mot menneskehandel og grov prostitusjon i politidistriktet.

Politimannens advokat Birthe Eriksen har varslet søksmål mot staten ved Justisdepartementet som en følge av behandlingen varsleren har fått.

– Dette handler om gjengjeldelse, og det som har skjedd er svært alvorlig og grovt. Han krever at han får tilbake stillingen sin, og at arbeidsgiver for øvrig gjenoppretter den skade som er gjort, sier Eriksen til VG.

VG Spesial: Narkovarselet

Varsleren: Bekymret for nye ofre

VG kan nå offentliggjøre innholdet i varselet som ble sendt av politimannen. Det inneholder blant annet syv konkrete saker fra varslerens egen portefølje.

I disse sakene mener politimannen at Vest politidistrikt ikke har grepet inn for å stanse pågående kriminalitet der liv og helse kunne være i fare.

– Denne saken handler om kvinner som blir krenket på det groveste og som er ofre for grov kriminalitet. Jeg er mest bekymret for de nye ofrene som vil bli rammet av politiets unnfallenhet, sier han, og legger til:

– Dette handler ikke bare om etterforskning av begått kriminalitet, men om å gripe inn og stanse pågående kriminalitet mot sårbare ofre.

KRITISK: Politivarslerens advokat, Birthe Eriksen. Foto: HALLGEIR VÅGENES

1. «Operasjon Groznyj»

Politivarsleren ønsket å opprette en menneskehandelsak etter episoden på kvinneklinikken på Haukeland,men hevder i varselet at ledere ved seksjonen strittet imot.

«Slik jeg opplevdet det, så var det mange forslag som dreiet seg omkring hvordan vi kunne unngå å starte etterforskning. Det ble blant annet sagt fra seksjonsleder at det kan jo være at kvinnen kan bli utsatt for noe mer og verre dersom politiet blandet seg inn.», står det i dokumentet.

Ifølge varsleren, evnet ikke politiet i Bergen å foreta pågripelser, ransakinger, iretteføringer eller avhør i denne saken i perioden januar til oktober dette året.

«Å forsøke å gjøre jobben og etterforske menneskehandel og grov vold/voldtekt på en helt ordinær måte, med ordinære metoder, har vært som å gå i konstant motvind, hvor man må argumentere og presentere, avvente og holde møter.», står det i varselet.

les også

Politimann slo alarm om manglende etterforskning av menneskehandel-saker

2. «Operasjon Bank»

Politiet satt med informasjon om at en ung kvinne i prostitusjonsmiljøet i Bergen ble mishandlet av en mann hun bodde sammen med, ifølge politivarsleren.

Han skal ha tatt opp saken internt, men fikk beskjed om at de hadde andre prioriterte oppgaver. Fem dager etter at den første informasjonen om mishandling tilfløt politiet, skal den unge kvinnen på nytt ha blitt utsatt for vold.

«Den mistenkte halliken, som jeg ikke fikk skrive anmeldelse på, har banket offeret. Sittet oppå henne i sengen, holdt henne fast rundt halsen, presset henne ned i sengen og slått henne i ansiktet med flat hånd, mens han lot skjellsordene og truslene hagle.», står det i varselet.

Politimannen hevder i varselet at ledere og jurister ønsket å løse saken ved å pågripe mennene for enten brudd på utlendingsloven eller narkotikaforbrytelser.

«Her er det om å gjøre kvitte seg med saken fortest mulig. Få sendt gjerningsmennene ut av landet.», skriver han i varselet.

To menn ble pågrepet og siktet for blant annet hallikvirksomhet og vold, men ble løslatt etter fire uker i varetekt.

– Jeg har ikke hatt kontakt med min klient etter løslatelsen, og etter min kunnskap, så står denne saken uavgjort, sier en av de halliksiktedes forsvarere, advokat Fredrik Verling, til VG.

les også

Politimesteren om varsleren: – Har tatt kritikken på alvor

les også

Politiet rett vest - Hva er det egentlig som skjer i Bergen?

3. «Operasjon Ødemark»

Høsten 2016 skal politimannen ha deltatt i en etterforskning som avslørte hallikvirksomhet fra en konkret adresse i Bergen. I varselet hevder politimannen at virksomheten hadde forgreininger til flere andre leiligheter hvor det ble solgt seksuelle tjenester.

«Etterforskningsledelsen gjorde det klart at dette skulle det ikke jobbes med. I denne forbindelse ble undertegnede og etterforsker kalt inn på teppet hvor det ble gjort klart at vi ikke bare kan etterforske videre i straffesaker fordi vi da risikerer å komme så langt i etterforskningen at det er for sent å snu.», skriver han i varslingsdokumentet.

I denne saken skal politimannen også ha blitt bedt om å slette en rapport han hadde lagt inn i politiets systemer.

«Jeg sa da at jeg ikke kunne gå inn i en straffesak og fjerne beviser for å unngå at handlingsplikten trådte inn.», skriver han i varselet.

Ifølge politimannen ble saken henlagt, til tross at politiet satt på sentral informasjon om konkrete personer som står bak hallikvirksomhet og menneskehandel.

ØVERSTE LEDER: Politimester Kåre Songstad i Vest politidistrikt. Foto: FRODE HANSEN

4. Ran og vold mot prostituerte

Våren 2017 opplevde politiet på Østlandet en ransbølge mot prostituerte, ifølge varsleren. Politimannen skriver i varselet at også politiet i Bergen mottok lignende opplysninger.

På et tidspunkt planla kollegene i Drammen, Tønsberg og Oslo en aksjon mot fem personer for grove ran mot prostituerte, og varsleren ble kontaktet for å bistå, siden de mistenkte at tre av de fornærmede kvinnene var i Bergen.

«Det fikk jeg ikke lov til og dersom vi skulle hjelpe Drammen måtte det sendes en formell bistandsanmodning først. (...) Politiet har mottatt informasjon om alvorlige straffbare forhold med 21 års strafferamme. Uten å foreta oss noe. Det holder ikke.», skriver han i varselet.

5. Voldtekt

I juni 2017 fikk varsleren informasjon om at en mann, som tidligere hadde vært siktet for voldtekt og voldtektsforsøk, hadde voldtatt en prostituert i Bergen.

«Politiet får beskjed påfølgende dag, men evner ikke å foreta seg noe i tilknytning til saken. Ingen pågripelser, ransakinger eller en gang avhør av offeret blir prioritert, selv om hjemmelsgrunnlaget var til stede for slike tiltak.», skriver politimannen i varselet, og påpeker at seksjonen hadde god kapasitet etter lite sakstilfang på denne tiden.

«Hvordan kan vi, politiet i Bergen, se nye ofre for denne mannens herjinger i øynene etter en så unnfallende etterforskning som dette?»

les også

Narkovarselet i Bergen: – Ikke grunnlag for å straffe politiet

6. Brutal hallik og mulig voldtektssak i Haugesund

Den samme prostituerte kvinnen som skal ha blitt voldtatt i Bergen i juni 2017, fortalte også om en person i Haugesund som hadde «vært stygg med henne», ifølge varsleren.

Denne personen skal ha vært en kjenning av politiet for hallikvirksomhet og trusler mot prostituerte.

Varlseren ba en kollega i Haugesund om å sende en bistandsanmodning  til Vest politidistrikt for å avhøre fornærmede, men kollegaen tvilte på at lederne i Haugesund ville sende en slik anmodning og resignerte, ifølge varselet.

«Politiet får informasjon om pågående kriminalitet som utsetter sårbare prostituerte for livsfare, samt frihetsberøvelse og mulig voldtekt. Det er i aller høyeste grad tale om liv, legeme, helbred. (...) Det er ikke vilje til å gjøre noe med dette. Hverken her eller der.», skriver han i varselet.

7. «Operasjon familieliv»

Sommeren og høsten 2016 etterforsket Vest politidistrikt en hallik- og menneskehandelsak. En mistenkt mann ble også knyttet til mulige overgrep mot barn, ifølge varselet.

Politiadvokaten på saken ga grønt lys for pågripelse og ransaking, men en leder ved Seksjonen for bekjempelse av organisert kriminalitet satte foten ned, hevder politivarsleren.

«Saken ble derfor pakket og sendt for henleggelse.», skriver han i varslet, og viser til en e-post han mottok fra en leder:

«Det er ikke vårt bord å starte sak/mistanke overgrep mot barn, dette får P/V eller Darkroom ta seg av.»

Etterforskningen endte med at den mistenkte personen ble pågrepet for kjøp av seksuelle tjenester. Undersøkelser avslørte ingen overgrep mot barn, ifølge politivarsleren.

«Men her er det kun tilfeldigheter som gjør at vi fikk gjort denne pågripelsen og avklaringen. Den første saken ble sendt til henleggelse.», står det i varselet.

Politimester Kaare Songstad har tidligere avvist å kommentere innholdet varselet som ble levert i november i fjor. I forrige uke ble Songstad igjen spurt av VG om han kunne kommentere varselet.

VG fikk svar på en lengre spørsmålsrekke fra leder for HR og HMS i politidistriktet, Linda Endresen Birkeland. Hun skriver i en e-post at de tar alle varsler om kritikkverdige forhold på største alvor.

– Som arbeidsgiver har vi en plikt til å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle involverte; både varsler og dem som er påvarslet. Hva som er gjort for å sikre dette i denne saken er en del av de undersøkelsene Politidirektoratet nå gjennomfører.

– Varslene VG omtaler er fremdeles til behandling hos Politidirektoratet og Vest politidistrikt har derfor ikke anledning til å svare på spørsmål rundt dette, noe som selvsagt er utfordrende gitt kritikken som nå rettes mot oss i VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder