BØLER: Rehabiliteringen av Hallager kunstgressbane, som brukes av Nordstrand idrettsforening, skal ifølge rapporten ha blitt overfakturert for tre millioner kroner. Foto: Krister Sørbø

Seksjonsleder mener han ble motarbeidet av ledelsen da han varslet

Munnkurv, personalsak og motarbeidelse. Slik hevder seksjonslederen at han ble møtt av ledelsen da han varslet om overfakturering.

– De bruker uenigheter vi har hatt til å svekke min troverdighet for å skjule kritikkverdige forhold de var ansvarlige for i 2016, skriver seksjonslederen i Bymiljøetaten om ledelsen i et notat levert til Internrevisjonen i Oslo kommune.

Det syns etatsdirektør Gerd Robsahm Kjørven er en absurd påstand.

– Jeg er veldig glad for det arbeidet som har blitt gjort for å avdekke om det kunne være ulovligheter knyttet til bygging av kunstgressbaner, sier hun.

VG avslørte lørdag at Oslo kommune skal ha utbetalt flere millioner kroner mer enn avtalt til to entreprenører som hadde rammeavtale med kommunen fra 2015 til 2017.

Det skal dreie seg om minst 11 millioner kroner bare i 2016, ifølge rapporten som denne seksjonslederen har laget. At to entreprenører har overfakturert, er også bekreftet av rådgivningsselskapet EYs egen gransking.

les også

Varsler: Oslo kommune har betalt 11 millioner i overpris for kunstgressbaner

Munnkurv

Seksjonslederen har i skriftlige utvekslinger med sine ledere gitt uttrykk for at han mener de har motarbeidet ham i prosessen med å finne svar på hva som skjedde i 2016.

– Jeg føler jeg har blitt motarbeidet av divisjonsledelsen ved at de har prøvd å styre arbeidet jeg har gjort sammen med EY, skriver han.

Det er ikke topplederen enig i.

– Alle slike granskingsoppdrag styres fra etatsledelsen. Motarbeide og styre er ikke det samme. Etaten må sikre at det som fremkommer gjennom slike granskinger, er dokumenterbart, sier etatsdirektør Gerd Robsahm Kjørven.

Seksjonslederen hevder også at han fikk munnkurv.

– All kontakt med media i saker som dette, der vi må sikre at det ikke fremkommer informasjon for offentligheten som kan svekke kommunens rettslige posisjon, skal gå gjennom etatsledelsen, bekrefter etatsdirektøren.

les også

Vil kreve at gummigranulat fjernes fra norske fotballbaner innen neste år

Hevder det var mangelfulle rutiner

Seksjonslederen sier til VG han varslet om saken første gang sommeren 2017, kort tid etter han startet å jobbe i etaten.

Han mener det er kritikkverdig at ledere som var involvert i tildeling av kontrakter for byggingen av kunstgressbanene dette året, var involvert i EYs jobb med å granske hva som skjedde dette året.

– I 2016 var prosjektrutinene svært mangelfulle og en av årsakene til at mislighetene kunne skje. Ledelsen ønsket ikke å ha fokus på dette, sier seksjonslederen.

Etatsdirektøren sier til VG at hun har tatt varslene på alvor hele veien, og at det har vært viktig å få en ekstern og uavhengig gransking av dette.

AVVISER: Gerd Kjørven, direktør i Bymiljøetaten, avviser at ledelsen ikke har ønsket å komme til bunns i mistankene. Foto: Frode Hansen

Hevder det stoppet opp

Første gang ledelsen ble varslet, gjaldt det enkeltpersonforetaket Thorstein Skjaker. Entreprenøren ble innkalt til to samtaler uten at varsler mener at man kom noe videre. Etaten besluttet ifølge notatet å ikke gå videre med saken.

Varsel nummer to gjaldt entreprenør Guthorm Hoff AS, og seksjonslederen hevder at det ikke var noe interesse fra hans overordnede om å gå videre med dette heller.

Han begynte da å samle inn dokumentasjon for påstandene.

– Jeg og en kollega brukte hele høsten på å bygge opp en sak, og jeg informerte etatsdirektør i tillegg til mine ledere på nyåret. Da ble det tatt affære, sier han til VG.

les også

Seriebedrageren del 1: Slik lurte hun folk over hele Skandinavia

Pluss content

Bestilte gransking etter et halvt år

I januar i år mente han at de kunne dokumentere at Thorstein Skjaker hadde sendt kommunen fiktive fakturaer for 336.000 kroner, og at Guthorm Hoff AS hadde fakturert 11 millioner for mye i 2016.

I februar bestilte ledelsen en gransking fra EY rundt de prosjektene varslerne hadde mistanker mot.

Da hadde det gått et halvt år siden varslerne for første gang tok initiativ til å se nærmere på mistankene.

Etatsdirektør Gerd Kjørven kjenner seg ikke igjen i at det var manglende interesse for å gå i gang med granskingen tidligere. Hun sier de ba om dokumentasjon, så de kunne se om det var grunnlag for å gå videre. Da de hadde fått det, satte de i gang, ifølge Kjørven.

Skjermbilde av internrapporten utarbeidet av en seksjonsleder i Bymiljøetaten. Foto: Skjermbilde

Flere mistanker bekreftet

I rapporten som kom fra EY juni 2018, ble flere av mistankene bekreftet. Men til tross for at seksjonslederen påpekte mangler med rapporten før den var ferdig, fikk aldri EY i oppdrag å gå gjennom grunnlaget for konklusjonen om at Guthorm Hoff AS hadde overfakturert med 11 millioner.

Morten Hoff, daglig leder i Guthorm Hoff AS, har blant annet innrømmet å ved to anledninger ha fakturert med høyere pris eller større mengde enn hva som var realiteten. Selskapet stiller seg imidlertid uforstående til summen på 11 millioner.

– Jeg skjønner ikke hvor han har fått den ifra i og med at vi har gjort alt gjennom godkjente avtaler hele veien. Jeg mener vi er skuls og ikke skylder hverandre noen ting, sa Guthorm Hoff til VG i går.

– Jeg vet ikke hva overfakturering betyr i og med at vi har fått prisene godkjent flere ganger av kommunen. Jeg skjønner ikke hvordan de flere år etterpå kan komme å si at det var galt.

Konsulentselskapet anbefalte å finne ut om det var holdepunkter for å gå videre med en anmeldelse av Guthorm Hoff AS. Dette oppdraget ga etatsledelsen til seksjonslederen.

Han svarte med å oversende en rapport han hadde laget på eget initiativ, som tar for seg de til sammen 11 millionene han mente var overfakturert. Fordi Bymiljøetaten har godkjent fakturaene, kunne han ikke konkludere med at kommunen hadde grunnlag for å anmelde selskapet.

Dårlig økonomi som argument

Divisjonsdirektøren i etaten konkluderer allerede to måneder før rapporten fra EY er klar, med at de ikke har penger til å gå videre med den delen av undersøkelsen som går på kontraktsoppfølging.

«Til info har vi allerede et merforbruk på innleie på drift i prosjektdivisjonen, jeg ønsker derfor ikke å prioritere del 2 av EY-oppdraget som skulle gå på den interne delen av vår kontraktsoppfølging», skriver divisjonsdirektøren i et brev til tre ledere i midten av april.

Det til tross for at seksjonslederen allerede i februar fikk beskjed om at undersøkelsene skulle tas fra hans egne budsjetter.

I stedet vil hun leie inn folk som kan bistå i økonomikontroll på pågående prosjekter. Etatsdirektør bekrefter at ledelsen heller ville ordne opp i internrutinene selv, enn å betale EY for denne delen.

OVERPRIS: En seksjonsleder i Bymiljøetaten mener Oslo kommune har betalt flere millioner kroner for mye for kunstgressbaner bare i 2016. Kunstgressbane 1 på Haraløkka er en av banene som nevnes i rapporten. Foto: Krister Sørbø / VG

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder