MIRAKELPREDIKANT: Tidligere i år kunne VG avsløre hvordan norske mirakelpredikanter tar seg betalt for å «helbrede» syke mennesker over telefon. VGs saker har fått store konsekvenser. Foto: Nicolai Prebensen

Vurderer lovendring etter mirakel-avsløring

Etter VGs avsløringer om «mirakelpredikantene» har flere departementer samlet seg for å vurdere loven. De er klare på at det er behov for å utrede dagens regelverk.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

– Etter VGs oppslag om virksomheten til «mirakelpredikantene», varslet helseministeren at det skulle vurderes om regelverket er godt nok eller tydelig nok, sier statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Maria Jahrmann Bjerke.

Selger bønn på minuttpris: Les hele saken om mirakelpredikantene her

Dette arbeidet skal gjøres i samråd med Barne- og likestillingsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet. Det ble holdt et møte med representanter fra disse departementene på embetsmannsnivå i august, melder Jahrmann.

– På møtet ble de ulike departementenes regelverk og ansvarsområder diskutert, og det ble gjort innledende vurderinger av dagens lovverk. Det er behov for å vurdere og utrede regelverket ytterligere og det er per i dag vanskelig å si når dette arbeidet kan avsluttes, sier statssekretæren.

Se dokumentaren om mirakelpredikantene her:

Vurderer om regelverket er godt eller tydelig nok

Tidligere i år kunne VG, etter 16 skjulte telefonopptak, avsløre arbeidsmetodene til mirakelpredikantene Svein-Magne Pedersen og Tom Roger Edvardsen, som selger Guds helbredelse over telefon til 14 kroner i minuttet.

Helsetilsynet mente etter VGs avsløringer at predikantene kunne ha «anledning til å gjemme seg bak religionsfriheten».

I kjølvannet av avsløringen har helseminister Bent Høie (H) vært rystet, og uttalt loven må sees på med nye øyne. Samtidig har Helsetilsynet begjært påtale mot predikantene, og Forbrukertilsynet konkludert med at markedsføringen er ulovlig. I sommer la predikantene ned sine teletorgtjenester.

Etter VGs avsløringer har også helseministeren svart på spørsmål fra Stortinget om denne saken, oppgir Helsedepartementet.

– Her viser han til at bønn og forbønn er viktig for mange mennesker og en grunnleggende og naturlig del av deres trosutøvelse. Det er religionsfrihet i Norge og vi skal ikke vedta regler som rokker ved den grunnlovsbeskyttede religionsfriheten, sier statssekretær Maria Jahrmann Bjerke.

Hun fortsetter:

– Det er imidlertid ikke like sikkert at virksomhet som i hovedsak fremstår som profesjonell, kommersiell og økonomisk motivert, bør ha samme sterke krav på beskyttelse fra regulering som alminnelig religiøs virksomhet. Når statsråden har sagt at vi vil vurdere regelverket er det blant annet for å vurdere om dagens regelverk er godt nok eller tydelig nok til å «håndtere» dette skillet.

VG har vært i kontakt med både Barne- og likestillingsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet, som stiller seg bak Helsedepartementet. De har ingen ytterligere kommentarer.

VG+: «Mona» forteller at hun brukte 30.000 på forbønn

– Utnytter mennesker i nød

Høie sa til VG tidligere i år at «det predikantene driver med selvfølgelig ikke er greit».

– Jeg reagerer sterkt på at de utnytter mennesker som er i nød for å tjene penger. Nå kommer vi til å se om det er behov for å gjøre justeringer i dagens regelverk – for å eventuelt gjøre det tydeligere at denne typen virksomhet ikke er ønsket, sa Høie.

RYSTET: Helseminister Bent Høie ser på mirakelpredikantenes markedsføring. Foto: Annemor Larsen / VG

På henvendelse fra VG, skriver Svein-Magne Pedersens advokat, John Christian Elden, dette i en e-post:

«Stiftelsen er glad for støtten fra departementet, og hører ikke til blant de som driver kommersielt eller med økonomisk formål. Stiftelsen ble godkjent av myndighetene i 1990 med ikke-økonomisk formål. Stiftelsen setter stor pris på at departementet understreker religionsfrihetens sterke posisjon i Norge».

VG har ikke lyktes med å få en kommentar fra Tom Roger Edvardsen til denne saken, men begge predikantene har tidligere avvist at de bryter norsk lov.

Dette svarer Pedersen

På vegne av Svein-Magne Pedersen skrev advokat John Christian Elden til VG tidligere i år at stiftelsen er tuftet på religiøse oppfatninger og tro:

– Den driver ikke medisinsk virksomhet, men går i forbønn. Forbønn kan enten skje ved at trosfeller oftest gratis tar direkte kontakt ved oppmøte, på e-post, ved brev - eller ved frivillig bruk av teletorgtjenesten. Av stiftelsens omsetning i 2016 på rundt 17,6 millioner, kommer 2,6 millioner fra ulike teletorgtelefoner. 177 000 brev er sendt ut med porto til de som har kontaktet stiftelsen. Ingen krever betaling, men kollekt er en sentral del av finansieringen i alle trossamfunn. 75 prosent av midlene er anvendt til stiftelsens ideelle formål, mens 15 prosent er medgått til administrasjon og utgifter. Stiftelsestilsynet vokter over at ingen midler brukes privat eller utenfor det lovlige formål, skrev Elden.

Dette svarer Edvardsen

Tom Roger Edvardsen har ikke mottatt klager fra noen som har benyttet hans tjenester, har hans advokat Arnor Ilstad tidligere uttalt til VG.

– Tom Roger Edvardsen behandler ikke sykdommer, men ber for syke som oppsøker ham. Hans forbønnsvirksomhet er ikke i strid med norsk lov. Troende mennesker støtter sin kirke og sine pastorer på forskjellige måter. Edvardsen har opptrådt i henhold til norsk lov når det gjelder de bidrag som mottas i ovennevnte anledning. Det er frivillig å motta forbønn for de som søker dette. Hans uttalelser om at Gud kan helbrede kan ikke avfeies som uriktige og villedende av skeptikere. Dette handler om det enkelte menneskets personlige tro og overbevisning, skrev Ilstad.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder