VIL INKLUDERE: Feltprost Alf Petter Hagesæther mener det nye navnet åpner for at både humanetikere og imamer kan bli med. Foto: Kristian Helgesen VG

Feltprestkorpset får nytt navn

Regjeringen foreslår å fjerne navnet «Feltprestkorpset» og i stedet kalle det for «Forsvarets tros- og livssynskorps».

  • NTB

Forslaget kommer i kjølvannet av at Forsvaret har ansatt en feltimam og en feltlivssynshumanist, skriver Dagen.

– Dette er et inkluderende navn for alle som inngår i korpset. Det er vanskelig for humanetikere og imamer å være medlem av et prestekorps, sier feltprost Alf Petter Hagesæther.

Forslaget ble sendt ut på høring mandag, og er del av en ny forskrift om tros- og livssynstjeneste.

Regjeringen foreslår at det fortsatt skal hete «feltprest», da verken «tros- og livssynsperson» eller «tros- og livssynsbetjent» anses å være «hensiktsmessige begreper», ifølge høringsnotatet.

Drama i 2016: Presten måtte hjelpes ned fra prekestolen

Tittelen «feltimam» er kommet for å bli, mens tittelen «feltlivssynshumanist» fortsatt er under diskusjon.

– Vi er ikke helt i mål og er litt misfornøyd med den tittelen. Å være humanist er ikke et yrke, slik som prest og imam er, sier feltprosten.

De aller fleste feltprestene vil fortsatt stå under feltprosten og Den norske kirke. Feltprosten vil stå under sjefen for Forsvarets tros- og livssynskorps.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder