OPP OG NED: Grafen viser utviklingen i ledigheten målt utifra NAVs statistikk, som viser antall helt ledige, pluss folk på tiltak. Kilde: NAV. Foto: Design: Anders Bergan

Hauglie: Ledigheten like lav som før oljekrisen

Ledigheten i Norge er nå under nivået før oljekrisen satte inn høsten 2014. – Ap kan mene hva de vil, men det er liten tvil om at den borgerlige regjeringens politikk har virket, sier arbeidsminister Anniken Hauglie (H).

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Hauglie satt fredag spent og ventet på de siste ledighetstallene fra NAV – og kunne smile fra øre til øre.

Under nivået før krisen i 2014

De viste at ledigheten (65.375 helt ledige og 19.585 på tiltak) nå er nede i 84.960.

Det er under nivået som var da ledigheten begynte å stige senhøsten 2014: Ledigheten var nede i 86.439 i november 2014, før den begynte å stige jevnt og trutt, til sitt toppnivå i mai 2016, da 101.729 var helt ledige/på tiltak.

– Jeg tror det var få som da oljekrisen satte inn høsten 2014, trodde at vi tre år senere, ville ha en ledighet nede på nivået før oljeprisen falt og oljebransjen og leveringsindustrien vår ble hardt rammet, sier Hauglie.

–Politikken har virket

Hun sier det er flere årsaker til ledighetsfallet, men mener regjeringens håndtering har bidratt.

JOBBGLEDE: Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) fikk fredag den førjulsgaven hun ønsket seg. Foto: Hallgeir Vågenes VG

– Dette viser at regjeringens politikk har virket. Målrettede tiltakspakker spisset mot bransjene og de geografiske områdene som slet mest – i kombinasjon med satsingen på næringsrettet forskning og innovasjon, samferdsel og vekstfremmende skattelettelser - var rett medisin.

– Det er i stor grad i offentlig sektor de nye jobbene har kommet?

– Nei, bildet er mer sammensatt enn som så; vi ser at private selskaper også innen oljesektoren begynner å ansette folk igjen. Og de skjer mye i grunderselskaper. Nasjonalregnskapet viser at det har blitt 32.000 flere sysselsatte det siste året. 9000 av denne veksten – altså under en tredjedel – har kommet i offentlig forvaltning. Mye av veksten er i privat sektor, sier hun.

– Langt igjen

– Men det er langt igjen og vi kan ikke hvile på laubærene. Odrebøkene er langt fra fulle i mange selskaper. Men vi må kunne glede oss over at økonomien er i vekst, at ledigheten faller og at optimismen er tilbake, sogar i oljenæringen.

– Det er bekymringsfullt at andelen i arbeidsfør alder som er sysselsatt, faller?

– Det er ikke riktig at den faller. Andelen falt jevnt fra 2008, men har nå flatet ut. Den sluttet å falle ved inngangen til 2017, på tross av at det blir flere eldre og på tross av innvandringen.

– Det er også et stort problem med alle de unge som står utenfor arbeidsmarkedet?

– Den registrerte ungdomsledigheten har sunket med 21 prosent det siste året. Men ungt utenforskap er en av de store utfordringene. Det er en av de store utfordringene. I 2008 var det 47 000 unge mellom 18 og 30 som ikke jobbet eller studerte. Det økte til 70 000 i 2013 og nå er det 73.000. Vi har altså klart å stanse veksten i antallet unge som står utenfor. Men tallet er for høyt og derfor har vi iverksatt en rekke tiltak:

Tiltak

– Fra nyttår blir NAVs ungdomsinnsats landsdekkende. Det betyr at ledige under 30 år skal få konkrete tilbud etter åtte uker. Aktivitetsplikten for unge sosialhjelpsmottakere er innført og selv om vi foreløpig ikke har nasjonale tall, er tilbakemeldingene fra kommunene er gode. Fraværsgrensene i videregående skole har også bidratt til at flere møter på skolen.

– Den grensen kan også ha ført til at skoletrette elever hopper av fordi de ikke klarer kravene?

– De fleste tilbakemeldingene fra skolene, er at den nye fraværsgrensen fungerer. Fraværet for de elevene som er mest borte fra skolen har gått ned med 30 prosent og færre får strykkarakter.

Hun angriper Ap.

– Ifølge Ap var vi passive i møte med den økende ledigheten. Vi ble beskyldt for å gjøre «for lite, for sent». Men med en slags fasit i hånd kan vi slå fast at Ap tok feil i sine spådommer. I og med at regjeringen fikk skylden da ledigheten steg, er det vel rett og rimelig at vi får litt av æren når den nå faller måned for måned.

– 49 000 flere heltidsarbeidende

Selv om Ap får på pukkelen, roser hun blant annet LO og NHO.

– Flere skal dele æren for at den negative trenden er snudd. Jeg vil berømme partene i arbeidslivet, som har vist ansvarlighet i en krevende tid. All honnør også til norske bedrifter, som har jobbet hardt for å omstille seg til nye markeder, sier hun og legger til:

– Utviklingen er positiv også på andre områder: Flere kvinner går fra deltid til heltid: På tross av Aps påstander om at vår politikk vil gi motsatt effekt, så har det blitt 49.000 flere heltidsarbeidende kvinner i perioden 2013-2016.

Fint, men..

Ap-nestleder Hadia Tajik sier det er for få som kommer i jobb.

– Det er fint at ledigheten går ned, og jeg er glad for hver arbeidsledig som kommer i jobb. Dessverre skjer dette fortsatt i for liten grad. Når folk går ut av ledighetsstatistikken, er det for få som gjør det fordi de faktisk kommer i arbeid. Det er ikke flere i jobb nå enn for et år siden, og andelen av oss som er i jobb er fortsatt for lav, sier Ap-nestleder Hadia Tajik:

– Derfor mener Arbeiderpartiet at det er behov for en mer kraftfull innsats for å få folk i jobb, slik vi legger opp til i vårt alternative budsjett.

NAV-tallene måler de som reelt har meldt seg ledige, samt de som går på tiltak. SSBs ledighetstall er endel høyere, blant annet fordi de også fanger opp ledige som ikke har meldt seg til NAV.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder