Jusprofessor tviler på Jensens sjanser i ny rettssak

Eirik Jensen vil ha en mye mindre sjanse til å bli frifunnet i neste runde i lagmannsretten, sier jusprofessor Alf Petter Høgberg.

Juryen valgte i sin kjennelse å svare nei på spørsmålet om Jensen har medvirket til ulovlig innførsel av narkotika. De fant ham imidlertid skyldig i grov korrupsjon.

Fagdommerne på sin side mente at Jensen utvilsomt er skyldig på begge punkter, og tilsidesatte juryens kjennelse.

Det betyr at saken skal behandles på nytt i lagmannsretten. Da vil det ikke være noen jury som skal ta stilling til skyldspørsmålet, og saken vil i stedet bli behandlet på nytt med såkalt utvidet meddomsrett.

Advokat Ellen Holager Andenæs, mener det er umulig å forutse Jensens sjanser i en ny rettssak, men peker på at det også da vil være et flertall av lekdommere. Hun synes dagens utfall var «uheldig».

– Jeg synes ikke bevisvurderingen bør overprøves så lenge vi har en jury, og det har vi hatt inntil denne saken her. Det bør selvfølgelig kunne overprøves om det er snakk om åpenbare misforståelser knyttet til rettslige spørsmål. Men i denne saken her, som bare gjelder faktum, synes jeg det er uheldig, sier Holager Andenæs til VG.

– Jeg synes i alle fall synd på alle aktører som må gjennom dette en gang til, legger hun til.

Eirik Jensen selv mente fagdommernes avgjørelse var «å spytte på juryen».

Holager Andenæs synes dagens utfall har skjedd «for ofte», og mener Jensen-saken er en sak der vanlige mennesker er minst like gode til å vurdere bevis som fagdommere.

– Dette er en sørgelig avslutning på juryens karriere, sier hun.

SISTE: Juryformann Annstein Garnes avsier sin kjennelse i saken mot Eirik Jensen. Foto: Gisle Oddstad/VG

Jensens advokat John Christian Elden, mener utfallet i en ny runde vil bli det samme, og mener dagens utfall var et «misbruk av loven» fra lagdommernes side.

– Vi tror at status vil bli det samme, men at han skal vente i to til tre år på en frifinnende dom, det synes vi er helt unødvendig, sier Elden på Dagsnytt 18 på NRK.

– Mye mindre sjanse

Jusprofessor Alf Petter Høgberg mener retten ville fått problemer med å utforme en dom med passende straffenivå om de ikke hadde satt juryens kjennelse til side:

– Retten ville ikke maktet å argumentere for det det de anser som korrekt straffenivå i korrupsjonssaken uten å gå inn i selvmotsigelser, gitt at narkotikalovbrudd skulle holdes helt utenfor, sier han.

les også

Jensen om lagmannsretten: – Det er å spytte på juryen

Høgberg understreker at han mener retten likevel ikke hadde anledning til å sette juryens kjennelse til side i denne saken.

– Ifølge forarbeidene til loven som gir anledning for dette fremgår det at denne bestemmelsen er begrenset til tilfeller der lagretten har vist grov uforstand, eller handlet i strid med deres plikter til å dømme etter loven og sakens beviseligheter. Det mener jeg det er åpenbart at lagretten ikke har gjort i denne saken, sier han.

MOTBAKKE: Jusprofessor Alf Petter Høgberg mener Jensens sjanser for frifinnelse i en ny rettsrunde er dårligere enn hva de var. Foto: Frode Hansen/VG

Hvordan stiller Jensen i neste runde i lagmannsretten?

– Han vil ha en mye mindre sjanse i lagmannsretten. Nå har både fagdommerne i både lagmannsretten og tingretten gitt uttrykk for at Jensen utvilsomt er skyldig. Nå får fagdommerne muligheten til å vurdere saken i et større kollegium, i en meddomsrett. Jeg er ikke kjent med saker hvor man har først har opphevet juryens kjennelse som klart uriktig, for så å opprettholde denne såkalte uriktigheten i en ny meddomsrett. Det ville jo vært en fadese, og en dom tråd med lagrettens opprinnelige beslutning ville reelt sett vært en melding om at fagdommerne som tilsidesatte lagrettens kjennelse har opptrådt dypt klanderverdig, sier han.

les også

Jensen-saken: Dette skjer etter rettsdramaet i lagmannsretten

Høgberg mener Jensen starter i motbakke i lagmannsretten:

– Samtidig får han innslag av vanlige mennesker som skal være med å vurdere saken, og det kan tenkes at man får en selvstendige individer som vil gå for frifinnelse, men de vil nok uansett bli presset av fagdommerne, som selvsagt vil være ekstremt forutinntatte her. Det er også fagdommerne som skal føre i pennen det legdommerne mener. Alt i alt er sjansen hans nå altså dårligere enn før, sier Høgberg.

Utvidet meddomsrett neste

Professor Jo Stigen ved institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo mener de motstridende avgjørelsene, fra henholdsvis juryen og fagdommerne, kan være med på å gjøre det vanskeligere for Jensen i en ny runde.

– Dette er en kompleks sak, og det fremstår som et litt rart kompromiss å frikjenne på det ene og ikke det andre. Det er ulogisk. Korrupsjon for hva i så fall, om det ikke er knyttet til narkotika? Her har det tydeligvis vært litt uenigheter innad i juryen, men jeg vet ikke hva disse uenighetene har dreid seg om.

les også

En forferdelig dag for Eirik Jensen

Når Jensen-saken igjen skal opp for retten er foreløpig ikke fastsatt, men skyldspørsmålet skal da ikke avgjøres av en jury, men to fagdommere og fem meddommere – en såkalt utvidet meddomsrett.

Meddommere er ikke-jurister valgt av kommune- eller bystyre for å delta sammen med fagdommere.

– Om jeg skulle satt pengene mine på noe så ville det kanskje vært at dette går påtalemyndighetens vei, sier Stigen.

les også

Lagdommer om Jensen-juryen: – En svært krevende oppgave

Han peker på at en jury har lettere for å bli usikre, og lettere kan frifinne en person dersom det hersker litt usikkerhet.

– For lekfolk er det litt lettere å ta den veien, og de kan safe litt. Kanskje litt for mye. Det er mye forskning som tyder på det, men jeg vet ikke hva som har blitt sagt i juryrommet.

– Alvorlig signal

Jusprofessor Jon Petter Rui mener det var en alvorlig, og stor beslutning å tilsidesette juryens kjennelse i denne saken:

– Hovedregelen er at juryen skal avgjøre skyldspørsmålet. For at denne kjennelsen skal settes til side må fagdommerne mener det er utvilsomt at han er skyldig, og det må være enstemmig, sier Rui.

Han understreker at fagdommerne har fulgt saken på linje med juryen, og derfor ikke startet på null når de i dag skulle vurdere deres kjennelse.

les også

Tidligere kollega om lagmannsretten: Ligger stolthet og prestisje bak avgjørelsen

– Når de går på bakrommet vurderer de kun om de skal sette juryens kjennelse til side, og om vilkårene for å gjøre det er til stede. Det er delt praksis for å gjøre nettopp dette, og det handler nok til en viss utstrekning om skjønn. Det finnes lagdommere som vil være uenig med juryen, men som likevel ikke setter til side deres vurdering. Det er et alvorlig signal å sende, sier han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder