FRATATT VERV: Trond Giske måtte gå av som nestleder, men Arbeiderpartiet vurderte ikke varslene opp mot likestillings- og diskrimineringsloven. Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB scanpix

Likestillingsombudet refser Ap-ledelsen for Giske-saken

Arbeiderpartiet vurderte ikke om varslene mot Trond Giske var brudd på loven om seksuell trakassering. Det skulle partiet ha gjort, mener Likestillingsombudet.

I neste uke får Ap-leder Jonas Gahr Støre et brev han gjerne skulle vært foruten: Likestillingsombudet vil ta kontakt for å understreke det ansvaret partiet har etter likestilling- og diskrimineringsloven i å forebygge og hindre seksuell trakassering.

– Giske-saken kan ha skapt uklarhet om hva som faktisk er seksuell trakassering, og om hvilket ansvar en organisasjon eller arbeidsplass er pålagt når slike varsler skal håndteres, sier assisterende likestillingsombud Mads Harlem til VG.
les også

Støre og Giske uenige om varslerbrev

– Vi er bekymret for at ledelsen i Arbeiderpartiet skaper et inntrykk av at organisasjoner ikke har et ansvar for å vurdere varsler om seksuell trakassering etter likestillingsloven, fortsetter han.

Reagerer på brev

Ombudet reagerer på ordlyden i brevet som Ap-ledelsen sendte til Trond Giske for å varsle om at endelig punktum var satt, og at han ikke ville få oppfylt sitt ønske om en ny vurdering.

Bakgrunn: Dette er Giske-saken

I brevet skriver Ap-ledelsen at partiet «ikke har sett det som sin oppgave å vurdere om det foreligger brudd på likestillingslovens bestemmelser om seksuell trakassering».

EKSPERT: Assisterende likestillings og diskrimineringsombud Mads Harlem. Her sammen med seniorrådgiver hos ombudet, Anne Jorun Ballangrud. Foto: Frode Hansen

– Dette er feil. I likestillings- og diskrimineringsloven slås det fast at man har nettopp et slikt ansvar.

– Mener dere at arbeidsgivere og organisasjoner skal være pålagt å ta en juridisk vurdering?

– Ja, dette er de pålagt etter loven. Om nødvendig får de eventuelt søke juridisk bistand, understreker Harlem.

Harlem understreker at ombudet ikke har tatt stilling til selve behandlingen internt i Ap, og kun ønsker å understreke ansvaret Ap har i forhold til å vurdere varsler opp mot likestillingsloven.

Ap-ledelsen konkluderte at Giske hadde brutt partiets egne retningslinjer mot seksuell trakassering. Det var grunnlaget for at han mistet jobben som nestleder og finanspolitisk talsperson i januar i fjor.

les også

Giske-varslere: – Dette er ingen seier for ham

Giske ønsket en ny vurdering av sakene, men da han ikke fikk det som han ville, klarte han like fullt å fremstille brevet fra partiledelsen som positivt på sin egen Facebook-side. Giskes reaksjon fikk to av varslerne til å gå ut i VG og slå fast at Giske ikke bør få ny tillit i partiet.

HAR SATT PUNKTUM: Ap-leder Jonas Gahr Støre sier de ikke vil vurdere Giske-varslene på nytt. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

– Konklusjonen står fast

Ap-leder Jonas Gahr Støre har fått kritikken fra likestillingsombudet tilsendt på e-post. Slik svarer han VG:

– Vi vet godt at likestillingsloven gjelder i Norge. Den gir oss alle ansvar og forpliktelser. Det er også gjenspeilet i våre interne retningslinjer. Vi er ikke en domstol, men vi har ansvar for å påse at våre retningslinjer respekteres. Vi vurderer varsler opp mot disse retningslinjene. Vi konkluderte med at de var brutt, skriver Støre.

– Vår konklusjon fra januar 2018 står fast og blir ikke gjenopptatt. Så lytter vi gjerne til likestillingsombudet, fortsetter han.

PS: Her er paragrafen i likestillings- og diskrimineringsloven som ombudet mener at pålegger Arbeiderpartiet til å vurdere Giske-varslene etter loven: «Arbeidsgivere og ledelsen i organisasjoner og utdanningsinstitusjoner skal innenfor sitt ansvarsområde forebygge og forhindre trakassering og seksuell trakassering».

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder