TRUSSELVURDERING: PST-sjef Benedicte Bjørnland og justisminister Tor Mikkel Wara la tirsdag fram PSTs åpne trusselvurdering. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

PST: - Vi må være oppmerksomme på Huawei

Politiets sikkerhetstjeneste tror at statlige datanettverksoperasjoner vil utgjøre en vedvarende trussel mot Norge, og advarer mot selskaper som telegiganten Huawei. Den mest alvorlige terrortrusselen kommer fortsatt fra ekstreme islamistiske grupper.

– Jeg har sagt at vi må være oppmerksomme på Huawei som aktør, som man kan regne med har tette bånd og samarbeid med kinesiske myndigheter, sier Bjørnland.

PST-sjef Benedicte Bjørnland presenterte tirsdag PSTs årlige trusselvurderingen sammen med justisminister Tor Mikkel Wara. På pressekonferansen trekker Bjørnland særlig frem Russland og Kina, land som ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med Norge og som kan bedrive etterretningsvirksomhet mot norske interesser, og kinesiske virksomheter som Huawei.

Les også: PST: Problematisk om Huawei får bygge ut 5G-nett i Norge

les også

PST: – Trusler mot politikere er et demokratisk problem

Trusselvurderingens første punkt trekker frem utenlandsk statlig etterretning som en mulig fare for norsk sikkerhet. I 2019 vil flere lands etterretningstjenester forsøke å rekruttere kilder og kartlegge personer og virksomheter i Norge.

Bjørnland viser til at for eksempel kinesiske virksomheter kan pålegges ved lov å samarbeide med myndighetene.

Les også: Huawei stenges ute i flere land - i Norge får de store kontrakter

I tillegg til aktører i forsvars- og beredskapssektoren, vurderer PST at virksomheter innenfor norsk politikk og forvaltning er spesielt utsatt for forsøk på påvirkning fra fremmede etterretningstjenester. Flere land forsøker å plassere kilder i norske virksomheter, står det i vurderingen.

Se PSTs pressekonferanse her:

Terrorvurdering: – Angrep lite sannsynlig

Generelt er dagens trusselbilde preget av en stabil og varig utvikling, skriver PST.

I tillegg til etterretningsvirksomhet er politisk motivert vold og terrorhandlinger det andre hovedpunktet i vurderingen.

I 2019 er fortsatt ekstreme islamistiske grupper regnet som den mest alvorlige terrortrusselen. Rekrutteringen til disse vurderes imidlertid som lav, mens trusselen er vedvarende.

les også

Ap-representant ber ansvarlige bak spionrekruttering i Russland rydde opp

– Den positive trenden vedrørende rekruttering til ekstrem islamisme fortsetter. Aktiviteten i dette miljøet er lavere, sier Bjørnland.

Det vurderes som lite sannsynlig at høyreekstreme vil forsøke å gjennomføre terrorangrep i 2019.

– Det er ettersom disse miljøene har fokus på radikalisering og oppbygging, sier PST-sjef Bjørnland, og legger til at oppslutningen rundt organisasjoner som «Den nordiske motstandsbevegelsen» har holdt seg stabilt.

– Det vil være en utfordring at enkelte innvandrings- og islamfiendtlige grupper øker tilstedeværelsen i miljøene, sier hun.

les også

Stortingsrepresentant Mazyar Keshvari pågrepet for våpentrusler

PST venter også at flere venstreekstreme grupper vil være aktive, og vurderer muligheten for voldsangrep fra disse, men at det er svært lite sannsynlig at disse vil gjennomføre terrorangrep.

– Det ventes at den markante økningen i politisk motivert vold mot dem som disse miljøene definerer som motstandere, vil fortsette, sier Bjørnland.

Bjørnland sier at aktivitet og rekruttering til venstreekstreme miljøer også vil øke etter hvert som disse har kontakt med utenlandske miljøer. Denne kontakten fører til at man knyttes til miljøer med langt lavere terskel for voldsbruk.

I tillegg heter det i PSTs vurdering at terskelen for å gjennomføre angrep mot myndighetspersoner fortsatt vil være høy.

Det er siste gang Bjørnlands legger frem trusselvurderingen som PST-sjef, før hun går over i ny stilling som politidirektør.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder