Diskrimineringsnemnda har behandlet saken der en lærer ikke fikk forlenget vikariatet etter at han ikke ønsket å håndhilse på kvinner.
Diskrimineringsnemnda har behandlet saken der en lærer ikke fikk forlenget vikariatet etter at han ikke ønsket å håndhilse på kvinner. Foto: Illustrasjonsfoto: Tore Meek / NTB scanpix

Nemnda: Oslo kommune diskriminerte ikke i håndhilse-saken

INNENRIKS

Oslo-læreren som ikke fikk forlenget vikariatet fordi han nektet å håndhilse på kvinner, ble ikke utsatt for diskriminering, ifølge Diskrimineringsnemnda.

  • NTB
Publisert:

Nemndas avgjørelse ble offentliggjort mandag.

– Dersom en skulle tillegge konservativ praksis innenfor en religion avgjørende vekt, ville dette kunne være uheldig for en ønsket samfunnsutvikling. Bakgrunnen for at likestilling mellom kjønnene som ideal står såpass sterkt i Norge, er blant annet at religiøs konservatisme har måtte vike ved konflikt, uttaler nemndleder i saken, Ivar Danielsen.

Nemnda slår først fast at vikarlæreren ble forskjellsbehandlet på grunn av religion.

Deretter deler nemnda seg i et flertall og et mindretall når det gjelder spørsmålet om forskjellsbehandlingen var diskriminerende.

Flertallet mener at forskjellsbehandlingen både var saklig, nødvendig og forholdsmessig og konkluderte derfor med at det ikke forelå diskriminering i lovens forstand.

Mindretallet mener at forskjellsbehandlingen verken var saklig, nødvendig eller forholdsmessig og konkluderte således med at skolen hadde diskriminert.