BEKYMRET: Jens Stoltenberg fikk se konsekvensene av klimautviklingen klart da han besøkte Antarktis i dag. Foto: Scanpix

Antarktis-is kan gi raskere havnivåstigning

Mye tyder på at is i Antarktis strømmer raskere mot havet, og dermed bidrar til større havnivåstigning enn tidligere antatt.

ARTIKKELEN ER OVER 11 ÅR GAMMEL

Flere forskningsrapporter de siste årene viser reduksjon av innlandsisen i Vest-Antarktis. Det er indikasjoner på en tilsvarende utvikling også i Dronning Maud Land, sier forskningssjef Kim Holmén ved Norsk Polarinstitutt.

- Det vil gi en raskere stigning i havnivået enn FNs klimapanel legger til grunn, sier han.

Holmén står på en slede ute på ismassene i fjellområdet Jutulsessen, i nærheten av forskningsstasjonen Troll, og forklarer isens dynamikk for en lydhør forsamling. Under oss går Jutulstraumen, en enorm strøm av is og snø mot havet. Ved kysten av Dronning Maud Land bremses den av Fimbulisen, en isbrem som flyter på havet.

Raskere bedrift

Andre steder i Antarktis, særlig i vest, er disse isbremmene kraftig redusert. Smelting av havis bidrar ikke i seg selv til havnivåstigning. Men forskerne mener isbremmene fungerer som en brems for innlandsisen. Når isbremmen blir redusert, vil innlandsisen også drive raskere mot havet. Og det kan føre til at havnivåstigningen blir langt større enn FNs klimapanel regner med i sin siste hovedrapport, sier Holmén.

- Disse mekanismene er ikke med i klimapanelets modeller. Derfor er deres anslag for havnivåstigning lavere enn hva vi trolig vil se, sier han.

Norsk Polarinstitutt planlegger en ekspedisjon til isbremmen om to år, for blant annet å måle smeltingen på undersiden av Fimbulisen.

- Advarsler

- Det vil være uansvarlig ikke å ta slike advarsler på alvor, sier statsminister Jens Stoltenberg.

- Det er snakk om enorme ismasser. Dersom de strømmer raskere mot havet, vil det gi et kraftig økt havnivå, sier han.

Antarktis inneholder 92 prosent av isen i verden. Om 1 prosent smelter, vil det alene tilsvare hele den havnivåstigningen FNs klimapanel anslår for de neste hundre årene, nærmere 60 centimeter.

- Antarktis er både nøkkelen til å forstå klimaendringer. Vi ser også at det som skjer her får konsekvenser langt unna, særlig for lavtliggende elvedeltaer som Bangladesh og stillehavsøyene, sier Stoltenberg.

Picnic i isen

Hans antarktiske studietur søndag omfattet både is, fjell og fugl, og picnic på blåisen. Statsministerens følge fikk også oppleve et sjeldent fenomen i Antarktis: En liten dam med flytende vann, der masse sørljo boltret seg.

- Solstrålingen kan av og til gi smeltevann på overflaten, særlig der det er jord og grus, forklarer Kim Holmén, mens fuglene på en sjelden badetur kjemper om plassen i den lille vannpytten.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder