PRESSET: Forsvarssjef Harald Sunde har fått hard medfart etter at han ga sine fagmilitære råd til regjeringen. Foto: ALF ØYSTEIN STØTVIG
PRESSET: Forsvarssjef Harald Sunde har fått hard medfart etter at han ga sine fagmilitære råd til regjeringen. Foto: ALF ØYSTEIN STØTVIG

Topp-admiral om hemmelig brev: - Forsvarssjefen avslørt

INNENRIKS

(VG Nett) Da Forsvarssjef Harald Sunde ba om innspill for å gi terror-råd til regjeringen, hadde han allerede bestemt seg for hovedgrepet.

Publisert:

Det viser et hemmeligstemplet brev VG har fått tilgang til.

Brevet er sendt fra Luftforsvaret og inneholder innspill til Forsvarssjefens studie om landets spesialstyrker, der han råder regjeringen til å slå sammen alle landets spesialstyrker på Rena i Hedmark.

Luftforsvaret ble i desember bedt om å gi innspill til Forsvarssjefens ledergruppe. I sitt svar 16. januar, fremkommer det imidlertid at hovedgrepet var bestemt da spørsmålet om innspill kom.

Under overskriften «Hensikten med studien og gitte føringer» står det:

«Bundet: Det skal etableres eget virksomhetsområde, SOF

avdelingens tyngdepunkt skal være på Rena og SOF skal bestå av 4 manøverskvadroner».

Har du tips om dette? Kontakt VGs journalister her!

- Begynte med konklusjonen

- Dette brevet avslører Forsvarssjefen. Marinejegerkommandoen (MJK) har blitt overkjørt. Hele prosessen har begynt med Sundes konklusjon, så har de bare bygget argumentasjonen underveis. De ansatte har ikke blitt hørt, sier kontreadmiral Kjell-Birger Olsen, leder i Maritim strategigruppe i Sjømilitære samfunn i Bergen.

Han stempler arbeidet med det militærfaglige rådet til Forsvarssjefen som en «merkverdig prosess». Mandag ba han og andre eks-forsvarstopper om at politikerne skulle gripe inn mot Sundes råd.

- Å komme med føringer, er greit. Med dette er selve hovedkonklusjonen, sier Olsen.

På tross av brevet fra Luftforsvaret avviser Forsvarssjef Harald Sunde at han hadde konkludert på forhånd.

- Nei. Det er ikke jeg som sitter og utreder dette. Det er en egen utredningsgruppe og de tar inn innspill fra alle forsvarsgrenene og spesialstyrkene, svarer generalen.

- Var mandatet som for eksempel Luftforsvaret fikk, bundet i form at MJK skulle legges ned og samlokaliseres med FSK/HJK?

- Nei.

- De fikk aldri beskjed om det?

- Nei.


- Påfallende avvik

Forsvarskommentator og frilansjournalist Kjetil Stormark skriver boken «Kampen om Norges terrorberedskap». Han reagerer på generalens opptreden.

- Det er påfallende avvik mellom hva Forsvarssjefen sier til VG og det som fremkommer i dette dokumentet, sier han og fortsetter:

- Det mest alvorlige ved dette er at viktige og helt avgjørende beslutninger om nasjonens beredskap ikke blir tilstrekkelig militærfaglig kvalitetssikring.

Det militærfaglige rådet ble overlevert regjeringen sent forrige uke. Konklusjonen er den samme som i føringen Luftforsvaret måtte forholde seg til.

Tidligere sjef for Marinejegerkommandoen, Rolf Inge Roth, hevder han kjenner igjen Sundes råd fra lang tid tilbake.

- Han har hatt den ideen om tyngdepunktet på Rena siden 90-tallet. Sånn sett ser jeg på forslaget, som det samme han har hevdet tidligere, sier han.

Videreutviklet og kvalitetssikret

VG har forsøkt å få Forsvarssjefen til å forklare hvorfor han hevder at han ikke ga beskjed om at rådet hans skulle ende opp som det gjorde - før Luftforsvaret ble bedt om å komme med innspill.

Hans talsperson, major Vegar Finberg, svarer i en e-post til VG:

- Forsvarssjefens ledergruppe tok et valg og arbeidsgruppen gikk videre med en modell som ble videreutviklet og kvalitetssikret opp mot aktuelle avdelinger i Forsvaret. Ettersom studien nærmet seg konklusjon, ble selvsagt vurderingene rettet mot den prinsippmodell som dannet basis for den endelige anbefalingen.

«Ut fra en vurdering er det ikke annet å tilføye enn att FSJ svar på dine spørsmål er gjeldene».

Her kan du lese mer om