VURDERES: Statsminister Jens Stoltenberg har bedt om en vurdering av hans habilitet i narkotikapolitikken. Foto: Frode Hansen

Vurderer statsministerens habilitet i narkotikapolitikken

Justisdepartementet skal vurdere om statsminister Jens Stoltenberg (Ap) er habil til å delta i regjeringens behandling av Rapport om narkotika, som nylig er sendt på høring.

ARTIKKELEN ER OVER NI ÅR GAMMEL

Statsministeren har selv bedt om at hans habilitet blir vurdert av Justisdepartementets lovavdeling, går det fram av et brev fra Statsministerens kontor til Justisdepartementet. Bakgrunnen er at statsministerens far, Thorvald Stoltenberg, ledet det regjeringsoppnevnte utvalget som i juni i år leverte rapporten med flere omstridte forslag om den framtidige narkotikapolitikken.

Søsterens erfaringer

I brevet til Justisdepartementet blir det også pekt på at statsministerens søster har stått åpen fram med «egne erfaringer som rusmiddelmisbruker, og har deltatt i den offentlige debatten om norsk narkotikapolitikk.».

Spørsmålet til Lovavdelingen er om dette kan få betydning for statsministerens habilitet «i befatning med saker som gjelder oppfølging av den aktuelle rapporten.»

DISKUTÉR: Hva syns du om norsk narkotikapolitikk?

Statsministerens kontor har ennå ikke mottatt noe svar fra Justisdepartementet, får NTB opplyst. Helse- og omsorgsdepartementet sendte Rapport om narkotika (Stoltenberg-utvalgets rapport) på høring i begynnelsen av oktober, med høringsfrist 7. januar 2011.

Heroinbehandling

Den mest omstridte delen av rapporten er forslaget om å åpne for et tidsbegrenset forsøksprosjekt der behandling med heroin inkluderes i LAR (legemiddelassistert rehabilitering). Et knapt flertall i Stoltenberg-utvalget går inn for dette. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) påpeker at heroinforskrivning er «et omstridt tema» og ber uttrykkelig om at høringsinstansene uttaler seg om dette forslaget.

Høringsbrevet fra HOD inneholder også en liste over 21 andre forslag, deriblant videreutvikling av ordningen med sprøyterom, bedre oppfølging av narkotikaavhengige under og etter fengselsopphold, og forsterket innsats mot profesjonelle selgere og gateomsetning av narkotika.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder