DYRT OG FARLIG: Å øke fartsgrensen til 120 km/t på motorveier er ulønnsomt, og vil gi nærmere fire flere drepte eller hardt skadde årlig, viser utredningen fra Vegvesenet. Foto: Øyvind Nordahl Næss

Vegvesenet: Ulønnsomt å bygge nye veier for 120 km/t

Frps store flaggsak – å øke toppfarten på motorveier til 120 km/t, får en trang fødsel. Det blir ulønnsomt, og kan medføre nærmere fire flere døde eller hardt skadde årlig om alt blir utbygget.

Det viser en utredning Vegvesenet har gjort på oppdrag for Regjeringen.

Derimot kan det være svakt lønnsomt å oppruste noen nokså korte eksisterende motorveistrekninger – totalt 12 mil – til en toppfart på 120 km/t, heter det i rapporten. Dette er strekninger som i dag er flate og stort sett rett fram – og i stor grad allerede tilfredsstiller en utforming som tillater 120 km/t.

les også

Vegvesenet åpner for flere motorveier i Norge – 2000 kilometer vei er aktuell for utbygging

Milliard-tap

Rapporten «Utredning av 120 km/t som fartsgrense på norske motorveier» har funnet 46 mil med planlagt motorvei – vei som ennå ikke er bygget – som kan være aktuell for oppjustering til toppfart på 120 km/t.

Beregningene viser at det vil koste 4,8 milliarder kroner mer å bygge 46 mil nye motorveier for å tåle 120 km/t. Og disse pengene spares ikke inn igjen ved at ting går fortere: Dette gir ifølge beregningene et samfunnsøkonomisk tap på 3,4 milliarder kroner.

Utredningen peker også på at godstrafikken ikke får noe nytte av økt fartsgrense, fordi de har egne fartsgrenser på 80, 90 og 110 km/t.

Les også: Vil ha færre fotobokser

– Få ulykker

Statssekretær Tommy Skjervold (Frp) i Samferdselsdepartementet har nettopp fått rapporten, og sier til VG:

- Vi ønsker å heve fartsgrensen til 120 km/t på flere motorveier, noe som vil bety bedre fremkommelighet og økt effektivitet i trafikken. Det er få ulykker på motorveier, og samtidig ser vi at både nye biler og nye måter å bygge veier på tilsier høyere hastighet enn dagens fartsbegrensning på enkelte veistrekninger. Vi har nå nettopp fått en rapport om saken fra Statens vegvesen, og vi vil nå sette oss inn i innspillene før vi konkluderer.

FLAGGSAK: Frp har utstyrt seg for å fronte 120 km/t som toppfart i Norge – her Terje Søviknes og Sylvi Listhaug på landsmøtet i mai. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Sparer 1,4 sekunder

Vegvesenets utredning konkluderer ikke, og tar ikke stilling til hva som bør vedtas, men påpeker at hovedmålet for Nasjonal transportplan er å «bedre fremkommeligheten for personer og gods i hele landet». Og at de pengene som brukes til å kunne kjøre i 120, gjerne kan anvendes på andre veiprosjekter hvor bedringen i fremkommelighet vil være mer merkbar.

Utredningen peker på at dersom fartsgrensen økes fra 110 til 120 km/t, vil hver personbil i gjennomsnitt øke farten fra 110 til 115 km/t. Dette gir en tidsbesparelse på 1,4 sekunder per kilometer.

Trafikk: Mer motorvei – mer bompenger

Besparelse spises opp

På grunn av den store trafikken som er på disse utvalgte strekningene, regnes likevel den vesle tidsbesparelsen som en av de store gevinstene – og oppgis til over fem milliarder kroner i regnestykket.

Men dette spises raskt opp av økte byggekostnader på over fire milliarder, økte klimautslipp på nesten to milliarder og økte kostnader til drivstoff og slitasje på kjøretøyene på nesten to milliarder kroner.

Ekstrem økning av skade

Trafikkmodeller viser at å øke fartsgrensen for alle de nevnte strekningene – altså totalt 570 km, vil 0,5 flere drepte i året, og 3,3 flere hardt skadde.

Utredningen nevner at Sverige i 2008 økte fartsgrensen på 269 km motorvei fra 110 til 120 km/t. Dette førte til at hyppigheten av trafikkulykker økte med 10 prosent, men antallet drepte og hardt skadde økte med 128 prosent – altså mer enn en dobling. Dette er en mye større økning enn hva trafikkmodellene tilsier, og årsaken antas å være at trafikkøkningen skjedde på smale firefelts veier.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder