Aylar om Northug-biografien: – Jeg føler meg veldig urettferdig behandlet

OSLO TINGRETT (VG) Advokat John Christian Elden karakteriserer omtalen av Aylar Lies privatliv i Petter Northugs selvbiografi for et sleivspark og et PR-jippo.

– Jeg føler meg veldig urettferdig behandlet og provosert, uttalte Aylar Lie da hun innledet sin vitneforklaring i Oslo tingrett mandag. Hun presenterte seg som profesjonell pokerspiller.

Bakgrunnen er at Aylar Lie (35) har saksøkt Petter Northug (34) og forlaget Strawberry Publishing etter utgivelsen av Northug-biografien «Min historie». Hun krever 100.000 kroner for krenkelse av privatlivets fred.

Dom faller om circa to uker.

Snakket ut om tabubelagt tema

Aylar Lie forklarte i retten at hennes kjærlighetsliv utløste mye medieomtale i 2011.

Overfor Det Nye på kvinnedagen året etter ville Lie «benytte muligheten til å snakke om et viktig tema jeg personlig har erfaringer med».

– Jeg ville normalisere et tabubelagt tema, uttalte Lie i retten.

Hun uttalte i retten at hun var «veldig misfornøyd» med vinklingen i Det Nye, som fokuserte på Petter Northug og det ømtålige temaet hun tok opp i ukeblad-intervjuet.

Seks og et halvt år senere ble det private temaet omtalt i hennes tidligere venns selvbiografi.

– Jeg har ikke lest boken og kommer heller ikke til å gjøre det, skrev Northug til Lie da hun konfronterte ham med avsnittene om hennes intime og private sfære i «Min historie».

De omstridte avsnittene om Lie ble tatt ut av boken etter første opplaget. I retten karakteriserer hennes advokat John Christian Elden likevel omtalen som et «PR-jippo» fra forlagets side.

– Det var et sleivspark. Det har intet med ytringsfrihet å gjøre, men var kun for å skape klikk, uttalte Elden.

Advokat Halvard Helle, som representerer Petter Northug og forlaget, ville ikke rette kritikk mot Aylar Lie for at hun hadde gått ut i Det Nye og belyst et privat og intimt tema.

– Hennes formål med å gå ut var fullt ut aktverdig. Men hun kan neppe sies å ha hatt god nok omtanke for de to andre partene som ble omtalt, sa Helle om Lies intervju i Det Nye.

Forlaget: – Ønsket ikke mediesak

Forlegger i Strawberry Magnus Rønningen viste i sin vitneforklaring til at Petter Northugs kjærlighetsliv hadde hatt stor medieinteresse og blant annet var omtalt i Det Nye-artikkelen.

– Vi spurte oss hvordan vi kunne sveipe innom det og bruke minst mulig plass på det. Vi prøvde å gjøre det så rent som mulig og hadde ikke noe ønske om at det skulle bli en mediesak, sa Rønningen i retten.

Petter Northug opplyste i retten at han overlot til sine to managere å gå god for innholdet i biografien. Han ønsket ikke å kommentere sitt forhold til Aylar Lie ut over det son står i boken.

Northug: – Snadder for pressen

– Har du forståelse for at hun reagerte over det som ble tema i boken, spurte Lies advokat John Christian Elden.

– Ja, det forstår jeg.

– Hadde du ønske om at det skulle være tema i boken?

– Nei.

– Hvorfor ble det tema likevel?

– Det er sikkert snadder for pressen, uttalte skistjernen i sin partsforklaring.

Advokat Elden mener at Northug i boken formidler en svært personlig og sensitiv opplysning om Lie som Elden mener omfattes av vernet av privatlivets fred.

Eventuell erstatning til dyrevern

Advokat Elden opplyste i retten mandag at Lie ønsker at en eventuell erstatning skal gis til organisasjonen Noah og deres kamp for dyrs rettigheter.

Aylar Lie understreket i retten at søksmålet for henne ikke handler om hverken penger eller PR.

– Jeg livnærer meg av å reise verden rundt og spille poker, ikke av å være i mediene, fremholdt Lie.

SAKSØKER: Aylar Lie krever erstatning for krenkelse av privatlivets fred, etter at hun ble omtalt i Petter Northug-biografien «Min historie». Foto: Janne Møller-Hansen

I «Min historie» snakket Northug for første gang om forholdet til Lie, som han hevder startet i Oslo natten etter at han hadde vunnet VM-gull på femmila i 2011.

Northugs biografi er ført i pennen av Jonas Forsang. Boken lå høsten 2018 syv uker på bestselgerlisten for generell litteratur. Boken ble utgitt på Pilar forlag, som senere er overtatt av Strawberry.

Forsang bekreftet i sin forklaring i retten at Northug ikke ønsket å delta i redigeringen av biografien, men at innholdet var godkjent av teamet til skistjernen.

– Ikke hovedpoeng i boken

Helle viste til at Aylar Lie selv hadde stilt opp i Det Nye i 2012 og snakket om private og intime forhold og sitt vennskap med Petter Northug,

– Den som selv bringer opplysninger ut i det offentlige rom, kan ikke med rettssystemets bistand kreve erstatning av andre som er omtalt, uttalte advokat Halvard Helle i tingretten mandag.

Han viser til at omtalen av Aylar Lie ikke er noe hovedpoeng i boken.

– Omtalen av Lie er en liten og perifer del av en omfattende biografi, sa Northugs advokat.

Lies advokat ga i retten uttrykk for at denne type opplysninger ikke skulle vært ute i det offentlige rom gjennom publisering i en bok.

– Vi er klart innenfor at privatlivets fred veier tyngre enn ytringsfriheten. Publiseringen er ikke tilskudd til noen debatt av allmenn interesse, sa advokat John Christian Elden i sin prosedyre.

Elden: – Særs krenkende opplysninger

Han mener at Northug-biografien går «mye lenger enn det som tidligere var offentliggjort» i Det Nye, i omtalen av Lies private forhold.

– Opplysningene Northug kom med, er særs krenkende, uttalte Elden i retten.

Advokat Halvard Helle la ned påstand om at Petter Northug og Strawberry Publishing frifinnes.

– Alle opplysningene som utgjør avsnittet saken dreier seg om, ligger åpent tilgjengelig på internett. Det skyldes ikke Strawberry eller Northug, men saksøkeren Aylar Lie selv, sa Helle og viste til intervjuet med henne i Det Nye i 2012.

Helle: Domfellelse innsnevrer ytringsfriheten

Partene er enige om at de sensitive opplysningene tilhører privatsfæren.

– Men en dom i forlagets disfavør vil innsnevre ytringsfriheten. For Petter Northug vil en fellende dom også frata ham retten til å kommentere sin egen historie og spekulasjoner, uttalte advokat Helle.

Han viste til at Aylar Lie to ganger godtok at private opplysninger ble offentliggjort. Først da hun lot seg intervjue av Det Nye, siden i korrespondanse med forlegger Magnus Rønningen om Northug-boken.

– Samtykke til publisering utelukker krenkelse av privatlivet, hevdet Petter Northugs advokat i prosedyren.

Aylar Lie vant ikke frem i Oslo forliksråd i mai i fjor. Retten kom til at forlaget ikke har brutt straffeloven og at ytringen ikke er rettsstridig. Lie anket dommen til tingretten.

PS! Halvard Helle jobber for advokatfirmaet Schjødt, som i andre sammenhenger har tatt juridiske oppdrag for VG, blant annet i forbindelse med Giske-rapporten og et søksmål mot riksadvokaten.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder