BRYTER LOVEN: Hamar Sykehus er et av syv sykehus som ifølge Statens Helsetilsyn bryter spesialisthelsetjenesteloven når det gjelder såkalte utlokaliserte pasienter. Foto: Frode Hansen Foto: Frode Hansen

Helsetilsynet: Syv av åtte sykehus bryter loven

Sykehusene er så fulle at pasientene ikke får plass på avdelingen der de hører hjemme. Statens Helsetilsyn mener syv av åtte sykehus følger opp såkalte «utlokaliserte» pasienter med uforsvarlig høy risiko.

 • Anne Stine Sæther

I et landsomfattende tilsyn som pågår, er det så langt påvist lovbrudd ved Helse Bergen, St. Olav i Trondheim, Sykehuset Østfold, Helse Fonna i Haugesund, Sørlandet Sykehus, Helse Førde og Hamar Sykehus.

– Allerede ved sengepostplassering, som gjøres før de gastrokirurgiske pasientene er ankommet akuttmottaket, bryter sykehuset loven og utsetter pasienten for  uforsvarlig høy risiko, sier seniorrådgiver Jens Christian Bechensten ved Fylkesmannen i Innlandet. Han har ledet tilsynet ved Hamar Sykehus. 

Helse Stavanger er det eneste av de undersøkte helseforetakene som får godkjent av Statens Helsetilsyn. Det skal i 2020 gjennomføres tilsyn ved flere sykehus.

– Statens Helsetilsyn har gjennomført tilsyn ved åtte sykehus og funnet lovbrudd ved syv av dem, sier avdelingsdirektør Ragnar Hermstad.

LEDER TILSYNET: Avdelingsdiretør Ragnar Hermstad i Statens Helsetilsyn. Foto: STATENS HELSETILSYN

– Pasienter som er flyttet på grunn av plassmangel skal, i likhet med andre pasienter, sikres forsvarlige tjenester. Det er helseforetakets ansvar å sørge for dette. Tilsynsmyndigheten undersøker om helseforetakene iverksetter nødvendige risikoreduserende tiltak, sier Hermstad.

Når en pasientens legges på en avdeling enn der han eller hun hører hjemme, kalles det utlokalisering. Det er en måte å møte overbelegg og plassmangel på.

– Risikoen øker dersom pasienten flyttes til sengeposter som ikke har faglig kompetanse på pasientens helseproblem, sier Hermstad.

FULLT HUS: Det er fullt på sykehusene og pasienter ligger på avdelinger der de ikke hører hjemme. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Hamar Sykehus som er en del av Sykehuset Innlandet, er det siste sykehuset som har fått påvist lovbrudd:

* I akuttmottaket blir nye pasienter umiddelbart meldt videre til sengepostene, ofte før ankomst til sykehuset og uten vurdering av lege. Grunnen er stor pasienttilstrømming og stor arbeidsmengde.

* I akuttmottaket gjør tidspress og såkalte «samtidighetskonflikter», at sykepleier ofte ikke får dokumentert slik de skal.

* Uavklarte pasienter med symptomer som kan bety alvorlig sykdom, kan bli plassert utenfor avdelingen uten at lege er involvert i beslutningen.

* På gastrokirurgisk avdeling daglig blir på enkelte dager fire til seks pasienter lagt på en avdeling som jobber med noe helt annet enn det pasienten lider av.

SENDES RETT VIDERE: - Utlokalisering fremstår som en del av den daglige driften, skriver Helsetilsynet etter tilsyn ved Hamar Sykehus. Foto: Frode Hansen

– Forsinket legevisitt

* Legevisitt hos utlokaliserte skjer sjelden før klokken 12 og noen ganger på kveldstid. Sykepleier etterlyser ofte legevisitten.

* Mange sykepleiere melder ikke avvik på grunn av manglende tid. De mener de kunne ha meldt flere avvik på samme vakt.

«Fylkesmannen vurderer at helseforetaket ikke sørger for systematisk styring av tjenestene til utlokaliserte pasienter og driver med unødig stor risiko. Praksisen avviker så mye fra god praksis at den etter Fylkesmannens vurdering er et brudd på kravet til forsvarlige helsetjenester, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-2, jf. forskrift om ledelse- og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten §§ 6 til 9», heter det i tilsynsrapporten.

Fagdirektør Ellen Henriette Pettersen i Sykehuset Innlandet, sier til VG at ledelsen tar tilbakemeldingene fra Fylkesmannen på største alvor:

– Gjennom tilsynsordningen har Fylkesmannen en viktig oppgave med å påpeke utfordringer i sykehusene. Vi arbeider med tiltak for å forbedre de punkter som påpekes i rapporten for å sikre at pasientene får forsvarlige helsetjenester, uavhengig av hvor de er lokalisert.

Lovbrudd også ved andre sykehus

HVER DAG: Mange ganger hver dag legges pasienter på St Olavs Hospital i Trondheim på en avdeling der de ikke hører hjemme, skriver Helsetilsynet. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

* Ved St. Olavs Hospital i Trondheim skjer utlokalisering mange ganger hver dag innenfor samme klinikk. Sykehuset er nesten kontinuerlig fullt og driver med unødig stor risiko i følge Helsetilsynets rapport.

– Vi erkjenner at vi ikke har hatt et godt nok system for å følge opp pasienter som må ligge på annen avdeling enn der de hører hjemme. Derfor har vi satt i verk flere tiltak både før og etter tilsynet, sier administrerede direktør Grethe Aasved.

«Denne risikoen økes ytterligere ved at pasienter og deres pårørende, på grunn av mangelfull informasjon, vil ha reduserte muligheter for å kunne ivareta sine interesser og medvirke i forløpet. Praksisen avviker så mye fra god praksis at den etter Fylkesmannens vurdering er i strid med kravene til forsvarlige helsetjenester», står det i rapporten.

Les også: Raser mot nedbygging av norske sykehus: - Pasienters liv settes i fare

* I Helse Bergen er det ikke praksis at lege er involvert i vurderingen om utlokalisering fra kirurgisk avdeling. Sykepleiere tar avgjørelsen i akuttmottaket.

– Vi skal forbedre rutinene våre og evaluere dem jevnlig. Vi skal også registrere utlokaliseringen bedre slik at legene har god oversikt over pasienter de skal følge opp på andre avdelinger, og slik at sykehuset får god oversikt over omfanget, sier viseadministrerende direktør på Haukeland universitetssykehus, Clara Gram Gjesdal.

* Ved Sykehuset Østfold mener ansatte at overbelegg er normalsituasjon. Tilsynet fant blant annet at syv hjertepasienter ble lagt på seks forskjellige avdelinger fordi det ikke var plass der de egentlig skulle vært.

– Vi tar tilbakemeldingene på største alvor, sier fagdirektør Helge Stene-Johansen. Les her hva sykehuset skriver på sin hjemmeside.

FULLT ER NORMALT: Sykehuset Østfold. Foto: Gisle Oddstad

* På Helse Fonna i Haugesund legger man heller pasienter på gangen enn på andre avdelinger. Fra januar til august 2019 var det mer enn 100 prosent belegg og mange korridorpasienter.

–Vi har gjennomført flere ulike tiltak for å sikre at ansvaret for utlokaliserte pasienter er ivaretatt. Pasientene får nå også god informasjon om hvorfor de blir flyttet og hvem som har det videre ansvar for dem. Utlokaliseringer skjer på grunn av kapasitetsutfordringer på de enkelte sengepost, sier klinikkdirektør John Conrad Brandsø.

* Ved Sørlandet Sykehus er beslutninger om utlokalisering ikke dokumentert godt nok. Utlokaliseringen fremstår som en del av normalsituasjonen.

– Sørlandet sykehus HF har tatt lærdom av tilsynet, og har laget nye behandlingsforløp og prosedyrer for å ivareta utlokaliserte pasienter best mulig, sier fagsjef Susanne Sørensen Hernes.

* Helse Førde har ikke sørget for at det er tydelig og tilgjengelig informasjon om hvilke pasienter som er utlokaliserte, på hvilken sengepost de er og hvem som er ansvarlig lege. Direktør Trine Vingsnes ved medisinsk klinikk sier at det er iverksatt flere tiltak etter tilsynet.

– Fylkesmannen har bekreftet at vår praksis nå er ok. Utlokalisering oppstår fordi medisinsk avdeling blir full og vi arbeider for at pasientene skal slippe å ligge på korridor.

BESLUTNING PÅ EGENHÅND: Sykehuset Sørlandet. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Mer om

 1. Sykehus
 2. Helse Bergen
 3. Førde
 4. Østfold
 5. Sørlandet sykehus
 6. Haukeland universitetssykehus
 7. Innlandet

Flere artikler

 1. Sykehus bryter loven – for mange pasienter

 2. 110 stoffavhengige mistet fastlegen sin: – Noen tenker å avslutte livet

 3. Utslitte sykepleiere etter coronaturnus: – Folk er ganske forbannet

 4. Pluss content

  Helsedirektøren i stort intervju: Røper ukjent corona-drama

 5. Pluss content

  Ida (23): – Når jeg har det dårlig, tenker jeg på selvmord hver dag

Fra andre aviser

 1. Haukeland bryt lova: – Fryktar alvorlege hendingar

  Bergens Tidende
 2. Sju av åtte undersøkte sykehus bryter loven for utplasserte pasienter

  Fædrelandsvennen
 3. Han ble utskrevet for å gi plass til koronasmittede. Dagen etter døde Nicholas Haagensen (39).

  Aftenposten
 4. Sykehuset tok ut leveren til den døde. Men pasienten var ikke død nok etter loven.

  Aftenposten
 5. Helsetilsynet om dobbeltdrapet på Sotra i fjor: Sønnen fikk ikke forsvarlig helsehjelp

  Bergens Tidende
 6. «Det var først da NRK Sørlandet omtalte de mange avvikene at rutiner ble endret og nye tilsyn ble igangsatt»

  Fædrelandsvennen

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder