TØFFE TAK: Akerhus universitetssykehus forventer lavere standarder på normal drift av intensiv behandling på grunn av omfanget av virusutbruddet og andre pasienter uten covid-19 med intensivbehov. Her parkeringsplassen utenfor hvor tester blir utført. Foto: Helge Mikalsen

Internt Ahus-notat avslører: Forbereder seg på 600 intensivpasienter

I et internt notat mellom ledere på Akershus Universitetssykehus kommer det frem at Norges nest største sykehus kan forvente 600 intensivpasienter i 2020 på grunn av corona-utbruddet – og at toppen kommer rundt 17. mai.

  • Camilla Fredstad Huuse
  • Morten S. Hopperstad
  • Maria Mikkelsen

Artikkelen er over 71 dager gammel, myndighetenes råd angående coronasmitten kan derfor være utdaterte. Du kan alltid holde deg oppdatert i vår spesial, eller gjennom FHIs nettsider.

Det interne dokumentet som VG har fått tilgang på er på over 10 sider - og ble utarbeidet av Akershus universitetssykehus (Ahus) i slutten av forrige uke.

Notatet tar blant annet for seg en rekke forhold som vil være styrende for hvor på sykehuset corona-pasientene skal behandles.

Tilgjengelig bemanning, kapasitet, utstyr, areal og medikamenter er noen av forholdene som nevnes.

les også

Solberg om da corona-krisen traff: – Vi trodde vi hadde mye mer tid

Notatet: 60–65 corona-pasienter i uka

Ifølge notatet, har Folkehelseinstituttet (FHI) skissert et estimat for intensivbehovet på Ahus, på bakgrunn av befolkningsantallet for sykehusets opptaksområde.

Akershus universitetssykehus dekker områdene Follo, Romerike og Kongsvingerregionen samt de tre nordligste bydelene i Oslo; Alna, Grorud og Stovner og har et pasientgrunnlag på 600.000.

Det gjør sykehuset til det største i landet, bak Oslo universitetssykehus.

Sjekk din kommune her.

les også

Helsedirektøren ba statsministeren komme på banen i corona-møte

En graf i dokumentene, som VG har sett, viser at Ahus kan vente seg 600 intensivpasienter som er smittet av coronaviruset i løpet av 2020. Tallet er kun et estimat, fordi det knyttes usikkerhet til smittespredning, behov for innleggelser og omfang av intensivbehandling.

Helsemyndigheten har uansett gitt klar beskjed til Ahus om å planlegge for 60–65 intensivplasser for corona-pasienter – i uka.

Totalt har sykehuset 67 plasser i dag, men kan oppjustere til 181 ved behov, ifølge notatet. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som jobber med å øke kapasiteten.

les også

Coronaviruset i Norge: Helseministeren bekymret over at unge trenger intensivhjelp

– «Full epidemi»

Den samme grafen viser en potensiell corona-topp mellom uke 20–22, det vil si mellom 11. og 31. mai, får VG opplyst. Det betyr at det kan blinke et rødt lys for både 17. mai og russe-feiringen.

– Det stemmer at sykehuset har fått en slik prognose fra FHI. Vi har så langt trappet opp til 19 intensivplasser, og skal nå jobbe videre så vi kommer opp på 65. Det er fremdeles usikkert akkurat når toppen vil komme, og den usikkerheten må vi ha med oss, sier Ahus-direktør Øystein Mæland til VG.

– Har dere kapasitet til å bygge ut mer enn prognosene tilsier?

– Ingenting er umulig. Vi er en stor organisasjon, og et stort sykehus. Dersom vi ser utviklingstrekk som tilsier at vi må legge oss på et enda høyere nivå, så må vi se på hvordan vi kan løse det.

Sykehuset kaller denne fasen – som beskrives som fase fire – som «full epidemi». Ifølge Mæland er sykehuset nå i fase to.

Kurven i den aktuelle grafen viser også at virusutbruddet potensielt kan «vare gjennom sommeren».

– Kan bli mangel på «medisinsk teknisk utstyr»

Ifølge sykehuset, vil mangelen på personell bli den største utfordringen. Mæland opplyser at sykehuset for tiden jobber med omdisponering av personell og opplæring.

– Dette er veldig personell-intensiv behandling, som krever god kompetanse på respiratorbehandling. Vi gjør det vi kan for at vi skal kunne ha de ressursene som skal til, sier Mæland.

Han beskriver sommerferieavvikling og ferieavvikling generelt som et problem, dersom toppen kommer i midten av mai-juni.

– Dersom behovet bygger seg opp og blir så stort som det kan bli, så stiller det noen helt ekstra krav til hvordan vi håndterer det. Vi jobber kontinuerlig med å håndtere det som kan bli en krevende situasjon.

Sykehuset erkjenner at det kan bli mangel på «medisinsk teknisk utstyr». Totalt har sykehuset 86 respiratorer, og venter på levering av fire nye.

– Hvor mange respiratorer har helseforetaket?

– 37 respiratorer (Hamilton og Servo-i) + 47 anestesiapparater (Drager 18, GE 24, Løvenstein 5), opplyser sykehuset i en e-post formidlet av Dagfinn Aanonsen ved enhet for kommunikasjon.

– Hvor mange respiratorer anslår helseforetaket å ha behov for?

– Opptil 65 i forhold til FHIs scenario.

– Hva vil helseforetaket foreta seg for å eventuelt øke tilgang til respiratorer?

– Ahus mottar 3 nye respiratorer denne uken. Helse Sør-Øst har flere respiratorer i bestilling. De er ikke fordelt på helseforetakene.

Scenario: 2,4 millioner smittes

I notatet beskrives utfordringen som krevende, og sykehuset skriver at de må forvente «en lavere standard» på normal drift, som følge av stort trykk og mangel på personell.

Sykehuset planlegger for samme scenario som FHI: At 2,4 millioner nordmenn vil bli smittet. Det betyr et pasientgrunnlag på 240.000 for Ahus.

Av disse vil 2400 havne på sykehuset, og 600 vil trenge intensivbehandling.

Rettelse: I den første versjonen av denne saken ble Dagfinn Aanonsen ved enhet for kommunikasjon ved Ahus sitert på opplysninger om antall respiratorer. Aanonsen formidlet et svar fra sykehuset til VG, men ga ikke egne uttalelser til avisen. Kilden til opplysningene ble endret 24.03.2020, klokken 13.55.

Mer om

  1. Coronaviruset
  2. Rettet

Flere artikler

  1. Akershus Universitetssykehus om corona-pasienter: – Noen av dem burde kommet til sykehuset tidligere

  2. Slik behandles coronapasientene – nesten 100 utskrevet fra Ahus

  3. Tre corona-dødsfall det siste døgnet

  4. Høie: – Vi har coronaepidemien under kontroll

  5. Flere intensivpasienter enn antatt i FHIs scenarioer

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder