HØYRES SOMMERUNIFORM: De stilte begge i lyseblå skjorte i sommersolen da de møtte VG ved en bomstasjon i Oslo: Eirik Lae Solberg (t.v.) og Harald Victor Hove, Høyres byrådslederkandidater i Oslo og Bergen. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Høyre i Oslo og Bergen vil gi tre timers bompause

Høyre i Oslo og Bergen nekter å gi etter for press om å fjerne bompengene. Men introduserer bompause på tre timer. Bompengepartiet i Bergen stiller ultimatum til Høyre: Det vil koste Høyre 400 millioner å få deres støtte.

I Bergen har bompengepartiet blitt det største partiet og i Oslo har de nådd nesten ti prosent. Det har sendt sjokkbølger inn i Frp, Høyre og Ap, som alle taper velgere til bompengepartiene.

Frp jobber på spreng for å komme ut av bomknipen, men i Høyre loves lite:

VG har utfordret de to byrådslederkandidatene til Høyre i Oslo og Bergen.

De lar seg ikke presse til store og overgripende endringer.

– Høyre i Oslo vil ikke fjerne bompengene. Byen vår vokser og vi må bygge ut kollektivtrafikken, slik at vi både kan nå klimamålene og gjøre hverdagen enklere for innbyggerne. Samtidig må vi ta inn over oss at økte bompengeutgifter er blitt en belastning for mange, spesielt barnefamilier, sier Høyres-byrådslederkandidat i Oslo, Eirik Lae Solberg.

Tre timers pause

– Derfor foreslår vi at barnefamilier skal få en tre timers bompause fra fem på ettermiddagen, hvor de bare betaler for én passering. De har ofte behov for å hente på skole, kjøre hjem til middag og så ut igjen for å kjøre barna til fritidsaktiviteter eller besøk hos familie.

– Hvordan skal det skje i praksis?

– Det er kun første passering som skal registreres i en tre timers periode. Kjører du gjennom første gang klokken 1800, varer bompause til klokken 2100.

– Hvordan skal man vite at det er en barnefamilie som passerer bommen?

– Dette blir en håndsrekning til alle som trenger å kjøre til flere gjøremål etter jobb, men de fleste av dem er nok barnefamilier.

– Så det vil gjelde alle?

Oslopakke 3

– Ja, vi vil ikke lage systemer hvor folk må dokumentere at de har barn. Det vil også gjelde bilister som kommer fra Akershus eller andre steder: Det vil gjelde alle som passerer bommene, uansett hvem de er eller hvor de bor.

– Tror du det er nok til å overbevise de ti prosentene i hovedstaden som oppgir at de vil stemme på bompengepartiet?

les også

Kampen om storbyene: Her kan bompengepartiene vippe makten

– Det er vanskelig å si, men jeg håper velgerne vil se på helheten. Det er to hensyn som gjør at vi må ta inn bompenger. Det første er at vi trenger veitunneler som tar trafikken bort fra nærmiljøene. Det andre er at vi, for at flere skal kunne la bilen stå, må ruste opp kollektivtrafikken. Derfor vil vi blant annet bygge en ny T-banestrekning i sentrum, som gjør det lettere å komme til og fra jobb.

– Det ser ikke ut som om det er et budskap som treffer?

– Mitt inntrykk er at Oslos befolkning vil ha bedre, klimavennlige kollektivløsninger, som gjør det lettere å handle miljøvennlig. Høyre er ikke villige til å skrote den viktige kollektivsatsingen. Vi har vært med å forhandle frem Oslo-pakke 3, der bompenger blant annet finansierer et bedre kollektivtilbud.

– Samtidig har vi passet på å holde belastningen mest mulig nede for innbyggerne: Mens det har kommet frem at Ap-byrådet var åpen for at det skulle koste over 80 kroner for en bompassering i rushtiden, kjempet vi den til under 60 kroner, sier Solberg.

– Bergen er blitt en for dyr by å bo i

Heller ikke partikollega Harald Victor Hove i Bergen er villig til å gi etter, ved å love store bompengekutt til bilistene i Bergen.

– Vi vil gi lettelser til barnefamiliene, og diskuterer gjerne en «bompengepause» slik Oslo Høyre foreslår. I dag er maksimalt antall passeringer man betaler for i måneden i Bergen 60 passeringer. Vi vil at det skal halveres til 30 for familier med under 700 000 i inntekt, som har hjemmeboende barn.

les også

Oslo-byrådet ville ha minst 80 kroner i bomtakst i rushet – Høyre reagerer

– Det høres ikke ut til å monne når bompengepartiet vil fjerne bompengene?

– Jeg tror de fleste ser at det er urealistisk å fjerne bompengene, men at Bergen er blitt en for dyr å bo i. Løsningen til Høyre er å kutte eiendomsskatten, redusere kommunale avgifter og redusere bompengekostnadene for familier. Men jeg synes det er greit å si ifra at vi ikke vil avvikle ytre bomring. Bergen har behov for både nye veier og bedre kollektivtrafikk.

Utfordrer bompengepartiet

Han utfordrer bompengepartiet.

– Jeg tror folk ser at inntektene må tas fra et sted. Vi mener det er feil å øke skattene, slik bompengepartiet går inn for, gjennom økt eiendomsskatt. Jeg er bekymret når jeg ser at de signaliserer at de vil være blokkuavhengige; at de ikke kan avklare om de vil bidra til å skifte ut dagens Ap-byråd eller støtter dem videre. Det betyr at en stemme på bompengepartiet, er en stemme til at dagens byråd i Bergen skal fortsette, sier Hove.

– Det er en dårlig idé å bruke eiendomsskatt. Det er faktisk slik at forurenser må finne seg i å betale litt mer, sier Solberg.

Les også: Dette mener bompengepartiene

Stiller ultimatum

1.-kandidat for bompengepartiet i Bergen, Trym Aafløy, sier Hove farer med sludder.

– Vi skal gradvis redusere eiendomsskatten i Bergen. Og når det gjelder blokkuavhengighet, så er vi det frem til valget. Etter valget skal vi snakke med Høyre og Ap. Det vi først og fremst skal ha gjennomslag for, er at den nye ytre bomringen fjernes. Det vil koste 300 til 400 millioner kroner.

– Hvordan skal dere finansiere det?

– Ved å kutte i kostnader og investere mer langsomt. Vi skal ikke fjerne de opprinnelige bommene, som gir rundt 600 millioner kroner. Men de 15 nye bommene i den ytre bomringen skal bort. Blir ikke Hove med på det, så blir han sittende i opposisjon i fire år til. Dette er så viktig for oss at vi sitter alene i bystyret i fire år, hvis ingen av de andre skjønner alvoret og at bilistenes tålmodighet er slutt: Vi går ikke til valg for å støtte Høyre – men for å få gjennom bilistenes krav, sier toppkandidaten til Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger (FNB) i Bergen.

– Kosmetiske tiltak

1.-kandidat for bompengepartiet i Oslo, Bjørn Revil, er ikke imponert.

– Oslo Høyres forslag om endringer gir bare små lettelser for noen mennesker. Vi trenger skikkelige endringer som alle nyter godt av, ikke bare kosmetiske tiltak. Og det er helt realistisk å redusere takstene. Dette handler faktisk mer om politisk vilje enn om penger.

les også

Siv og Sylvi går til bompenge-angrep

Han sier at dersom Høyre ønsker et systemskifte i Oslo må de komme med en «vennligere politikk» overfor byens over 300 000 bilister.

– De må føre en politikk som gjør at alle som trenger å bruke bil i det daglige slipper å gå rundt med skyldfølelse og tom lommebok. Folk kjører bil fordi de trenger å dekke et transportbehov. Dersom man ønsker en annen politisk kurs etter valget, må vi i FNB få så stor oppslutning at vi kan presse Høyre i riktig retning, sier Revil i Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger (FNB) i Oslo.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder