I KRISESTAB: Varaordfører Bård Espelid er opptatt av å gi informasjon om kommunens arbeid med vannkrisen. Foto: Terje Bringedal, VG

Vannskandalen på Askøy: Skal jakte flaggermus i høydebasseng

ASKØY (VG) Lyd og lys blir brukt for å se om man kan skremme opp eventuelle flaggermus i høydebassenget der det er påvist E.Coli – og som nå er utfaset.

  • Andrea Rognstrand

Fredag tar kommunen nye skritt for å finne ut hva smittekilden til sykdommen i kommunen er. En hypotese er at det kan være dyr inne i høydebassenget. Derfor går de fredag inn for å teste dette.

– Det er spesielt rettet mot flaggermus. Man skal gi stimulanse som gjør at de vil komme ut av sine skjulesteder, med lyd og lys og den type ting, sier varaordfører Bård Espelid etter et møte i krisestaben.

Det er så langt uklart hvor mange representanter fra kommunen som skal inn i bassenget for å gjennomføre testene.

Isolering har vært vellykket

Kommunen anslår at 2000 mennesker har vært syke. Smitten er trolig spredt gjennom drikkevannet. Det undersøkes om to dødsfall i kommunen kan knyttes til smitten i drikkevannet.

E. Coli-bakterier er påvist i ett av høydebassengene der vannet oppbevares etter at det er renset. Flere av de smittede har fått påvist tarmbakterien camplyobacter.

– Analyser av alle data og tilbakemeldinger tilsier at smitten har oppstått en gang mellom 31. mai og 3. juni, sier Espelid.

Det aktuelle høydebassenget vil imidlertid utgå fra driften.

– Det vil aldri bli tatt i bruk. Det er endelig utfaset. Det er det ikke tvil om, konstaterer Espelid.

Isoleringen av høydebassenget ser ut til å ha hatt en god effektiv på begrensning av spredningen av bakterier i systemet.

– Vi ser ikke antydning til bakterier i drikkevannssystemet, vi ser det bare i dette høydebassenget. Det viser at det er der vi har kilden, sier varaordføreren.

Leter etter sprekker

Ettersom konsentrasjonen av E. Coli-bakteriene ifølge testene er høyere i de øvre delene av vannsøylen, er det grunn til å tro at smittekilden har rent ned ovenfra.

Da enten utenfor høydebassenget – der det er funnet avføring fra hund og hjort – eller fra dyr i taket av bassenget inne i fjellet.

Kommunen har heller ikke utelukket andre potensielle muligheter for forurensning, blant annet i rørsystem.

– Vi observerte da vi var i terrenget at det har vært en sprengning. Nå har vi fastslått at den sprengningen var tilbake i 2014. Så det er ikke noen umiddelbar sammenheng, men det er klart at vi må undersøke om det den gang ga sprekker som har utviklet seg, sier Espelid.

Sprengningen ble gjort av en privat aktør i nærheten av høydebassenget.

Sjekklistefor oppheving av kokevarsel

Etter hvert skal kommunen også utarbeide en sjekkliste med kriterier for å oppheve varselet om koking. Det har vært vann i springen i hele perioden, men det er foreløpig ikke klarert for å drikke.

– Det går alt fra å se at vi har klorert systemet godt, fjerne kloreringen, se om vi har bakterier i systemet gjennom ulike prøver. Vi går gradvis fram, sier varaordføreren.

Han vil ikke konkretisere noe tidsestimat, men antyder at det kan gå mer enn en uke før man opphever kokevarselet. Men det er avhengig av prøvene som blir tatt.

– Det vil komme fra Kleppevann og det samme renseanlegget, men vi bruker ikke det høydebassenget, sier Espelid.

Han sier at et annet høydebasseng, som VG tidligere dokumenterte at hadde et åpent hull, nå er utbedret og fått påvist god hygiensk standard. Dessuten er det et nytt høydebasseng som nå er tatt i bruk.

– Det vil forsyne de områdene der det tidligere har vært smitte.

les også

Varaordfører om dødsfall: Dersom det skyldes en tjeneste kommunen gir, blir ord fattige

Venter med fargeprøver av hensyn til etterforskning

Onsdag ble det klart at politiet starter etterforskning av kommunen for brudd på drikkevannsforskriften. Deres etterforskning tas hensyn til i kommunens arbeid for å lokalisere smittekilden, blant annet om man skal bruke fargeprøver for å lokalisere sprekker og om man skal tømme bassenget.

– Politiet anser jo høydebassenget kanskje som et bevis eller et interessant sted. De har gitt uttrykk for at i forhold til sine behov og de undersøkelsene de ønsker å gjennomføre, så ønsker de kanskje at bassenget bevares slik det er.

Ansatte i kommunens avdeling for vann og avløp har vært inne til avhør hos politiet det siste døgnet.

Mer om

  1. Askøy
  2. E.coli-bakterien

Flere artikler

  1. Prøvesvar i vannskandalen: Smitten skyldes trolig dyreavføring

  2. Askøy: Avdød ettåring var smittet av Campylobacter

  3. Prøver tyder på at drikkevannsbassenget i Askøy er forurenset ovenfra

  4. Vannskandalen: I dette rommet var smittekilden som gjorde 2000 syke

  5. Vannskandalen på Askøy: Slik ser det ut inne i høydebassenget i fjellet

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder