RISIKERER UTLEVERING: Rettsmøte for behandling av vilkårene for utlevering av Najumuddin Faraj Ahmad, også kjent som mulla Krekar. Forvarer Brynjar Meling i midten, til venstre en tolk. Foto: OLA VATN, VG

Frp-statssekretær ville feire Krekar-utlevering: – Det var en veldig dum kommentar

Tidligere Frp-statssekretær Vidar Brein-Karlsen ble grillet av mulla Krekars advokat, som hadde stevnet han som vitne i retten.

Tirsdag klokken 9 startet andre dag i behandlingen av saken i Oslo tingrett, hvor retten skal ta stilling til om vilkårene for utlevering av Najumuddin Faraj Ahmad, kjent som mulla Krekar, er oppfylt.

Mulla Krekars forsvarer Brynjar Meling har stevnet tidligere Frp-statssekretær Vidar Brein-Karlsen for å belyse at saken mot Krekar er politisk motivert.

I e-poster NRK har fått tilgang til, fremgår det at den tidligere statssekretæren skrev til en italiensk kollega at det ville vært «passende med en feiring», dersom Krekar ble sendt til Italia. Brein-Karlsen er i dag direktør for samfunnskontakt og kommunikasjon i Huawei.

– Det var en veldig dum kommentar fra min side, sa Brein-Karlsen da han forklarte seg i retten tirsdag formiddag.

– Det begynte å se ut som at saken kom til en løsning og at det kunne bli en utlevering til Italia. Jeg mener internasjonalt samarbeid er kjempeviktig i terrorbekjempelse. Jeg mente derfor at vi fra de forskjellige landene burde møtes til en markering og snakke sammen, sa Brein-Karlsen.

STEVNET: Vidar Brein-Karlsen fotografert da han var statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet. Foto: Fredrik Solstad, VG

Han viser til at mailen ble skrevet raskt, og at budskapet ble dårlig uttrykt på engelsk.

– Det var veldig dumt at det kom ut som «feiring». Jeg jubler eller feirer ikke når noen blir satt i fengsel, sa Brein-Karlsen i retten.

Meling viste til at gjentatte Frp-justisministre har gjort det til sine valgløfter å sende Krekar ut av landet før han satte i gang utspørringen av den tidligere Frp-statssekretæren.

Han stilte også flere spørsmål rundt hvorfor Brein-Karlsen som statssekretær skulle ta med en note fra den norske Riksadvokaten til sin italienske kollega, som deretter skulle overlevere denne til lederen av den italienske påtalemyndigheten.

– Det er vel ikke slik at Tor Aksel ringer og spør «hei, kan du ta med et brev til Italia»?

– Nei, jeg fikk overlevert brevet av en saksbehandler i departementet sammen med justisministeren, sa den tidligere statssekretæren.

– Justisministeren ba deg ta med denne noten?

– Ja, svarte Brein-Karlsen.

– Jeg overleverte noten og gjorde det klart at ikke vi ville legge oss opp i deres etterforskning. Han takket for noten og sa han ville viderebringe den til påtalemyndigheten, og understreket at han heller ikke kunne ha noen formening om etterforskningen, sa Brein-Karlsen.

les også

Per Sandberg dukket opp i retten - fikk ikke vitne

Aktor Per Niklas Hafsmoe avsluttet med to spørsmål:

– Har norske myndigheter gjort noe for å få Italia til å gjøre en etterforskning som ikke er riktig? 

– Nei.

– Er det unaturlig at det er politisk interesse for en slik sak?

– Nei, svarte Brein-Karlsen.

Også den 42 år gamle Østfold-mannen som er dømt til ni års fengsle i den samme terrorrettssaken som Krekar i en italiensk domstol var innkalt som vitne i Oslo tingrett.

– Politisk spill

Mandag uttalte Krekar at saken mot ham er et politisk spill.

– Jeg har hørt gått gjennom bevisene, altså dokumentene til PST og italienerne. De klarer ikke å skille mellom meg og broren min, sa Krekar da han møtte i Oslo tingrett mandag, ifølge NRK.

Retten skal ta stilling til om Krekar kan utleveres til Italia, hvor en domstol dømte ham til tolv års fengsel i juli. Saken er anket.

– Jeg motsetter meg selvfølgelig utlevering, sa Krekar via tolk.

Han mener blant annet at det ikke foreligger garantier for at han ikke blir sendt videre til Irak og mulig dødsstraff.

Krekar kritiserte også bevisene som er lagt til grunn i italiensk rett. Samtidig viste han til at Norge har brukt millionbeløp på rettssakene mot ham de siste 17 årene.

– De spiller og spiller og spiller og betaler, sa Krekar.

Han hevdet at det ikke er noe problem for ham, men at det er et problem for det norske folk.

les også

Justisdepartementet: Krekar har kostet staten 12 millioner

Lederfigur

I sitt innledningsforedrag leste politiadvokat Per Niklas Hafsmoe i PST blant annet fra rettskraftige dommer i Italia, hvor fire personer ble dømt til fengselsstraffer for å tilhøre gruppa Rawti Shax. Krekar er pekt ut som grunnlegger og leder for denne gruppen, som blant annet har holdt kontakt i chatterom på nettet, skriver NTB.

– Gruppens endelige formål er å kaste regjeringen i den kurdiske delen av Irak og opprette et islamsk kalifat basert på sharia, slår dommen fast.

Det hevdes at organisasjonen planla aksjoner for å bortføre regjeringsmedlemmer i Kurdistan.

– Det er en delvis hemmelig organisasjon som er organisert i celler, heter det i dommen.

«POLITISK SPILL: – Jeg motsetter meg selvfølgelig utlevering, sa Krekar via tolk. Foto: Terje Pedersen

– Hemmelig terrororganisasjon

Hafsmoe leste mandag også opp kjennelsen om å fengsle Krekar i Italia. Her beskrives det hvordan Krekar angivelig bygget opp Rawti Shax som en hemmelig terrororganisasjon.

– Han ledet organisasjonen fra Kongsvinger fengsel i Norge, ga instruksjoner gjennom familiemedlemmer og definerte strengt hemmelige strategier for å holde liv i organisasjonen.

Politiadvokaten gikk videre med å argumentere for at forholdene Krekar er dømt for i Italia, også er straffbare etter norsk lov. Dette er et av vilkårene som må være oppfylt for at Krekar kan utleveres.

les også

Krekar motsetter seg utlevering: – Et politisk spill

OSLO TINGRETT: Rettsmøte for behandling av vilkårene for utlevering av Najumuddin Faraj Ahmad. Aktor Per Niklas Hafsmoe. Foto: Terje Pedersen

Meling: – Mangler

Mulla krekars advokat, Brynjar Meling, påpekte på sin side på det han mener er tydelige mangler ved den italienske etterforskningen og rettsprosessen.

– Måten den dommen er blitt til på, svekker utleveringsbegjæringen mer enn den styrker den. Det er helt åpenbart en dom som ikke tilfredsstiller kravene om en rettferdig rettergang, sier Meling.

Blant annet mener Meling det er alvorlige feil i gjengivelsen av en rekke lydfiler av avlyttede samtaler Krekar har hatt.

Tirsdag gikk forsvarerne igjennom flere utdrag fra lydopptakene, som Krekar forklarte og tilbakeviste som misforståtte.

Mulla Krekar holder fast ved at Rawti Shax ikke er noen terrorgruppe eller organisasjon, og at pengene han har samlet inn har gått til fattige og trengende i forbindelse med id-høytiden.

– Det finnes ikke en slik dobbelthet i vårt arbeid. Det må være basert på en misforståelse. Det er ikke slik at vi skjuler noe, vi lyver ikke til folk, fremholdt Krekar i retten.

Krekar ble også spurt ut om sitt forhold til de andre personene som italienske myndigheter mener er del av terrororganisasjonen.

les også

Statsborgerskap ble trukket tilbake: Krekar-meddømt i sjokk

Ikke på terrorliste

Advokaten bestrider ikke at forholdene kan være straffbare i både Italia og Norge, men mener terskelen til å dømme noen for terror er en helt annen i norsk rett enn det som er lagt til grunn i dommene fra italia.

For å understreke dette poenget viste Meling til sakene om nordmenn som har sluttet seg til IS i Syria.

– Sentralt i alle sakene om terrorforbund, eller deltakelse i terrororganisasjon, er at det er helt avgjørende om vedkommende organisasjon er terrorlistet på FNs terrorliste. Rawti Shax står ikke på noen sånn liste, sa Meling mandag, ifølge NTB.

les også

TV 2: Krekar betalte «martyrpenger»

Utlevering

Om Oslo tingrett finner at vilkårene er for utlevering er til stede, kan kjennelsen ankes til lagmannsretten og eventuelt Høyesterett.

Når retten til slutt har avgjort om utleveringsvilkårene er oppfylt, vil saken oversendes Justisdepartementet, via Riksadvokaten. Så vil departementet avgjøre om begjæringen skal etterkommes eller ikke.

Det er satt av to dager til behandlingen i Oslo tingrett.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder