TILBAKE I TID: Tidligere lagdommer Iver Huitfeldt mener forslaget om ny straffeprosesslov tar oss nesten 40 år tilbake i tid. Foto: Trond Solberg

Pensjonert lagdommer ut mot lovforslag: – Skrur tiden tilbake til 80-tallet

Tidligere lagdommer, Iver Huitfeldt, mener det er lovbryterne som blir beskyttet – og ikke ofrene – i forslaget til ny straffeprosesslov.

I sin kronikk i VG tirsdag går Iver Huitfeldt hardt ut mot Straffeprosessutvalgets forslag om ny straffeprosesslov.

I lovforslaget står det at utvalget mener man bør unngå at avgjørelser som går ut på at mistenkte skal frifinnes for et straffekrav, samtidig leder frem til en konklusjon om sivilrettslig skyld for det samme forholdet.

For eksempel at en person frifinnes for voldtekt, men likevel blir dømt til å betale erstatning til fornærmede.

Utvalget er kritisk til å la samme rett behandle sivile krav etter frifinnelse for straffekravet. Beviskravet for sivile krav er lavere enn for straff.

– Jeg tror færre kvinner vil anmelde voldtekter, og heller bli rådet til å gå til sivil sak for å motta erstatning, sier Iver Huitfeldt.

– Det utvalget gjør er å skru tiden tilbake til 80-tallet, der offerets stilling er svekket, fortsetter han.

les også

Justisministeren om Listhaug-forslag: – Interessant tanke

Kritisk til varetektsfengsling

Utvalget bak lovforslaget mener det er problematisk at en høy andel av innsettelsene i norske fengsler skjer etter fengslingskjennelse og ikke etter dom. De ønsker derfor at det bør gis regler som tar sikte på å begrense bruken av varetekt.

– Det er ingen tvil om at hvis man innskrenker muligheten til å varetektsfengsle vil færre lovbrudd bli oppklart, sier Huitfeldt.

Han mener dagens muligheter for varetektsfengsling er helt sentral for å unngå bevisforspillelse i saker, og at det videre vil føre til at det blir vanskeligere for politiet å oppklare sakene.

Huitfeldt er også redd for strengere krav for varetektsfengsling fører til at utenlandske kriminelle stikker av.

– Dette vil helt klart kunne ramme de fornærmede, og være belastende for dem, sier Huitfeldt.

les også

Politiet opplever stadig mindre respekt fra unge: – Det er et samfunnsproblem

Åpen for synspunkter

Forslaget ble overlevert til daværende justis- og beredskapsminister Anders Anundsen i 2016. Justisdepartementet vil ta stilling til hvordan en ny straffeprosesslov bør utformes i et lovforslag til Stortinget.

– Selv om høringsrunden er avsluttet er det nyttig for departementets videre arbeid med ny straffeprosesslov at Huitfeldt og andre bidrar med synspunkter på utvalgets forslag i den offentlige debatten, skriver Raheela Chaudhry, kommunikasjonsrådgiver, i Justisdepartementet i en mail.

Departementet opplyser at de tar sikte på å fremme en proposisjon våren 2021.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder