SIER NEI: Førstestatsadvokat Geir Fornebo i Nordland mener det ikke finnes grunnlag for å gjenoppta etterforskningen av Hercules-ulykken i 2012. Foto: Jørgen Braastad

Statsadvokaten vil ikke gjenoppta Kebnekaise-saken

Politiet innrømmer at Kebnekaise-etterforskningen ikke var god nok. Likevel sier statsadvokaten i Nordland at saken ikke skal gjenopptas.

  • Andreas Løf
  • Jostein Matre

Det går fram av et dokument undertegnet statsadvokat Geir Fornebo fredag ettermiddag.

På bakgrunn av en artikkelserie i VG om flyulykken ved Kebnekaise i mars 2012, har Fornebo vurdert om de opplysninger som er kommet frem, bør lede til at saken skal gjenopptas.

Alle de fem om bord i flyet omkom i ulykken. Flere har uttalt seg kritisk om etterforskningen, der politiet overlot til Militærpolitiet å foreta alle avhør.

Politiet har også selv innrømmet at de ikke gjorde en god nok jobb før henleggelsen.

DØDE: Truls Audun Ørpen (46), Bjørn Yngvar Haug (40), Siw Robertsen (45), Ståle Garberg (42) og Steinar Utne (35) omkom i ulykken.

Av Fornebos begrunnelse går det fram at heller ikke han er fornøyd med politiets etterforskning.

Likevel velger han altså å ikke gjenoppta saken, ettersom det har gått for lang tid siden ulykken skjedde.

«Det er i saken ingen sannsynlige overtredelser med slik strafferamme at ansvaret ikke vil være foreldet etter syv og et halvt års forløp», skriver Fornebo.

– Skuffet

Politiet etterforsket om det var grunnlag for å anvende foretaksstraff mot Forsvaret etter flyulykken, noe de altså konkluderte med at det ikke var.

I kjølvannet av VGs artikkelserie har politiet innrømt at de fortjener kritikk.

SØK: Vrakrester var spredt over et stort området under fjelltoppen Kebnekaise etter ulykken i 2012. Foto: Roger Vikstrøm / EXPRESSEN

Politimester Tone Vangen skrev i et brev til statsadvokaten at etterforskningen fremstår som lite omfattende, og at det i praksis ikke ble gjort noe annet enn å gjennomgå havarikommisjonens ulykkesrapport, samt foreta to avhør. Som altså ble gjort av Militærpolitiet.

Helge Mathisen er far til fartøysjefen på ulykkesflyet. Han har vært klar på at han ønsker saken gjenopptatt, og sier statsadvokatens beslutning er nedslående.

– Vi var jo interessert i at saken skulle etterforskes på nytt, på bakgrunn av denne varsleren som hadde førstehåndskjennskap. Både Forsvaret og politiet har åpenlyst gjort en dårlig jobb her, sier han til VG.

FORELDRE: Helge Mathisen og Karin Garberg Mathisen mistet sønnen Ståle Garberg i ulykken. Foto: Hallgeir Vågenes

– Nå er jeg skuffet, men egentlig ikke veldig overrasket. Etter det som har skjedd er det vel ikke så mye mer å si. Politiet sier de ikke vil gjenåpne saken, og når statsadvokaten sier det samme, får man vel ikke gjort så mye mer, sier han til VG.

– Nå må vi bare akseptere det som har skjedd, og forsøke å jobbe oss gjennom dette, sier Mathisen.

Henla i 2015

Førstestatsadvokat Geir Fornebo var også mannen som i sin tid henla saken i 2015.

Den gang fant han ikke grunnlag til å be politiet om å etterforske saken ytterligere. Nå påpeker han flere svakheter ved etterforskningen, uten at han gjenopptar saken.

BÅRER: Mer enn to måneder etter ulykken ankom bårene med de omkomne Gardermoen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

«Politimesteren i Nordland har i sin uttalelse gitt uttrykk for at etterforskningen fremstår som lite omfattende, og at spørsmål om hvem som burde avhøres synes å ha blitt overlatt til Militærpolitiets vurdering. Statsadvokaten er enig i dette, men slik saken nå står, uten å gå nærmere inn i hvilke etterforskningsskritt som den gang burde vært gjort», skriver Fornebo.

«Det er tilstrekkelig å konstatere at etterforskningsinnsatsen totalt sett har vært for svak, og at det ikke synes å ha vært noen aktiv etterforskningsledelse fra politiets side», fortsetter han.

Varsler kritisk

Varsleren, som tidligere i høst fortalte VG om det han mener var brudd på reglene for planlegging av flyturer ved 335-skvadronen, er også skuffet over at statsadvokaten ikke gjenopptar saken.

– Menneskeliv og svært store materielle verdier har gått tapt, og saken har derfor stor offentlig interesse. Jeg synes derfor det er uheldig at saken ikke gjenopptas, sier han til VG.

Foto: Jostein Matre

Han sier det var svært uheldig at Forsvaret etterforsket seg selv, og mener en gjenopptakelse ville belyst om politiets lite omfattende etterforskning faktisk var mangelfull, og bidratt til å skape ro og tillit rundt etterforskningen.

– Luftforsvaret har myndighet og fører tilsyn med egen organisasjon. Det er da svært uheldig at politiet også overlot etterforskningen etter Kebnekaise-ulykken til Militærpolitiet. Slik sett lager Forsvaret sine egne regler, har myndighet, fører tilsyn og til slutt etterforsker seg selv når det går galt. Her er det en samrøre jeg ikke tror andre enn Forsvaret selv er tjent med, sier han.

Varsleren ble avhørt av politiet i høst.

Mer om

  1. Luftforsvaret
  2. Forsvaret
  3. Flyulykker

Flere artikler

  1. Politiet innrømmer: Kebnekaise-etterforskningen ikke god nok

  2. Generaladvokaten om Kebnekaise-ulykken: Burde vært bedre opplyst

  3. Foreldrene til fartøysjefen: Kebnekaiseulykken må etterforskes på nytt

  4. Statsadvokaten vurderer å gjenoppta Kebnekaise-saken

  5. Få fakta på bordet

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder