VENTER FORHANDLINGER: Høyre-nestleder og kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore-Sanner. Foto: Frode Hansen

Sanner: – Bompengesamtalene fortsetter

Høyre-nestleder Jan Tore Sanner sier han forventer at alle de fire regjeringspartiene fortsetter forhandlingene om en løsning på bompengekrisen.

Etter åtte uker med forhandlinger er regjeringen fortsatt ikke enige om hvordan de skal løse bompengekaoset.

Situasjonen ser isteden ut til å være fastlåst etter at Frp søndag slo fast at de var fornøyde med en bompengeskisse som nå foreligger og utelukket videre forhandlinger, mens Venstre var klare på at de ikke var tilfredse og ville forhandle videre.

Høyre-nestleder Sanner vil ikke si direkte at Frp må endre oppfatning, men slår mandag fast overfor NRK at han forventer videre samtaler.

– Det er helt naturlig at alle de fire partiene og partilederne bidrar til å finne en løsning, sier Sanner til rikskringkasteren.

Han antyder at forhandlingene kan fortsette helt inn i budsjettkonferansen neste uke.

– For å sitere statsministeren: Ingen kan stille ultimatum i denne typen samtaler. Det er helt naturlig at partilederne nå setter seg sammen. Jeg har stor tro på at vi skal klare å løse dette, slik vi har løst ting tidligere i løpet av seks år i regjering, sier han.

– Ingen enighet

Venstre-nestleder Ola Elvestuen, som sammen med Sanner var gjest i NRKs Politisk kvarter mandag, gjentar på sin side budskapet han kom med i går.

– Frp kan ikke inngå en avtale med seg selv. Det er fortsatt ingen enighet om dette. Vi må ha en politikk som gir resultater i form av bedre kollektivtransport, styrket klimainnsats og bedre vilkår for syklister og gående. Vi kan ikke gjøre dette på en måte som øker biltrafikken, sier han til NRK.

Han legger til at partiet er innstilt på å fortsette forhandlingene.

Frp-leder Siv Jensen sa søndag kveld at partiet hennes stiller seg bak bompengeskissen slik den ser ut nå, og la til at det er opp til statsministeren å avgjøre hva som skjer hvis Venstre sier nei.

UAVKLART: Høyre-leder Erna Solberg, Frp-leder Siv Jensen, Venstre-leder Trine Skei Grande og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad har ennå ikke funnet en løsning på bompengekrisen. Foto: Jørgen Braastad

– Jeg er klar over at Venstre ikke synes å være enig i innholdet i dette. Jeg har ikke oppfattet at det har vært tatt endelig stilling til dette. Hvis ett eller flere partier ikke kan slutte seg til dette, er det et spørsmål som statsministeren må avklare, sa hun, og la til at det ikke er aktuelt for Frp å sette seg ved forhandlingsbordet nok en gang.

VG har mandag vært i kontakt med Statsministerens kontor, som sier de foreløpig ikke har noe nytt å melde.

Statsminister Erna Solberg (H) sa søndag til VG at hun har fått anledning av partiet sitt til å si ja til skissen hvis de andre partiene blir med.

– Skissen er nå til behandling i alle fire regjeringspartiene. Jeg avventer tilbakemeldingene før jeg sier noe mer om innholdet, sa hun.

Milliarder til kollektiv og bompengekutt

Her er hovedpunktene i bompengeskissen som ble presentert for landsstyret i Fremskrittspartiet søndag, ifølge en kilde som var til stede:

  • Ti milliarder koster det å øke statens andel av finansiering av storbypakkene fra 50 til 70 prosent.
  • Syv milliarder går til å slette eller redusere gjelden til veiprosjekter, slik at bomstasjoner kan fjernes tidligere enn planlagt. Det vil særlig komme distriktene til gode.
  • Fire milliarder kroner går til økt satsing på kollektivtrafikken.

Samlet er det snakk om 21 milliarder kroner som skal tas over statsbudsjettene de neste ti årene.

Fremskrittspartiets landsstyre sluttet seg med klart flertall til skissen, som de mener langt på vei oppfyller kravene de stilte i juni:

  • Stoppe nye bypakker
  • Endre nullvekstmålet
  • Slette bompengegjeld
  • Kutte kostnader i eksisterende bypakker
  • Når staten bidrar med penger til byområdene må det stilles strengere krav til egenandel fra lokale myndigheter
  • Nei til veiprising

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder