KØ: E18 ut av Oslo opplever daglige køer. Foto: FRANK ERTESVÅG ,

Uro etter E18-lekkasjer fra de rødgrønne

– Vi håper vi ikke får en byrådserklæring som er naiv, sier NAF etter de rødgrønnes signaler om utbyggingen av E18.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Mandag klokken 11 på Østmarksetra legger Oslos nye rødgrønne byråd sitt politiske manifest for de neste fire årene.

De tre samarbeidspartiene Ap, SV og MDG holder foreløpig detaljene for seg selv, men enkelte punkter er lekket ut. Det gjelder blant annet hva som skal skje med den omstridte utbyggingen av E18 vestover. Ifølge NRK vil de rødgrønne gå inn for en utbygging som verken gir en kapasitetsvekst eller en trafikkvekst.

Både MDG og SV hadde som utgangspunkt at hele utbyggingen måtte stanses.

Befolkningsvekst

Kommunikasjonssjef i Norges Automobil-Forbund (NAF), Inger Elisabeth Sagedal, sier de er svært spente på hva dette vil innebære.

– Når de sier de ikke vil ha noen kapasitetsøkning, så lurer vi på om det gjelder kun for privatbilismen eller om dette også gjelder nyttetrafikken. Gjelder det kun privatbiler, så er det ikke så skummelt, men hvis de legger opp til at det ikke skal bli noen kapasitetsøkning overhodet, selv ikke for nyttetrafikken, da er vi bekymret sier Sagedal til NTB.

Hun peker på den store befolkningsveksten som er ventet til Oslo-regionen de nærmeste tiårene.

– Vi håper ikke byrådserklæringen blir naiv. Hvis de ikke tror dette vil medføre mer nyttetrafikk og ikke tar høyde for det, så er det ganske naivt, mener Sagedal.

Hun sier man i NAF også er spente på hvordan byrådet svarer på utfordringen med lokal forurensning langs E18 inn mot Oslo.

– Vil skuffe

Forskningsleder Aud Tennøy ved Transportøkonomisk Institutt er også spent på hva som konkret ligger i planene.

– Dersom det er riktig som det nå sies, at de verken skal ha kapasitetsvekst eller trafikkvekst, så vil det måtte bety at det kun er kollektivfeltene og sykkelanlegget som skal bygges ut i de planene som ligger i Oslo-pakke 3, sier hun.

Hun tror det i tilfelle vil skape sterke reaksjoner i Oslos nabokommuner Asker og Bærum, hvor man fra politisk hold sterkt har ønsket en utbygging av E18.

– De ønsker flere bilfelt, som vil gi en kapasitetsøkning. Hvis de rødgrønne i Oslo kun vil bygge ut kollektivfelt og sykkelfelt, så blir det noe helt annet, og en stor skuffelse der, tror Tennøy.

Vil gi mer trafikk

Hun mener imidlertid at signalene fra det nye byrådet i Oslo er fornuftige.

– Politikerne, både nasjonalt, i Oslo og i Akershus har en målsetting om nullvekst i biltrafikken i hele byregionen. Man ønsker at veksten i trafikken skal tas kollektivt og med sykkel, og da virker det mer logisk å tilrettelegge for kollektiv og sykkel framfor flere bilfelt, sier Tennøy.

Hun peker på at forskning fra en rekke land viser tydelig at der man utvider veikapasiteten, der vil biltrafikken bare øke både på kort og på lang sikt.

– Flere vil bytte over til bil, og på sikt blir det press på utbygging av de ytre delene av byregionene, slik at flere går over til bil fordi de flytter lenger ut. Til slutt vil kapasiteten bli brukt opp igjen, og da har man like lang kø, bare med en bredere vei, oppsummerer hun.

Lekkasjer

De rødgrønne partiene har de tre siste ukene forhandlet om en samarbeidsavtale. Den ble godkjent hos alle de tre partienes respektive representantskap fredag.

Bilfritt sentrum innen 2019, færre tester i Oslo-skolen og at flere barn skal få tilbud om gratis aktivitetsskole (AKS), er blant de andre lekkasjene som har kommet. Partiene skal også ha blitt enige om å gå inn for Aps modell for eiendomsskatt.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder