Fortsatt uklart hvor mange politidistrikter det blir i Norge

ARKITEKTEN: Høyres nestleder i justiskomiteen, Anders B. Werp var en av fire som sto bak forliktet om ny politireform. Nå leder han arbeidet i Stortinget med å stake ut fremtidens politi. Foto:Robert S. Eik,

Fremtidens politi blir vedtatt 10. juni

Onsdag 10. juni blir den store D-dagen for norsk politi. Da avgjør Stortinget både hvor mange politidistrikter det skal være i Norge og hva politiet skal jobbe med i fremtiden.

 • Terje Helsingeng

Artikkelen er over fem år gammel

– Jeg kan bekrefte at det er besluttet at reformen om nærpolitiet skal opp til debatt og avstemning denne dagen, sier Høyres nestleder i justiskomiteen, Anders B. Werp, som også er saksordfører for det som blir tidenes største endring av norsk politi.

Det blir på nær 42 dager fire år etter at terroren rammet Norge 22. juli 2011 da 77 personer ble drept i regjeringskvartalet i Oslo og under AUFs ungdomsleir på Utøya i Buskerud.

Etter at regjeringen med støtte fra Venstre for to måneder siden la frem hovedgrepene i reformen og en måned etter regjeringens Stortingsmelding har komiteen jobbet med reformen og det har blant annet vært avholdt en høring på Stortinget om innholdet.

Når saken endelig kommer opp i Stortinget vil dagen for politiet bli minst like betydningsfull som da Alexandra Bech Gjørv 12. august 2012 presenterte den knusende rapporten om politiets kritikkverdige innsats 22. juli og da Politianalysen ble offentliggjort 19. juni 2013.

Det er disse to rapportene som danner bakteppet for reformen som nå er til politisk behandling.

Skriver merknadene

– Komiteen skriver nå sine merknader før vi skal sluttbehandle den tirsdag 2. juni for så å behandle reformen i Stortinget 10. juni, sier Werp.

Det store teamet er hvor mange politidistrikter Norge ender opp med. Det eneste som så langt er helt klart at at antallet blir kraftig redusert fra dagens 27. Regjeringen har i sitt forlik med Venstre endt opp med 12 distrikter. Politianalysen foreslo seks gigant-distrikter, nærmest regioner, men Så offentlig har antydet at de ønsket en såkalt fylkesmodell med rundt 18 distrikter.

– Tror du justiskomiteen blir enige om nærpolitireformen, Anders B. Werp?

– Det jeg kan si er at vi ønsker å legge til rette for at et samle Storting kan bli enige 10. juni, så får tiden vise om det er grunnlag for det.

– Vet dere hva Ap mener om antall politidistrikter?

– Nei, og jeg må si at det er veldig rart, og overraskende, at vi to måneder etter at reformen kom ikke vet hva partiet mener, sier Werp.

Når VG konfronterer Aps leder i justiskomiteen, Hadia Tajik, med Werps påstander om at Ap fortsatt ikke har ytret hva de mener om antall politidistrikter, svarer hun:

JUSTISLEDER: Hadia Tajik leder Stortingets justiskomite. Foto:Frode Hansen,

– Innholdet viktigst

– Vi er mest opptatt av innholdet i politireformen og i politiets arbeid. Høyre og Fremskrittspartiet er mest opptatt av innpakningen. Werp burde være glad for at vi går konstruktivt inn i arbeidet med politireformen ved å starte med å etterspørre klare kriterier for forslaget til distriktsinndelingen som regjeringen og Venstre har lagt frem. I reformforslaget står det ikke hvorfor de foreslår den distriktsinndeling som de gjør. Når kriteriene er på bordet, er det mulig å diskutere om de er de rette. Så langt har vi ikke fått svar. Jeg vet ikke hva som er grunnen til det.

– Tror Ap fortsatt på bred politisk enighet om reformen?

– Vi mener politireformen er så viktig at den fortjener bred enighet, og har hele tiden vært pådrivere for dette.

– Hva er det vanskeligste å få på plass?

– Underlig nok har den største utfordringen hittil vært å få klare svar om hva slags prosess Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre vil legge opp til med de andre partiene frem mot 2. juni, for å etablere en bred enighet. Jeg har ryddet kalenderen og er klar for samtaler, og har sagt fra om dette til saksordfører, sier justiskomiteens leder med klar adresse til sin nestleder.

Les også

 1. Disse politi-feilene er blitt pensum

  POLITIHØGSKOLEN (VG) Erfarne politifolk setter seg på skolebenken for at politiet skal unngå å gjøre alvorlige feil…
 2. Her er politiets nye prioriteringsliste

  Flere voldssaker innen familien og mot barn skal avdekkes og oppklares. Det fastslår riksadvokaten.
 3. Enorme sprik i nye politi-Norge

  Å kutte fra dagens 27 til 12 politidistrikter løser ikke alle problemene: Også etter politireformen vil forskjellene…
 4. Anundsen om fremtidens politi: - Mer robust og fremoverlent

  En stolt og smørblid justisminister kunne tirsdag kveld presentere en ny politireform med flertall i Stortinget.
 5. Høyre-topp mener Tajik knabbet «djevel-idé»

  Høyres justispolitiker Hårek Elvenes mener Arbeiderpartiet rappet ideen om å ha en «Djevelens advokat» i…
 6. Vil ikke lenger godta henleggelser
  med kjent gjerningsmann

  Henleggelser av straffbare handlinger med kjent gjerningsmann aksepteres ikke lenger.
 7. Gir full gass for tidenes kjøpefest

  Politiet trår på gassen og starter tidens kjøpefest: 740 nye politibiler til en pris på èn milliard kroner skal ut…
 8. Bare fem av 27 politimestre er kvinner

  Mindre enn hver femte politimester i Norge er kvinner – og to…
 9. Tajik: - Alle må ha sin Schaefer

  Alle politidistrikter må ha en djevelens advokat i sin stab – en mann som varsleren Robin Schaefer i Monika-saken.
 10. Her er planen for de nye politidistriktene

  Høyre, Frp og Venstre er enige om å kutte antallet politidistrikt til 12. Se hvordan det slår ut for ditt distrikt.

Mer om

 1. Politiet

Flere artikler

 1. Nå kommer den store politireformen: Justis-Anders vil ikke røpe kortene

 2. Slik blir det nye Politi-Norge

 3. Politireformen kommer onsdag: Går for 12 politidistrikter

 4. Vil ikke lenger godta henleggelser
  med kjent gjerningsmann

 5. Enorme sprik i nye politi-Norge

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder